IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Verplichte verzekeringen voor mijn bedrijf en werknemers

Algemeen • Bedrijfsverzekeringen
Een bedrijfsverzekering is niet alleen handig, maar soms ook verplicht. Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht in het MKB? Bekijk een overzicht van alle verplichte verzekeringen voor ondernemers.

Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht?

In Nederland zijn er een aantal verplichte verzekeringen voor ondernemers, bedrijven en werknemers. Je hebt bijvoorbeeld wettelijk verplichte volks-verzekeringen en werknemers¬verzekeringen.

Daarnaast krijg je als ondernemer mogelijk te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Er zijn namelijk plannen om deze verzekering verplicht te stellen voor alle ondernemers in Nederland.

Heb je een eigen bedrijf en ook personeel in dienst? Dan kunnen er nog een aantal verplichte verzekeringen zijn. Dit is afhankelijk van je beroep, je branche en je bedrijfsvoering.

Hieronder lees je per categorie welke verzekeringen verplicht zijn.

Welke verzekeringen heb jij nodig?

Naast verplichte verzekeringen zijn er nog allerlei optionele verzekeringen voor ondernemers met personeel. Het is verstandig je risico's in kaart te brengen en te kijken welke verzekeringen je nodig hebt. Verderop in dit artikel ontdek je welke mogelijkheden er zijn voor ondernemers.

Verplichte verzekeringen ondernemer

Als ondernemer heb je te maken met een aantal verplichte verzekeringen. Zo moet je in ieder geval meebetalen aan bepaalde volks­verzekeringen. Daarnaast kunnen er nog extra verplichtingen gelden.


Volks­verzekeringen ondernemer

Als ondernemer betaal je een bepaald bedrag voor volks­verzekeringen. Iedereen die in of vanuit Nederland onderneemt of werkt is verplicht mee te betalen. Je betaalt de premies volks­verzekeringen via je inkomstenbelasting (IB).

Je hoeft deze verzekeringen niet zelf af te sluiten. Dit gaat vanzelf.

Door deze regeling zijn alle Nederlanders automatisch verzekerd voor drie wettelijke volks­verzekeringen. Namelijk:

  1. Algemene Ouderdomswet (AOW)
    De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt dit pensioen vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.
  2. Algemene nabestaandenwet (Anw)
    Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. Met een uitkering via de ANW zijn zij verzekerd van een basisinkomen.
  3. Wet langdurige zorg (Wlz)
    De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Heb je werknemers in dienst? Dan betaal je namens hen ook premies voor volks­verzekeringen en werknemers­verzekeringen. Daarover lees je hieronder meer bij verplichte verzekeringen personeel.

Sommige sociale verzekeringen bieden je werknemers niet voldoende inkomen. Vaak kun je dat aanvullen met een extra verzekering. Bijvoorbeeld een Anw-hiaat­verzekering. Dat is een mooie arbeidsvoorwaarde voor personeel.

Verplichte arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) is nog niet bij wet verplicht voor ondernemers. Er zijn wel plannen om een verplichte AOV in te voeren in Nederland.

Met een AOV krijg je als ondernemer een inkomen als je (deels) arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeval. Je krijgt dan een vooraf afgesproken bedrag uitbetaald door je verzekeraar. Bijvoorbeeld 80 of 90 procent van je normale inkomen als je helemaal niet kunt werken. Als je gedeeltelijk niet kunt werken, krijg je een deel van dit bedrag. Je kunt zelf kiezen hoeveel van je inkomen je wilt verzekeren.

Verplichte AOV in 2024?

Wat zijn de plannen van de overheid? Lees meer over de verplichte AOV-verzekering.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.
Download gratis PDF

Verplichte verzekeringen bedrijf

Voor bedrijven kunnen een aantal verzekeringen verplicht zijn. Dit is volledig afhankelijk van je beroep en bedrijfsvoering. Je moet bijvoorbeeld een verzekering afsluiten als je een bedrijfsauto hebt.


Verplichte verzekering bedrijfsauto

Als een auto op de balans van je onderneming staat moet je hiervoor een zakelijke auto¬verzekering afsluiten. De Belastingdienst ziet je auto dan officieel als bedrijfsauto.

Een particuliere autoverzekering dekt vaak geen schade tijdens het gebruik van je bedrijfsauto. Wanneer je in dat geval schade hebt, ben je meestal niet verzekerd. Je hebt minimaal een zakelijke WA-verzekering nodig voor een bedrijfsauto.

Er zijn verschillende soorten bedrijfsauto’s en daardoor ook verschillende verzekeringen:

Lees meer over verplichte en aanvullende verzekeringen voor je bedrijfsauto.

Bedrijfspand verzekeren?

Als je een bedrijfspand koopt is het belangrijk bepaalde verzekeringen af te sluiten. Dit is niet wettelijk verplicht, maar het is wel verstandig om je pand goed te verzekeren.

Om goed verzekerd te zijn tegen schade aan je bedrijfspand heb je in ieder geval een bedrijfsgebouwenverzekering of opstalverzekering nodig. Ook de waardevolle inhoud van je bedrijfspand kun je verzekeren. Denk aan je voorraad, inventaris, goederen en elektronica. 

Je hebt daarvoor de volgende opties:

Door een brand, inbraak of waterschade kan je bedrijf flink wat omzet mislopen. Er zijn verschillende verzekeringen voor bedrijfscontinuïteit die je helpen bij een plan B en/of een vergoeding bieden voor de misgelopen omzet.

Wat moet je doen als er een calamiteit is? Zorg dat je bedrijf niet stilvalt. Maak nu alvast een plan voor bedrijfscontinuïteit.

