Over de VGG

De Vereniging Gepensioneerden De Goudse heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van de Leden als belanghebbenden in de zin van de Pensioen- en Spaarfondsenwet bij Zwitserleven. U vindt daarover meer informatie in de Statuten van de VGG.