Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam
Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam

Verzekeringen voor aannemers en bouwbedrijven. Dit moet u weten.

Bouw • Bedrijfsverzekeringen
Voor ondernemers in de bouw zijn er veel kansen. De bouwsector is de snelst groeiende branche voor zelfstandige ondernemers. Risico’s zijn er ook. Denk aan arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor fouten. Belangrijk om uzelf tegen de financiële gevolgen daarvan in te dekken. Hoe pakt u dat slim aan?

Met welke risico’s moet ik rekening houden als ondernemer in de bouw?

Een inventarisatie van de risico’s is belangrijk. U kunt dan tijdig de juiste regelingen treffen. Of u nu een aannemer, onderaannemer, zelfstandig voorman of projectmanager bent. Een onafhankelijke adviseur kan u daarbij helpen. Zo voorkomt u hoge kosten en zorgt u er voor dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Bijkomend voordeel: u verzekert zich alleen voor risico’s die er toe doen en betaalt nooit te veel premie. 

Top 5 grootste risico’s ondernemers in de bouw

  • Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer
  • Aansprakelijk gesteld worden voor schade
  • Verzuim van werknemers
  • Verlies en diefstal van gereedschappen
  • Financiële schade door uitgebleven betalingen van klanten

Welke risico’s kan ik zelf dragen? En welke (waarschijnlijk) niet?

Goed ondernemerschap gaat over het benutten van kansen en het slim omgaan met de risico’s. Wat betreft dat laatste: verzeker uzelf alleen tegen de financiële risico’s die u zelf niet kan dragen. Sommige financiële risico’s zijn te groot om zelf op te vangen. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van uw aannemersbedrijf van een fout bij de bouw. Of een terugval in inkomen als u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. Een kleine kans dat het u overkomt, maar als het gebeurt zijn de gevolgen enorm.
Een onafhankelijke adviseur kan u helpen bij het bepalen welke risico’s u wel of niet zelf kunt dragen.

Hoe dek ik slim de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid (AOV) af?

Als zelfstandige moet u zelf voor vervangend inkomen zorgen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. De financiële gevolgen zijn vaak groot. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit zelfs oplopen tot een miljoen euro aan inkomsten die u moet opvangen. Dat is voor bouwondernemers niet anders.

Kies voor een verzekeraar met kennis van zaken. Veel mensen in de bouw doen fysiek zwaar werk, de kans op arbeidsongeschiktheid is dan groter dan bij iemand die veel werk van achter zijn bureau doet. Belangrijk om samen te kijken naar uw risico’s op arbeidsongeschiktheid en hoe u deze kunt beperken of verzekeren. Breng bestaande voorzieningen in kaart:
  • Is er een financiële buffer?
  • Heeft u inkomsten uit andere activiteiten?
  • Heeft u een partner met een eigen inkomen?

Vergelijk dit met het inkomen dat u nu en in de toekomst maandelijks nodig heeft om van te leven. U weet zo precies welke financiële risico’s u loopt. En welke risico’s u niet zelf kunt dragen. Kies een AOV die past bij uw situatie. De hoogte van de premie hangt onder andere af van het percentage van uw inkomen dat u wilt verzekeren en de eindleeftijd waar u voor kiest. Ook de eigen risicotermijn van een AOV – bijvoorbeeld 90 dagen of een jaar – is van invloed op de premie.

Sommige zelfstandige ondernemers kiezen voor een combinatie: een AOV voor de financiële risico’s op lange termijn en deelname aan een zogeheten broodfonds. Met zo’n fonds regelt u een basisinkomen in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Besparen op de premie? Kies een goede verzekering en overweeg waar mogelijk een hoger eigen risico.

Hoe zit het met schade en mijn aansprakelijkheid bij fouten?

Fouten maakt iedere ondernemer. In de bouwsector kan zelfs een kleine fout grote financiële gevolgen hebben. Een deel van de aansprakelijkheid ondervangt u door goede afspraken met klanten, die u vastlegt in de algemene voorwaarden.

Maar niet alle aansprakelijkheid kunt u zo afdekken. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is dan ook aan te raden. Een AVB dekt de door u of uw medewerkers veroorzaakte schade aan personen en zaken. En de schade die hier uit voortvloeit. Maar let op: deze verzekering dekt de materiële schade tijdens de bouw niet. Denk aan schade aan het werk door brand, storm, diefstal of vandalisme. Daarvoor is een zogeheten CAR verzekering nodig. CAR staat voor Construction All Risk. De verzekering geeft dekking tot het moment van oplevering.

Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen verlies en diefstal?

Diefstal is een groot risico voor bouwondernemers. Ook dieven kennen de waarde van uw professionele gereedschap en kostbare apparatuur. En uw bestelbus vertegenwoordigt meestal een flinke waarde. Gelukkig zijn er veel manieren om de kans op verlies en diefstal te verminderen. Gaat het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch mis, dan dekt een goede verzekering de schade. Let op: vergeet naast de verzekering van uw bestelauto ook niet de inhoud ervan te verzekeren. Dankzij een Vervoer­verzekering Eigen Goederen is ook gereedschap, bouwmaterialen en machines in de bus verzekerd. Diefstal op de bouwplaats is verzekerd op de CAR & Montageverzekering.

Welke verzekeringen?

De keuze voor de verschillende verzekeringen ingewikkeld? Een onafhankelijke adviseur beantwoordt uw vragen graag.
Ik wil advies

Hoe verzeker ik mijn personeel?

Medewerkers zijn cruciaal om uw bedrijf te laten groeien. Tegelijk brengt personeel ook financiële risico’s met zich mee. Stel dat een van uw medewerkers ziek wordt. Dan bent u niet alleen een medewerker kwijt, maar bent u ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van de zieke werknemer. Reken op gemiddeld op circa 260 euro per dag, maar de kosten per bedrijf en situatie verschillen flink. Heeft u wel eens uitgerekend wat dat voor uw bedrijf betekent? Dit risico ondervangt u met een ziekteverzuimverzekering. Die dekt de kosten en tijd die gemoeid zijn met loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. 

Hoe krijg ik grip op de financiële risico’s in mijn bedrijf?

U vindt het afdekken van de financiële risico’s belangrijk, maar natuurlijk alleen de risico’s die u daadwerkelijk loopt. Een onafhankelijk adviseur kan daarbij helpen, hij zorgt dat u precies regelt wat in uw situatie nodig is. En denkt graag met u mee. Mogelijk bent u tegen bepaalde financiële risico’s al collectief verzekerd. Vaak levert het combineren van verschillende verzekeringen bij uw verzekeraar nog voordeel op.

Het uitblijven van schade is natuurlijk het beste voor u en uw onderneming. Preventie helpt dan ook om grip te krijgen op de financiële risico’s. Zodat u zich kunt focussen op uw onderneming, in de wetenschap dat de voor u belangrijke risico’s goed zijn afgedekt.

Lees ook eens ons artikel over de top 5 preventiemaatregelen in de bouw. Heeft u ze al op orde?

Verzekeringen en advies

Met onze verzekeringen kunt u zorgeloos blijven ondernemen. Laat u goed adviseren door een onafhankelijk adviseur.