Zorgbemiddeling en wachttijden

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. U heeft recht op bemiddeling voor zorg door ons als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering. Wij hebben zorgaanbieders op redelijke afstand van uw woonplaats gecontracteerd.

U kunt ook een beroep doen op ‘bemiddeling’ (advies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met de verzekerde welke mogelijkheden er zijn. Wij zoeken daarbij eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij u in de buurt. Daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België en Duitsland.

Print deze pagina