Olmo Meijs van De Bende in Rotterdam
Olmo Meijs van De Bende in Rotterdam

Aansprakelijkheid in de bouw

Door de hoge werkdruk in de bouw en schaarste aan goed opgeleid personeel neemt de kans op fouten en ongevallen in de bouw toe. Als bouwondernemer kunt u dan een flinke schadeclaim aan uw broek krijgen. Bekijk hier uw risico’s op aansprakelijkheid en hoe u die kunt beperken of verzekeren.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Belangrijkste risico’s

Fout

Een constructiefout in een gebouw kan grote gevolgen hebben. Er kan bijvoorbeeld waterschade ontstaan. Als de schade ontstaat door een verkeerde uitvoering van de bouw kunt u als bouwondernemer aansprakelijk gesteld worden. Als bouwondernemer bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar in veel gevallen ook voor de fouten van uw werknemers. 

Ongeval

Een van uw werknemers raakt met zijn been bekneld onder een betonbalk en loopt ernstig letsel op. Als werkgever kan u daarvoor aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat u onvoldoende uw best hebt gedaan om het ongeval te voorkomen.  

Spullen en pand van klant

Tijdens een verbouwing bent u verantwoordelijk voor het pand waarin u en uw werknemers aan het werk zijn. Wanneer u of een van uw medewerkers per ongeluk schade toebrengt aan het pand of de spullen van uw opdrachtgever kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

Handige tips

  • Zorg voor een veilige werkplek en probeer ongelukken te voorkomen. U bent als werkgever verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te maken en goed arbobeleid te voeren.  
  • Onveilige elektra is voor iedereen een groot gevaar. Zorg voor een periodieke keuring van uw elektrische installatie en apparaten. 
  • Leg alle afspraken zo gedetailleerd mogelijk vast in een contract met de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor afspraken met onderaannemers en leveranciers. 
  • Hanteer algemene voorwaarden. U kunt aansprakelijkheid hierin niet helemaal uitsluiten, maar wel tot op zekere hoogte beperken.
  • Per 1 juli 2022 treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. De wet geldt tot 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Deze wet gaat ervoor zorgen dat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden.

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling

In elk bedrijf gaat weleens iets mis. Als anderen vinden dat zij hierdoor schade ondervinden, kunnen zij overgaan tot een aansprakelijkstelling. Hiermee proberen zij de schade op een andere partij te verhalen.

Bedrijven en particulieren gaan soms snel over tot schadeclaims. Ook claimen zij vaak hoge bedragen. De gevolgen hiervan kunnen dus groot zijn.
Themapagina mijn bedrijf

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023