Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam

Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom de Aansprakelijkheidsverzekering?

Het gaat goed in de bouw. U wilt zoveel mogelijk bouwprojecten aannemen, maar kunt moeilijk aan goed opgeleid personeel komen. De kans op fouten of ongevallen op de bouwvloer neemt daarmee toe. Als bouwondernemer kunt u een flinke schadeclaim aan uw broek krijgen.

Als bouwondernemer heeft u misschien maar weinig vet op de botten, waardoor een schadeclaim al snel tot een faillissement kan leiden. De Aansprakelijkheidsverzekering van De Goudse dekt schade aan personen en aan zaken, waardoor u onbezorgd kunt ondernemen.

Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Schade aan zaken van opdrachtgevers die u behandelt of waaraan u werkzaamheden verricht is tot € 50.000,- verzekerd
 • particulier-vinkje
  U kunt uw verzekering uitbreiden met een dekking voor brandgevaarlijke werkzaamheden
 • particulier-vinkje
  U bent ook verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die onderaannemers veroorzaken.

Bekijk deze verzekering ook voor

Voor wie is de Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)?

 • user
  Nederlandse ondernemers
 • user
  Ook voor zzp'ers
 • menu hamburger
  Voor alle branches

Wat is verzekerd bij de Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)?

De Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor ondernemers biedt dekking in Europa. Het verzekerd bedrag is standaard € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar. U bent verzekerd voor:
 • Algemene aansprakelijkheid.
 • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap).
 • Productenaansprakelijkheid.
 • Milieuaansprakelijkheid.

U bent ook verzekerd voor schade veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten). En uw eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds is meeverzekerd.

Voor bedrijven in de bouwnijverheid geldt een eigen risico van € 250,-. Als schade onder meerdere verzekeringen valt, brengen wij alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt. Voor specifieke dekkingen kan een hoger eigen risico gelden.
Wilt u ook bescherming tegen schade door beroepsfouten? Voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening heeft De Goudse de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Onze AVB-polis biedt een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor schade aan zaken die u heeft geleverd. Of het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van die zaken. Er is ook geen dekking voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die u heeft verricht. 
Schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen valt niet onder de verzekering.
Het risico dat medewerkers een ongeluk krijgen in het verkeer kunt u verzekeren met de Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers.

Er is geen bescherming tegen schade door beroepsfouten. Dit risico kan voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening worden verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Er is een beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting. Er is dus geen dekking voor bodem- of grondwatervervuiling. U kunt dit verzekeren met de Milieuschadeverzekering.
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

Wat kost het?

Wat kost de Aansprakelijkheidsverzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van uw soort bedrijf en uw omzet. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen voor uw bedrijf combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Hoe zorgvuldig u ook werkt, u kunt als ondernemer altijd te maken krijgen met schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat een werknemer een ongeval krijgt of een fout maakt. Dit kan een aanslag betekenen op uw bedrijfskapitaal en daarmee grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen en zaken.

Veelgestelde vragen

Ik ben verzekerd als ik zelf aansprakelijk word gesteld. Maar wat als een medewerker een fout maakt?
U bent ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werken (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten).
En uw eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds is meeverzekerd.
Wat houdt het meeverzekeren van het ‘voorrisico’ in?
U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. U kunt dit meeverzekeren (maximaal drie jaar). Maar als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur