Sammy en Pebbles van de Frietboutique in Rotterdam

Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom de aansprakelijkheidsverzekering voor de horeca?

Hoe zorgvuldig u ook werkt, u kunt als horecaondernemer altijd te maken krijgen met schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat uw chef-kok een ongeval krijgt of een fout maakt.
Dit kan een aanslag betekenen op uw bedrijfskapitaal en daarmee grote gevolgen hebben voor uw bar, restaurant of hotel. De Aansprakelijkheidsverzekering van De Goudse dekt schade aan personen en aan zaken, waardoor u onbezorgd kunt ondernemen.
 • U kunt het ‘voorrisico’ meeverzekeren (maximaal 3 jaar). U bent dan beschermd als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die vóór de ingangsdatum is ontstaan, maar die pas tijdens de looptijd van de verzekering aan u wordt gemeld.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan jassen en spullen in de garderobe is verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis.
 • Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid van cateringactiviteiten buiten de deur.

Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Voorrisico is meeverzekerd tot 3 jaar
 • particulier-vinkje
  Cateringactiviteiten buiten de deur zijn gedekt
 • particulier-vinkje
  Schade aan jassen in garderobe is meeverzekerd

Bekijk deze verzekering ook voor

Voor wie is de Aansprakelijkheidsverzekering?

 • user
  Horecaondernemers
 • ondernemers
  Met en zonder personeel
 • horeca
  Voor de horeca

Wat dekt een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)?

De aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers (AVB) biedt dekking in Europa. Het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering is standaard € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar. U bent verzekerd voor:
 • Algemene aansprakelijkheid.
 • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap).
 • Productenaansprakelijkheid.
 • Milieuaansprakelijkheid.

U bent ook verzekerd voor schade veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten). En uw eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds is meeverzekerd.

Er geldt geen eigen risico voor de aansprakelijkheidsverzekering. Behalve voor bedrijven in de horeca (€ 100,-) en de bouwnijverheid (€ 250,-). Als schade onder meerdere verzekeringen valt, brengen wij alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt. Voor specifieke dekkingen kan een hoger eigen risico gelden.
Wilt u ook bescherming tegen schade door beroepsfouten? Voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening heeft De Goudse de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Onze AVB-polis biedt een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor schade aan zaken die u heeft geleverd. Of het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van die zaken. Er is ook geen dekking voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die u heeft verricht. 
Schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen valt niet onder de verzekering.
Het risico dat medewerkers een ongeluk krijgen in het verkeer kunt u verzekeren met de Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers.

Er is geen bescherming tegen schade door beroepsfouten. Dit risico kan voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening worden verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Er is een beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting. Er is dus geen dekking voor bodem- of grondwatervervuiling. U kunt dit verzekeren met de Milieuschadeverzekering.
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

Wat kost een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering?

Wat kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een avb-verzekering zijn onder andere afhankelijk van het soort bedrijf dat u bezit en de omzet die u maakt. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen voor uw bedrijf combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Wat zijn de voorwaarden?

Veelgestelde vragen

Ik ben verzekerd als ik zelf aansprakelijk word gesteld. Maar wat als een medewerker een fout maakt?
U bent ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten).
En uw eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds is meeverzekerd.
Wat houdt het meeverzekeren van het ‘voorrisico’ in?
U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. U kunt dit meeverzekeren (maximaal drie jaar). Maar als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur