Tiny Riselada van Letterpers in Amersfoort
Tiny Riselada van Letterpers in Amersfoort

Aansprakelijkheids­verzekering voor winkeliers

Een klant die uitglijdt over een pas gedweilde vloer, een gebrekkig product dat u heeft verkocht of een kleine fout van een medewerker kunnen al leiden tot grote schadeclaims. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) van De Goudse  dekt schade aan personen en zaken die u of een van uw medewerkers heeft veroorzaakt. 
 • Nevenactiviteiten zijn ook verzekerd. Veel ondernemers hebben een fysieke én webwinkel of breiden hun winkel uit met een horecagelegenheid. 
 • Product recall is tot 25.000 meeverzekerd.
 • Ook schade die maximaal 3 jaar voor de ingangsdatum is veroorzaakt en pas na de ingangsdatum wordt ontdekt, is verzekerd (voorrisico).
 • Niet alleen uw vaste medewerkers, ook tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires en familieleden zijn verzekerd tijdens werkzaamheden voor u.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Bekijk deze verzekering ook voor

In het kort

Wat verzekert u met onze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Wat als u een gebrekkig product verkoopt? Of als een klant struikelt over een afstapje in uw winkel? Als (web)winkelier bent u aansprakelijk als u of uw medewerkers schade veroorzaakt aan personen of spullen van derden. Onze Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de schade.

Wel in AVB verzekering

 • Algemene aansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap)
 • Productenaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • U bent verzekerd voor € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar.
 • Daarnaast bieden we nog een beperkte dekking tot maximaal € 25.000 voor:
  - Vermogensschade
  - De kosten van product recall

Niet in AVB verzekering

 • Geen dekking voor schade aan zaken die u heeft geleverd 
 • Geen dekking voor het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die u heeft verricht
 • Schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen of vaartuigen
 • Geen dekking voor bodem- of grondwatervervuiling

Wat dekt een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)?

De aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers (AVB) biedt dekking in Europa. Het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering is standaard € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar. U bent verzekerd voor:
 • Algemene aansprakelijkheid.
 • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap).
 • Productenaansprakelijkheid.
 • Milieuaansprakelijkheid.

U bent ook verzekerd voor schade veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten). En uw eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds is meeverzekerd.

Er geldt geen eigen risico voor de aansprakelijkheidsverzekering. Behalve voor bedrijven in de horeca (€ 100,-) en de bouwnijverheid (€ 250,-). Als schade onder meerdere verzekeringen valt, brengen wij alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt. Voor specifieke dekkingen kan een hoger eigen risico gelden.
Wilt u ook bescherming tegen schade door beroepsfouten? Voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening heeft De Goudse de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Onze AVB-polis biedt een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor schade aan zaken die u heeft geleverd. Of het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van die zaken. Er is ook geen dekking voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die u heeft verricht. 
Schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen valt niet onder de verzekering.
Het risico dat medewerkers een ongeluk krijgen in het verkeer kunt u verzekeren met de Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers.

Er is geen bescherming tegen schade door beroepsfouten. Dit risico kan voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening worden verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Er is een beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting. Er is dus geen dekking voor bodem- of grondwatervervuiling. U kunt dit verzekeren met de Milieuschadeverzekering.
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

Wat kost een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering?

Wat kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een avb-verzekering zijn onder andere afhankelijk van het soort bedrijf dat u bezit en de omzet die u maakt. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen voor uw bedrijf combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Wat zijn de voorwaarden?

Veelgestelde vragen

Ik ben verzekerd als ik zelf aansprakelijk word gesteld. Maar wat als een medewerker een fout maakt?
U bent ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten).
En uw eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds is meeverzekerd.
Wat houdt het meeverzekeren van het ‘voorrisico’ in?
U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. U kunt dit meeverzekeren (maximaal drie jaar). Maar als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur