Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Beroeps­­aansprakelijkheids­­verzekering (BAV) voor advocaten

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor iedere advocaat. Uw beroepsvereniging stelt de BAV verplicht omdat u als jurist het risico loopt dat een beroepsfout grote financiële gevolgen heeft voor uw klant. 

 • Speciaal lager tarief voor zelfstandige advocaten en juristen zoals juridisch adviseurs en rechtsgeleerden
 • Dekking voor verschillende werkzaamheden die u als advocaat kunt uitvoeren zoals het optreden als curator, mediator of bindend adviseur 
 • Ook beroepsfouten die voor de ingangsdatum zijn veroorzaakt en pas worden ontdekt na de ingangsdatum zijn verzekerd (voorrisico) zonder aanvullende premie. Afhankelijk van uw beroep bieden wij een inloopdekking van een aantal- tot een onbeperkt aantal jaar.  

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een advocaat of jurist afsluiten?

Dat kan! Vraag een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur. Deze helpt u bij het afsluiten van een voordelige BAV die het best bij u past. 

in 't kort

Wat verzekert u met onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering voor u als advocaat?

Stel, u laat een vordering verjaren, geeft een foute instructie aan een deurwaarder of stelt een internationaal contract verkeerd op: beroepsfouten als deze hebben grote financiële gevolgen voor uw klant. Als uw klant vermogensschade oploopt door een beroepsfout van u kan hij u hiervoor aansprakelijk stellen. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten en juristen dekt de schade. 

Beroepsaansprakelijkheid is iets anders dan bedrijfsaansprakelijkheid. Het gevolg van een beroepsfout zoals een verkeerd advies of verkeerd opstellen van een contract bestaat vaak alleen uit vermogensschade (schade die alleen financieel is). Dit valt onder beroepsaansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) biedt dekking voor letselschade of schade aan spullen van een ander. 

 

Wel verzekerd

 • Dekking voor verschillende werkzaamheden die u als advocaat of jurist uit kunt voeren: denk daarbij aan het optreden als curator, bewindvoerder in een (voorlopige) surséance van betaling, mediator of bindend adviseur. 
 • Het risico dat u loopt om aangesproken te worden op een beroepsfout
 • Ook beroepsfouten die voor de ingangsdatum zijn veroorzaakt en pas worden ontdekt na de ingangsdatum zijn verzekerd (voorrisico). Afhankelijk van uw beroep bieden wij een inloopdekking van een aantal- tot een onbeperkt aantal jaar.  
 • Kosten van verweer, rechtsbijstand en het voorkomen of verminderen van schade
 • Schade die is veroorzaakt door: personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, vennoten, firmanten, commissarissen en bestuurders van uw bedrijf
 • Schade van ten minste € 500.000,- per aanspraak en tot ten minste twee maal het verzekerde bedrag per jaar

  De Goudse biedt een mooie oplossing voor advocatenkantoren met maximaal € 2.000.0000,- omzet per jaar

  LET OP: U kunt alleen een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u tenminste ook een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven afsluit. Een combinatie met meerdere verzekeringen uit ons schadeverzekeringspakket kan ook. 

Niet verzekerd

 • Aansprakelijkheid voor materiële en letselschade
 • Schade door opzet of roekeloosheid
 • Schade als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Het honorarium, het salaris, de verschotten en de onkosten die u niet aan uw cliënt in rekening kunt brengen
 • Vermogensdelicten, zoals fraude en diefstal
premievoorbeeld

Wat kost een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering voor advocaten?

De premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onder meer afhankelijk van de omzet van uw bedrijf en de keuzes die u maakt, waaronder het verzekerde bedrag en de hoogte van het eigen risico. Hieronder vindt u een premievoorbeeld van een BAV-verzekering voor een advocaat. Dit is een indicatie, de exacte premie kan nog afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden. 

Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en € 1.000.000,- per jaar
Omzet: € 75.000,- per jaar
Eigen risico: € 750,- per aanspraak
Premie: € 98,75
Assurantiebelasting: € 20,74
Totaal premie per maand: € 119,49

Wilt u weten wat u exact betaalt? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen voor een BAV bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur helpt u bij het vinden van een BAV die past bij uw bedrijf. 

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen 

Ja, volgens de Nederlandse orde van advocaten bent u verplicht om goed verzekerd te zijn tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Op die manier biedt u uw klant de zekerheid dat hij geen grote financiële schade oploopt als u een beroepsfout maakt.

Zo snel mogelijk afsluiten? Dat kan! Vul het offerteaanvraagformulier in en een onafhankelijk adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het gevolg van een beroepsfout zoals een verkeerd advies of het verkeerd opstellen van een contract. De schade als gevolg van een beroepsfout bestaat alleen uit vermogensschade (schade die alleen financieel is). Meer weten? Een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt helpt u graag verder!

Wilt u onze bav vergelijken met een bav-verzekering van andere verzekeraars? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij of zij brengt de risico’s voor uw bedrijf in kaart en kijkt welke bav-verzekering het beste past bij uw bedrijf.

Als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wilt afsluiten, is het belangrijk dat u kiest voor een verzekering die past bij uw bedrijf. Zo hebben wij de dekking aangepast op verschillende beroepsgroepen zoals accountants, advocaten of belastingadviseurs. Een onafhankelijk adviseur kan u alles vertellen over de dekking voor advocaten. 

Zo snel mogelijk afsluiten? Vul het offerte aanvraagformulier in en een onafhankelijk adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag een offerte aan

LET OP: een BAV-verzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met een AVB-verzekering. Een combinatie met meerdere verzekeringen uit ons schadeverzekeringspakket kan ook.

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangen onder andere af van het soort bedrijf dat u runt en de omzet die u maakt. 

Hieronder vindt u een premievoorbeeld van een BAV-verzekering voor een advocaat. Dit is een indicatie, de exacte premie kan nog afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden. 

Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en € 1.000.000,- per jaar
Omzet: € 75.000,- per jaar
Eigen risico: € 750,- per aanspraak
Premie: € 98,75
Assurantiebelasting: € 20,74
Totaal premie per maand: € 119,49

Wilt u weten wat u exact betaalt? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen voor een BAV bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur helpt u bij het vinden van een BAV die past bij uw bedrijf. 

Vraag een offerte aan

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf (pdf)

Aanvullende Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheid Advocaten (pdf)
 
Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw adviseur u hier graag aan.