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet bij wet verplicht, maar een beroepsorganisatie, branchevereniging of opdrachtgever kan je wel verplichten om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voordat je bij hen aan de slag gaat. Zo eisen overheden (bij aanbestedingen) en bemiddelingsbureaus vaak dat je een eigen verzekering hebt voor aansprakelijkheid.

Verplichte BAV per branche

In sommige branches is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verplicht. Bijvoorbeeld voor:

Voor jou ook? Check je cao of de website van je beroepsvereniging.

Ook als een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is voor jouw bedrijf, kan het toch verstandig zijn om deze verzekering af te sluiten. Een fout van jou of een werknemer kan zomaar duizenden euro’s kosten. Denk dus goed na over het risico dat jouw bedrijf kan lopen.

Verplichte verzekeringen personeel?

Heb je personeel in dienst? Dan heb je te maken met een aantal verzekeringen waar je verplicht aan meebetaalt. Je hebt in ieder geval de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Je hoeft deze verzekeringen niet zelf af te sluiten. De betaling gaat via je belastingaangifte. Daarnaast heb je wel een wettelijke zorgplicht voor je werknemers en is er een wet over goed werkgeverschap.


Werknemersverzekeringen

Als werkgever betaal je voor verplichte werknemersverzekeringen. Hiermee worden werknemers verzekerd tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Voor deze werknemersverzekeringen betaal je als werkgever een premie. Je mag dit niet inhouden op het loon van je werknemers. Deze premies moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen, als onderdeel van de loonbelasting.

Het gaat om de volgende wettelijke werknemersverzekeringen:

Volksverzekeringen werknemers

Daarnaast draag je per werknemer ook premies af voor volksverzekeringen. Deze premies mag je wel inhouden op het loon van je werknemer, sterker nog, dat moet je doen. Als werkgever ben je namelijk inhoudingsplichtige. Dat betekent dat je deze loonheffingen moet innen bij je werknemers en die vervolgens moet betalen aan de Belastingdienst.

De verplichte premies voor volks- en werknemersverzekeringen zijn een vast onderdeel van je personeelskosten. Welke kosten zijn nog meer verplicht? Bekijk een overzicht van personeelskosten en 5 tips om te besparen.

Verzekeringen en de zorgplicht

Hoewel de wet verder niet specifiek spreekt over verplichte verzekeringen voor personeel, kun je als werkgever wel de conclusie trekken dat je bepaalde verzekeringen nodig kan hebben. Waarom? In de wet staat namelijk wel dat je een zorgplicht hebt. Dat betekent dat je moet voorzien in veilig en gezond werk voor al je werknemers.

In de Arbowet staat een soortgelijke zorgplicht voor werkgevers. Je moet o.a. zorgen voor deskundige ondersteuning op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit regel je via een verplicht basiscontract met je arbodienstverlener.

Om hulp te krijgen bij je zorgplicht kun je bijvoorbeeld een verzuimverzekering met arbodienstverlening afsluiten. Dan word je actief ondersteund bij de begeleiding van zieke werknemers en het voorkomen van verzuim. En natuurlijk krijg je ook de nodige compensatie voor de loondoorbetaling bij ziekte.

Als je tekortschiet in je zorgplicht als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld.

Goed werkgeverschap en verzekeringen

Daarnaast is er een wet over goed werkgeverschap. Je moet je altijd gedragen als een 'goede werkgever'.

Als goed werkgever kun je bijvoorbeeld zorgen voor een ongevallen­verzekering die de schade van werknemers vergoedt na een ongeval. Zo zijn er nog meer verzekeringen die aansluiten bij goed werkgeverschap.

Met een collectieve nabestaanden­verzekering geef je jouw personeel meer zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan zorgt deze verzekering ervoor dat de partner een goede uitkering krijgt.

Waarom je bedrijf goed verzekeren?

Bedrijfs­verzekeringen zijn niet allemaal verplicht, maar vaak wel verstandig. Als ondernemer dek je hiermee risico's af die te groot zijn om zelf te dragen. Weet jij welke risico's jouw bedrijf loopt?


Zorg voor een vangnet

Als je goed verzekerd bent kan je bedrijf snel weer verder na een tegenvaller.

Met de juiste bedrijfs­verzekeringen kun je de risico's afdekken die je als ondernemer niet zelf kunt lopen. Bijvoorbeeld het risico op arbeidsongeschiktheid, bedrijfsschade en loondoorbetaling bij ziekte.
Natuurlijk zijn er nog meer bedrijfs­verzekeringen die nuttig kunnen zijn. Zo zijn er specifieke verzekeringen per branche of bedrijfsactiviteit.

Welke bedrijfs­verzekeringen zijn er nog meer? Bekijk een handig overzicht van verzekeringen en maak een selectie voor jouw bedrijf.

Welke verzekeringen heb je echt nodig?

Er zijn dus heel wat verzekeringen om je bedrijf, je personeel en je eigen inkomen te beschermen. Maar welke verzekeringen zijn echt broodnodig voor jou?

Uiteindelijk gaat het erom welke verzekeringen bij jouw unieke situatie passen. Het is belangrijk eerst je risico's goed in kaart te brengen. Een verzekerings­adviseur kan je daarbij helpen. Die is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan je advies geven over hoe je ze beperkt en voorkomt.

Top 5 + checklist risico's

Bekijk de top 5 verzekeringen voor jouw branche en ga aan de slag met je eigen risico-checklist. Download het gratis whitepaper.

Vragen over verplichte verzekeringen MKB

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid