Bruto en netto loon berekenen van personeel

Algemeen • Overige
Wat is het verschil tussen bruto en netto loon? Hoe bereken je dat? Tips voor ondernemers met personeel over de berekening van het netto salaris, inclusief handige voorbeelden.
Als werkgever ken je het verschil tussen bruto en netto loon. Het is een belangrijk onderdeel van je salarisadministratie.

Je moet het bruto en netto loon en de onderdelen ervan vermelden op het maandelijkse loonstrookje van je werknemer en in de jaaropgave.

Bruto netto verschil

Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. De afspraken over het brutoloon staan in de arbeids­overeenkomst.

Als je het nettoloon gaat berekenen, trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer. Een werknemer ontvangt dus het netto loon.

Loonheffingen

Wat voor soort bedragen mag je inhouden op het brutoloon? In ieder geval de standaard loonheffingen voor je werknemer, namelijk:

Aanvullende bedragen die je mag inhouden - als dat op jouw werknemer van toepassing is en met hem afgesproken is - zijn bijvoorbeeld:

  • Pensioenpremie (werknemersdeel)
  • Bijdrage privégebruik auto van de zaak
  • Premies voor collectieve ziektekosten­verzekering
  • Opgenomen wachtdagen bij ziekte
  • Eventueel loonbeslag
  • Verrekeningen (zoals boetes, voorschotten, etc)

Krijg grip op personeelskosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Download gratis PDF

Brutoloon berekenen en bepalen

Het brutosalaris bepaal je in principe samen met je werknemer. Je moet hierbij wel rekening houden met het wettelijke minimumloon en een eventuele cao die voor jouw bedrijf geldig is.

De minimumlonen worden ieder halfjaar gewijzigd. Wat is het minimumloon in jouw branche? Bekijk het minimumloon 2024.

Bruto loon berekenen


Om erachter te komen wat een passend loon is, ga je eerst vergelijken in de markt: wat is een normaal loon voor deze specifieke functie in deze regio en in deze branche? Je kunt daarbij gebruik maken van loononderzoeken.

Vervolgens kun je gaan onderhandelen met je werknemer over het exacte salaris. De uitkomst is het brutoloon dat je gaat betalen. Dit leg je vast in een arbeids­overeenkomst (contract).

Prestatiebeloning toepassen


Met een flexibel loon kun je de loonkosten in de hand houden. Dit doe je bijvoorbeeld door te werken met een prestatiebeloning. Het bruto en netto loon is dan afhankelijk van de prestaties van je werknemer. Zo koppel je de lonen aan de resultaten van je bedrijf.

Brutoloon berekenen


Weet je juist het nettoloon en wil je het brutoloon berekenen? Gebruik daarvoor ook de rekentools verderop in dit artikel.

Nettoloon berekenen

Om het nettosalaris te berekenen, moet je het brutosalaris kennen en de exacte bedragen van de loonheffingen en andere inhoudingen.

Actuele percentages en tarieven voor de berekening van de Loonbelasting / premie volks­verzekeringen vind je in het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Bruto- naar nettoloon voorbeelden

Bekijk hieronder 2 soorten berekeningen om het nettoloon uit te rekenen.
Het eerste rekenvoorbeeld gaat over een medewerker van 24 jaar:

Brutoloon € 2.700,- per maand
Loonheffingen € - 619,-
Bijdrage privégebruik auto van de zaak € - 50,-
Pensioenpremie € - 100,-
Verrekening verkeersboete € - 89,-
Nettoloon € 1.842,- per maand

Het tweede rekenvoorbeeld gaat over een werknemer met de leeftijd van 41 jaar:

Brutoloon € 3.500,- per maand
Loonheffingskorting toegepast                  Ja
Totale loonheffingen € - 829,-
Nettoloon € 2.670,- per maand
netto brutoloon berekenen

Rekenhulp bruto netto berekenen

Er zijn handige hulpmiddelen om een berekening te maken van bruto naar nettoloon. In een softwareprogramma voor boekhouding en salarisadministratie kun je dit nauwkeurig doen.

Voor een snelle indicatie van het verschil tussen bruto en netto kun je gebruikmaken van online rekentools, zoals die van:

Deze online rekentools geven meestal niet een volledig beeld. De exacte berekening is namelijk afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf en de werknemer in kwestie.

Bruto nettoloon uitrekenen 2024

Werkgeverskosten berekenen

Denk niet alleen aan bruto en netto loon. Je hebt ook te maken met werkgeverskosten. Dat zijn kosten die volledig voor jouw rekening komen als werkgever, zoals de premies werknemers­verzekeringen.

Per werknemer maak je extra kosten. Aan de hand van het loon kun je die kosten berekenen. In de afbeelding hieronder zie je een berekening via Loonwijzer.nl. Uitgaande van een brutoloon van € 2.900,- ben jij in totaal ruim € 3.435,- kwijt aan werkgeverskosten. Daarvan gaat € 2.437,75 naar je werknemer als netto loon en bijna € 1.000,- naar de Belastingdienst.

Bruto en netto loon kosten

Overzicht personeelskosten

Een werknemer kost je in eerste instantie geld. Het is daarom slim om alle kostenposten rondom personeel te kennen voordat je (meer) werknemers aanneemt.

Je werknemer kost meer dan alleen zijn loon. Je betaalt bijvoorbeeld ook ieder jaar verplicht vakantiegeld. Daarnaast kun je geld kwijt zijn aan allerlei werkmiddelen, secundaire arbeidsvoorwaarden en de nodige personeels­verzekeringen.

Werkgeverslasten berekenen


Hoeveel ben jij kwijt aan loon + extra lasten? Bereken je werkgeverslasten voor 2024.

Verplichte en aanvullende kosten

Hieronder vind je een opsomming van alle verplichte en aanvullende personeels­kosten:

Op basis hiervan kun je zelf een goede inschatting maken van de exacte kosten per werknemer.

Voor bedrijven in veel branches geldt een verplichte cao, daarin staan verplichtingen rond personeel. Als jouw bedrijf gebonden is aan een cao, zijn sommige 'aanvullende personeels­kosten' dus ook verplicht. Controleer goed wat er in je cao staat om de exacte kosten te bepalen. 

Ontdek meer over verplicht kosten én nuttige tips om te besparen in het gratis whitepaper 'Wat kost personeel?'

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

Vragen over bruto en netto loon berekenen