Doordacht in Bodegraven
Doordacht in Bodegraven

Aansprakelijkheidsverzekering voor een VOF

Algemeen • Aansprakelijkheid
Binnen de rechtsvorm VOF bent u – samen met uw vennoten – hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen en schulden van het bedrijf. Wordt de VOF aansprakelijk gesteld voor schade aan personen of spullen van anderen? Of maakt iemand binnen het bedrijf een beroepsfout? Dan kan iedere vennoot persoonlijk worden aangesproken voor het volledige bedrag. Bereid u goed voor op dit risico, door het afsluiten van de juiste verzekeringen. Zo kunt u zorgeloos verder ondernemen.

Wat is een Vennootschap onder Firma (VOF)?

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een zakelijke samenwerking tussen twee of meer personen, waarbij de vennoten samen verantwoordelijk zijn voor de verplichtingen en de schulden van het bedrijf. Een VOF heeft een eigen naam en legt haar verplichtingen vast in een samenwerkingsovereenkomst. De vennoten delen de winsten en verliezen van het bedrijf en zijn allemaal eigenaar van de bezittingen (onverdeelde goederen).

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld onder een VOF?

Bij een VOF zijn de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de VOF. Dit betekent dat elke vennoot persoonlijk verantwoordelijk is voor de schulden van de Vennootschap onder Firma, ongeacht het aandeel in het bedrijf. Wanneer de VOF aansprakelijk wordt gesteld, loopt u als vennoot dus dezelfde risico’s als iemand met een eenmanszaak. Eigenlijk loopt u als vennoot zelfs een groter risico dan iemand met een eenmanszaak, want u bent ook aansprakelijk voor schades veroorzaakt door uw medevennoten.
“Als vennoot loopt u een groter risico dan iemand met een eenmanszaak, want u bent ook aansprakelijk voor schades veroorzaakt door uw medevennoten.”
Een schuldeiser kan elke vennoot apart aanspreken voor het volledige bedrag van de schuld. Er is geen specifieke methode om te bepalen wie van de vennoten de schuld betaalt, maar daarover kunnen wel afspraken worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Goed om te weten: deze afspraken zijn bindend voor de vennoten zelf, maar niet voor derden.

Welke aansprakelijkheidsverzekering(en) afsluiten voor een VOF?

U kunt binnen de VOF op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld. Hieronder leest u welke manieren dat zijn en welke verzekeringen u kunt afsluiten om die risico’s af te dekken.

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
    Wordt u aansprakelijk gesteld, omdat u of een van uw vennoten of medewerkers schade heeft veroorzaakt aan spullen of personen? Denk aan een medewerker die een kop koffie morst over de jas van een klant of een klant die over een voorwerp in uw winkel struikelt. Om dit risico af te dekken, sluit u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
    U kunt binnen de VOF ook aansprakelijk worden gesteld voor een beroepsfout, gemaakt door uzelf, een van uw vennoten of een van uw medewerkers. Een beroepsfout is een fout die is begaan door een professional bij het uitoefenen van zijn of haar beroep. Denk aan een architect die een fout in een constructieberekening maakt of een accountant die verkeerde cijfers aanlevert. Het gaat vaak om het geven van verkeerde informatie, verkeerd advies of het doen van onjuiste berekeningen.  

    Wanneer een beroepsfout leidt tot financiële verliezen voor een klant, kan hij de Vennootschap onder Firma aansprakelijk stellen. Binnen bepaalde beroepsgroepen kunnen schadeclaims flink in de cijfers lopen. Om dit risico af te dekken, sluit u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
“Voor bepaalde beroepen is het verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.”

Is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor een VOF verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar het is zeker verstandig om dit te doen. Het veroorzaken van schade aan spullen of personen kan iedereen gebeuren. Sluit u hiervoor geen verzekering af, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor uzelf en uw vennoten.  

Voor bepaalde beroepen is het wél verplicht om een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zoals voor accountants, architecten en advocaten. Valt uw VOF binnen een andere beroepsgroep? Ook dan doet u er verstandig aan om de verzekering af te sluiten.  

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Een onafhankelijk adviseur helpt u graag verder. Lees meer artikelen over aansprakelijkheid

Wat zijn de kosten van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van uw bedrijfssoort, uw branche en uw jaaromzet. Onderstaande premievoorbeelden zijn een indicatie, de exacte premie kan afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden.

Premievoorbeeld

DetailhandelBouw
Soort bedrijf
kaaswinkelschildersbedrijf
Jaaromzet
€ 350.000,-€ 1.200.000,-
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000,- per verzekeringsjaar€ 2.500.000,- per verzekeringsjaar
Eigen risico
geen€ 250,- per gebeurtenis

Premievoorbeeld

Detailhandel
Soort bedrijf
kaaswinkel
Jaaromzet
€ 350.000,-
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000,- per verzekeringsjaar
Eigen risico
geen

Premievoorbeeld

Bouw
Soort bedrijf
schildersbedrijf
Jaaromzet
€ 1.200.000,-
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000,- per verzekeringsjaar
Eigen risico
€ 250,- per gebeurtenis

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt er graag meer over.

Vraag een offerte aan

Wat zijn de kosten van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie die u betaalt voor een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de jaaromzet van uw bedrijf, het verzekerd bedrag dat u kiest en uw bedrijfssoort. Onderstaand premievoorbeeld is een indicatie, de exacte premie kan afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden.

Premievoorbeeld

Zakelijke dienstverlening
Soort bedrijf
Management adviesbureau
Jaaromzet
€ 450.000,-
Verzekerd bedrag
€ 500.000,- per aanspraak
Eigen risico
€ 750,- per aanspraak

Premievoorbeeld

Zakelijke dienstverlening
Soort bedrijf
Management adviesbureau
Jaaromzet
€ 450.000,-
Verzekerd bedrag
€ 500.000,- per aanspraak
Eigen risico
€ 750,- per aanspraak

Premievoorbeeld

Soort bedrijf
Jaaromzet
Verzekerd bedrag
Eigen risico

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Vraag een offerte aan

Vraag advies aan een onafhankelijk adviseur

Heeft u vragen over het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor uw VOF? Vraag advies aan een onafhankelijk adviseur. Breng samen de belangrijkste risico’s in kaart en ga op zoek naar de juiste oplossingen voor uw bedrijf, zodat u zorgeloos verder kunt ondernemen.