Contact VGG

Contactgegevens VGG

Vanwege privacy en het voorkomen van ongewenste mail of andere correspondentie zijn er op de site, behalve die van de secretaris en penningmeester, geen (e-mail)adressen vermeld en is er ook geen ledenlijst opgenomen. U leest er meer over in ons Privacybeleid.

Voor gegevens van leden (e-mail, telefoon) kunt u contact opnemen met een lid van het Bestuur.

Leden van het Bestuur zijn:
 • Harry Spruijt - voorzitter (0182-367914)
 • Han van Leeuwen - secretaris (06-22963378)
  mailadres: hanvanleeuwen@online.nl
  postadres: Winde 14, 2411 DH Bodegraven
 • Jan Jaap Sarink - penningmeester (06-53775280) 
  mailadres: jjsarink@planet.nl
  postadres: Ronsseweg 760, 2803 WZ  Gouda

  Het rekeningnummer van de VGG: NL57 INGB 000 51216 61
  ten name van Vereniging Pensioengerechtigden De Goudse

De Commissie Pensioenen
en Financiële Zaken:

Cor Belder
Cees Mourits
Harry Spruijt

De Sociale
Commissie:

Sonja Bok-Sneepels
Els Brugman

De Kascontrole
Commissie:

Hans Pijnacker
Gert Dazler
Frans van Gestel (reserve)

De Evenementen
Commissie:

Rien Molleman
Wout Salet

Beheer van de website:

Guus van Alphen
Hans Verkaik