Welkom bij de VGG

Vereniging Gepensioneerden De Goudse


Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden De Goudse (VGG). De vereniging is op 27 april 2004, mede op initiatief van De Goudse, officieel opgericht. De VGG heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van de Leden als belanghebbenden in de zin van de Pensioen- en Spaarfondsenwet bij Zwitserleven. U vindt daarover meer informatie in de Statuten van de VGG.