Ereleden en Leden van Verdienste

Verdiensten voor de vereniging

Het Bestuur van de Vereniging kan tijdens de Jaarvergadering voorstellen om een lid, vanwege de (langdurige) verdiensten voor de vereniging, te benoemen tot Lid van Verdienste. Indien dat lid naast een jarenlang lidmaatschap van het Bestuur ook bijzondere inspanningen heeft verricht voor de vereniging, kan ze voorstellen dat lid te benoemen tot Erelid.

Erelid is:

  • Cor Belder, mede-oprichter van de Vereniging, jarenlang lid van het Bestuur en van de Commissie Pensioenen en Financiële Zaken (besluit jaarvergadering 2015).

Leden van Verdienste zijn:

  • Miep Wessels, ex-voorzitter van de Sociale Commissie (besluit jaarvergadering 2016),
  • Rinus v.d. Krogt, ex-voorzitter van de Evenementencommissie (besluit jaarvergadering 2016)
  • Ben van Bommel, ex penningmeester van de VGG (besluit jaarvergadering 2017).