CompleetVerzekerd Mijn personeel

Personeelspakket

Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel

Uw werknemers zijn onmisbaar voor het succes van uw bedrijf. Maar er zijn risico’s, denk aan verzuim en arbeidsongeschiktheid. En personeel leidt tot belangrijke (wettelijke) verplichtingen op het gebied van preventie en re-integratie. Het personeelspakket van De Goudse biedt u hiervoor een totaaloplossing. Wij bieden u naast financiële zekerheid ook professionele ondersteuning en dienstverlening om uw personeel optimaal inzetbaar te houden. Bovendien zijn er oplossingen waarmee u de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw werknemers een waardevolle impuls kunt geven. Sluit u meerdere verzekeringen? Dan krijgt u aantrekkelijke combinatievoordelen.

Werkgeversrisico’s en oplossingen

Werknemer wordt ziek

Werknemer gaat ziek uit dienst

Werknemer blijft ziek en komt in de WGA

Werknemersrisico’s en oplossingen

Werknemer wordt arbeidsongeschikt en komt in de WIA

Werknemer krijgt een ongeval

Werknemer komt te overlijden


Diensten bij uw verzekering(en)

De Goudse biedt niet alleen verzekeringen, maar ook diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen. U wordt ondersteund door een persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist van De Goudse. Deze VerzuimCoach is uw vaste sparringpartner en aanspreekpunt voor:

  • Preventieondersteuning

Bespreek samen het naleven van wettelijke verplichtingen. Of de mogelijkheden om een werknemer te ondersteunen die dreigt uit te vallen. U regelt de verplichtingen gemakkelijk via onze online winkel De Preventiezaak, vaak met korting.

  • Re-integratieondersteuning

Overleg de mogelijkheden voor het beperken en oplossen van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld door het inzetten van gespecialiseerde dienstverleners voor een zieke werknemer.

  • Rechtsbijstand

Wij helpen u bij het verhalen van kosten op een aansprakelijke derde partij of bij conflicten die u heeft met het UWV of een werknemer.

  • Arbodienstverlening en budgetten

Als u onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening afneemt, kunt u in overleg met de bedrijfsarts twee budgetten inzetten.
- Preventiebudget: € 500,- per dreigend langdurig ziektegeval
- Re-integratiebudget: € 4.000,- per per ziektegeval

De gecertificeerde arbodiensten waarmee wij samenwerken, dringen ziekteverzuim en de bijbehorende kosten terug. Uw werknemers worden zo mogelijk weer aan het werk geholpen en u voldoet aan de eisen Wet verbetering poortwachter. Uiteraard zorgen wij dat u ziek- en herstelmeldingen slechts een keer hoeft door te geven.

Download de brochure CompleetVerzekerd Mijn personeel

Print deze pagina