Downloadcentrum

Downloads

Het Downloadcentrum is de verzamelplaats voor op de website opgenomen documenten. Waar mogelijk is in de teksten op de betreffende pagina's direct gelinkt naar onderstaande documenten.

Aanmeldingsformulieren
Voor gepensioneerden
Voor slapers

Documenten van de VGG
Statuten aangepast in 2022
Convenant Goudse
Huishoudelijk Reglement versie 5
Privacyverklaring

Pensioenreglementen van 01-01-2019
Pensioenreglement van Goudse Verzekeringen Services B.V.
Addendum 1 bij Pensioenreglement
Brochure bruto pensioenregeling
Pensioenreglement Bruto Pensioen 2019

Pensioenreglement van 01-01-2004
Pensioenreglement van St. Pensioenfonds Goudse

Informatie over pensioenen 
Indexeringen op bij Zwitserleven gesloten pensioenuitkeringen 
Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) 
Pensioen van jou, van mij, van ons allebei (artikel) 
Pensioen bij scheiding (artikel) 
Nabestaandenpensioen en AOW-uitkering (artikel) 
Notitie voor nieuwe gepensioneerden (versie januari 2024)

Overige artikelen
Presentatie Levenstestament
Diverse grote ziektekostenverzekeraars schrappen de restitutiepolis
Doorwerken na pensioen
Fiscale wijzigingen 2022
Brief alternatieve jaarvergadering 2021
Dit zeggen de politieke partijen over AOW en pensioen
Geld lenen na uw AOW-leeftijd: wat is mogelijk?
Organisatie van de ouderenzorg

Stukken voor de algemene ledenvergaderingen 
Stukken voor de 21e ALV op 1 mei 2024
Stukken voor de 20e ALV op 2 mei 2023
Uitnodiging extra ALV op 16 augustus 2022 
Stukken voor de 19e ALV op 6 juni 2022 
Stukken voor de 18e ALV op 16 november 2021 
Stukken voor de 17e ALV op 21 april 2020

Agenda voor de algemene ledenvergadering
Agenda algemene ledenvergadering 2024

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2024

Verslagen van de algemene ledenvergaderingen
Verslag van de 21e ALV op 1 mei 2024
Verslag van de 20e ALV op 2 mei 2023
Verslag van de extra ALV op 16 augustus 2022
Verslag van de 19e ALV op 6 juni 2022
Verslag van de 18e ALV op 9 december 2021
Verslag van de 17e ALV op 10 november 2020

Verslagen van bestuursvergaderingen
Verslag bestuursvergadering 79 op 1 mei 2024
Verslag bestuursvergadering 78 op 14 februari 2024
Verslag bestuursvergadering 77 op 15 november 2023
Verslag bestuursvergadering 76 op 2 augustus 2023
Verslag bestuursvergadering 75 op 2 mei 2023
Verslag bestuursvergadering 74 op 7 februari 2023
Verslag bestuursvergadering 73 op 8 november 2022
Verslag bestuursvergadering 72 op 16 augustus 2022
Verslag bestuursvergadering 71 op 7 juni 2022
Verslag bestuursvergadering 70 op 1 maart 2022
Verslag bestuursvergadering 69 op 17 november 2021
Verslag bestuursvergadering 68 op 20 juli 2021
Verslag bestuursvergadering 67 op 29 april 2021
Verslag bestuursvergadering 66 op 21 januari 2021
Verslag bestuursvergadering 65 op 10 november 2020
Verslag bestuursvergadering 64 op 7 juli 2020
Verslag bestuursvergadering 63 op 21 januari 2020

Verslagen van overleg met management De Goudse
Verslag overleg met management De Goudse op 4 oktober 2023
Verslag overleg met management De Goudse op 19 juli 2022
Verslag overleg met management De Goudse op 6 oktober 2021
Verslag overleg met management De Goudse op 23 september 2020