Oplossingen voor 12-jarig
werkgeversrisico

Grip op ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers
Het is altijd vervelend als uw werknemer ziek wordt. Niet alleen vanwege de praktische problemen maar zeker ook vanwege de kosten. Wist u dat de kosten voor uw bedrijf bij één ziektegeval wel kunnen oplopen tot € 200.000,-? U loopt namelijk 12 jaar lang risico.

  • Eerst de loondoorbetaling van een zieke werknemer zolang die in dienst is.
  • Daarna de eventuele doorbelasting van de Ziektewetuitkering.
  • En na twee jaar ziekte nog maximaal tien jaar doorbelasting van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
tl_files/images/producten/12-jaars-rekenvoorbeeld.JPG    

Klik op het voorbeeld hiernaast voor een indicatie van de kosten voor een werkgever die het Ziektewet- en WGA-risico gedurende 12 jaar bij het UWV laat. Uitgangspunten: sector metaal en techniek, 40 werknemers, gemiddelde loonsom € 31.900,-. Het voorbeeld laat de kosten zien bij één zieke werknemer met een tijdelijk contract die na 8 maanden ziek wordt en via de Ziektewet de WGA instroomt.

Financiële zekerheid, preventie en re-integratie
De Goudse biedt u drie verzekeringen die helemaal passen bij de drie genoemde periodes. Als u kiest voor alle drie, heeft u oplossingen voor de volle twaalf jaar voor al uw personeel. Wij bieden u niet alleen financiële zekerheid, maar ook dienstverlening bij de drie verzekeringen. Zo ondersteunen we u om uw (ex-)werknemer weer aan de slag te helpen. En zijn we actief als er nog geen sprake is van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid. Met preventieve diensten en persoonlijke ondersteuning, bijvoorbeeld om het verzuim in uw bedrijf terug te dringen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Oplossing 1: Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Met de Verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening bent u verzekerd voor de loondoorbetaling bij ziekte en wordt uw werknemer gestimuleerd om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Oplossing 2: ZW-eigenrisicoverzekering

Met onze ZW-eigenrisicoverzekering bent u verzekerd voor werknemers die ziek uit dienst gaan, binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden en werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden. Wij betalen de Ziektewetuitkering als zij daar recht op hebben. En wij regelen professionele hulp om hen zo mogelijk weer aan het werk te helpen.

Oplossing 3: WGA-eigenrisicoverzekering

Onze WGA-eigenrisicoverzekering biedt u een oplossing voor de WGA-periode. Wij vergoeden de doorbelasting van de WGA-uitkeringen aan u. Daarnaast ondersteunen wij u bijvoorbeeld bij de wettelijk verplichte re-integratie van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer, bijvoorbeeld via omscholing.

 

Voor wie is deze combinatie geschikt?
De combinatie van deze drie verzekeringen is geschikt als u grip wilt hebben op het totale 12-jarige werkgeverrisico voor al uw personeel, maar daar zelf niet de expertise voor in huis heeft. Bedrijven tot en met 30 werknemers kunnen kiezen voor de drie oplossingen samen. Zij kunnen ook kiezen voor alleen oplossing 1 of oplossing 1 en 2 samen.

Grotere bedrijven (31-700 werknemers) kunnen alle combinaties kiezen. Maar een WGA-eigenrisicoverzekering is alleen mogelijk als uw bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet is, ongeacht of dit wordt verzekerd.

Combinatievoordelen
Als u alle drie de verzekeringen van De Goudse afneemt, profiteert u van belangrijke voordelen.

  • Persoonlijk regisseur voor preventie- en re-integratieactiviteiten.
  • Gegarandeerd Budget terug-naar-werk van € 8.000,- per ziektegeval voor re-integratie. Daarbovenop kijken we óók nog of we een extra financiële bijdrage aan re-integratie kunnen leveren, op basis van een kosten-baten-analyse.
  • Volledige Poortwachtergarantie. Wij zijn overtuigd van onze dienstverlening en garanderen dat wordt voldaan aan de wet. Onverhoopt toch een sanctie? Dan is die voor onze rekening (uiteraard op voorwaarde dat u meewerkt aan re-integratie en informatie levert).
  • Minimaal 5% pakketkorting.
  • Geen toeslag bij termijnbetaling.

Print deze pagina