WGA-eigenrisicoverzekering

Waarom de WGA-eigenrisicoverzekering?
Elke werkgever heeft wel eens met zieke werknemers te maken. Gelukkig is het verzuim meestal van korte duur. Maar soms duurt het langer. Is een werknemer na twee jaar nog niet volledig aan het werk? Dan kan dit u nog tien jaar lang veel geld kosten. Maar het kan anders. U kunt eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Met de WGA-eigenrisicoverzekering verzekert u zich voor dit financiële risico en krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

Belangrijkste voordelen

  • Persoonlijke regisseur
  • Preventie van WGA-instroom
  • Ondersteuning bij bezwaar tegen UWV-besluit

Voor wie is de WGA-eigenriscoverzekering?

  • WGA-eigenrisicodragers
  • Tot 30 werknemers: complete 12-jaarsoplossing
  • Vanaf 30: ook los te sluiten, als u ook ZW-eigenrisicodrager bent 

Print deze pagina