Activiteiten

Via de pagina vindt u diverse onderwerpen die zijn te rangschikken onder activiteiten van de Vereniging Gepensioneerden De Goudse.

Meer informatie over Activiteiten

Ledenraadpleging

Bij belangrijke vraagstukken kan het bestuur een ledenraadpleging organiseren. In plaats van een gewone meerderheid tijdens de ledenvergadering, wordt dan elk lid in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening te geven. Op grond van de uitkomsten kan het bestuur dan alsnog een voorstel doen of een besluit nemen.

De eerste ledenraadpleging vond plaats in februari 2013. Het bestuur had een aantal malen gesproken of het lidmaatschap van het NVOG. Bij de afweging van voor en tegens kwam het bestuur er niet uit. Ook bij een proefstemming op de ledenvergadering kwam weinig duidelijkheid. Het bestuur heeft toen aan iedereen uitgebreid schriftelijke informatie gegeven, de scenario’s en consequenties vermeld en de vraag gesteld onder welke voorwaarden een lidmaatschap moest worden aangegaan. Uit de reacties bleek dat het bestuur er beter aan deed geen lid te worden.

Het is denkbaar dat raadpleging van alle leden nog wel eens zal plaatsvinden. Het is mogelijk dat zo'n enquête zowel digitaal als schriftelijk wordt georganiseerd.

Seniorendag

De Seniorendag is een activiteit van De Goudse, die de organisatie van die dag heeft overgedragen aan de VGG / Evenementen Commissie. Het uitje wordt doorgaans georganiseerd op de 1e donderdag in september. Eventuele actuele informatie vindt u in het Nieuwsoverzicht.

Ledencontact

Het contact van u met het bestuur

Het contact van u met het bestuur wordt op verschillende manieren vormgegeven. Vijf wegen passeren hierna de revue.

 • De meest zakelijke contacten vinden plaats tijdens de ledenvergadering(en). U kunt de beschikbare verslagen lezen op deze site.
 • Individuele contacten met bestuursleden komen vaak voor. Zowel met een zakelijke kant als meer in de persoonlijke sfeer. Zakelijk bijvoorbeeld als een lid advies vraagt en de financiële commissie in actie moet komen. Maar uiteraard ook meer persoonlijke contacten nemen een plaats in. En in droevige omstandigheden treffen wij elkaar bij aan ons bekend gemaakte afscheidsbijeenkomsten.
 • Een jaarlijks terugkerende evenement is het door de VGG georganiseerde seniorenuitje van De Goudse waarbij volop de gelegenheid bestaat elkaar weer eens te zien en bij te praten.
 • De nieuwjaarsreceptie is een welkome gelegenheid voor mensen die niet te ver van Gouda wonen om met de nog werkende collega’s het glas te heffen op een jaar van voorspoed, geluk en gezondheid.
 • De nieuwste loot aan de contactstam is deze in 2016 gelanceerde website. Misschien leidt de inhoud tot nieuwe vragen of behoefte aan andere activiteiten. Het bestuur is van plan deze site ook te gebruiken voor ledenraadpleging.

Over deze website

Deze website is een integraal onderdeel van de site van De Goudse. Daardoor staan in het bovenste deel van de pagina's links naar onderdelen van de site van De Goudse. En de zoekfunctie geeft ook resultaten over de inhoud van de site van De Goudse.
 • De website is dynamisch en ook op tablet en smartphone prima te bekijken. De opbouw is dan anders dan op pc of laptop en wijzigt bij het horizontaal of verticaal houden van tablet of smartphone.
 • Externe links zijn verzameld in de aparte rubriek Links en bij Downloads vindt u een verzamelplaats voor op de website opgenomen documenten.
 • Nieuws, wijzigingen en nieuwe inhoud kunnen nog alleen via De Goudse op onze site worden geplaatst. Ziet u onvolkomenheden, meldt die dan aan de secretaris.
 • De site is te vinden via de url www.goudse.nl/vgg
  Overigens is de website bewust niet aangemeld bij Google.