Vervoerverzekering Eigen Goederen

Waarom de Vervoerverzekering Eigen Goederen voor bouwondernemers?

Rijden uw werknemers af en aan naar de bouwmarkt met bouwmateriaal? Of bent u zelfstandig ondernemer en vervoert u dagelijks uw gereedschap in uw bedrijfsauto? Dan loopt u altijd een risico op schade aan of diefstal van uw goederen. Veel bouwondernemers zijn op dit moment het slachtoffer van diefstal van gereedschap. 

De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt een oplossing. U heeft 24/7 dekking tijdens het transport en verblijf in uw auto, ook bij diefstal!
 • U hoeft geen opgave te doen van kentekens van de vervoermiddelen.
 • Er zijn alleen beveiligingseisen bij vervoer van diefstalgevoelige goederen (zoals computerapparatuur of merkkleding) met een waarde van meer dan € 5.000, -.
 • Overlijdt de bestuurder of bijrijder tijdens het vervoer of het laden of lossen door een ongeval? Dan betalen wij € 5.000, - aan de erfgenamen.
Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Uw gereedschap en materiaal zijn met de Vervoerverzekering Eigen Goederen niet alleen tijdens het vervoer verzekerd, maar ook dag en nacht als zij achterblijven in uw voertuigen. U bent dus 24/7 verzekerd tegen diefstal van uw spullen uit uw bestel- of vrachtauto!
 • particulier-vinkje
  Schade die ontstaat tijdens het laden en lossen is verzekerd
 • particulier-vinkje
  Geen opgave nodig van kentekens van de vervoermiddelen

Bekijk deze verzekering ook voor

Voor wie is de Vervoerverzekering Eigen Goederen?

 • ondernemers
  Bouwondernemers
 • groothandel
  Die (wel eens) gereedschap en/of bouwmateriaal vervoeren
 • auto
  Of ophalen

Wat is verzekerd bij de Vervoerverzekering Eigen Goederen?

U heeft uitgebreide dekking bij verlies of schade aan uw goederen tijdens het vervoer in uw eigen vervoermiddel door u of uw medewerkers. In alle landen binnen Europa, 24 uur per dag. Ook schade die ontstaat tijdens het laden en lossen is verzekerd. De bijkomende kosten zijn vaak ook gedekt, zoals opruimingskosten, bepaalde hulpmaterialen en de kosten om schade te voorkomen of te verminderen. En er is dekking voor de kosten van verlies of beschadiging die ontstaan door een staking. U kunt kiezen uit verzekerde bedragen van € 1.000,- tot € 25.000,-. Voor het vervoer in een personenauto geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 5.000,-.  Bij verlies of schade aan uw goederen vergoeden wij het volgende.
 • Bij goederen die u heeft ingekocht en bestemd waren om te verkopen: de waarde volgens de inkoopfactuur plus de gebruikelijke winstopslag, maar tot maximaal 20%.
 • Bij goederen die u al heeft verkocht: de waarde volgens de verkoopfactuur.
 • Bij goederen die niet bestemd zijn voor de verkoop, zoals uw gereedschap: de dagwaarde.

Beveiligingseisen

Bij het vervoer van diefstalgevoelige goederen met een waarde van € 5.000,- of meer stellen we de volgende beveiligingseisen.

 • Beveiliging op basis van SCM klasse 2 of SCM klasse 3.
 • Ramen van de bestel- of vrachtauto zijn geblindeerd of voorzien van beschermroosters.
 • In overleg met uw adviseur kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de beveiligingseisen.

Onder diefstalgevoelige goederen verstaan we gereedschap, merkkleding, rookwaren en beeld-, geluids-, computer- en telecommunicatieapparatuur. Wanneer niet wordt voldaan aan de beveiligingseisen geldt bij diefstal of vandalisme een eigen risico van 20% van het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Het eigen risico is standaard € 100,- per gebeurtenis. Maar wanneer niet wordt voldaan aan de beveiligingseisen geldt bij diefstal of vandalisme een eigen risico van 20% van het verzekerd bedrag. Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor meerdere keren het eigen risico wordt ingehouden.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt een ruime dekking. Maar wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die ontstaat als u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies van uw vervoermiddel te voorkomen. Of die ontstaat als u diefstalgevoelige goederen zichtbaar onbeheerd heeft achtergelaten in uw vervoermiddel. En wij vergoeden geen schade aan goederen waarvoor bij het begin van het transport een nationaal of internationaal handelsverbod van toepassing is.

U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost de Vervoerverzekering Eigen Goederen?

De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Uw adviseur kan u hierover informeren.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanvullende Voorwaarden Vervoer Eigen Goederen

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.

Personen- en bestelauto’s beveiligt u tegen diefstal met een goed alarmsysteem. En met raamroosters en de Carbolt 103 kan er niets uit de laadruimte gestolen worden.

Dit en meer vindt u in de Preventiezaak. Met flinke korting als u bij ons verzekerd bent.

Veelgestelde vragen

Als mijn spullen ’s nachts uit mijn auto worden gestolen, zijn ze dan ook verzekerd?
Ja, u heeft 24/7 dekking. Maar u moet wel hebben voldaan aan de beveilingseisen. Zie "Wat is verzekerd". 
Moet ik opgave doen van kentekens?
Nee, dat is niet nodig.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur