Tomas Hesseling van Strix in Utrecht
Tomas Hesseling van Strix in Utrecht

Een Broodfonds of een arbeidsongeschiktheids­verzekering? Dit moet u weten.

Algemeen • AOV
De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid draagt u als ondernemer zelf. Gelukkig kunt u dit risico afdekken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bijvoorbeeld een Broodfonds. Of een combinatie van beide. Wat zijn de verschillen? En tegen welke risico’s moet u zich wel – of juist niet – indekken?

Hoe bescherm ik mij als ZZP’er of eenmanszaak tegen de financiële risico’s van een ongeval of ziekte?

Als zelfstandige bent u niet verzekerd voor inkomensverlies door een ongeval of ziekte. U moet zelf voor vervangend inkomen zorgen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u tegen dit inkomensverlies. Ook krijgt u hulp om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door aanpassing van uw werkplek.

Sinds enige tijd kunt u zich ook aansluiten bij een Broodfonds, of een soortgelijke schenkkring. Bij een Broodfonds spreekt een groep van 20 tot 50 ondernemers af elkaar financieel te helpen als een van hen door arbeidsongeschiktheid tijdelijk niet meer in staat is te werken. 

Wordt u ziek? Dan ontvangt u van elk lid maandelijks een bedrag dat samen uw vervangende inkomen vormt. De hoogte van dat inkomen is afhankelijk van wat u bij de start kiest. Naast Broodfondsen – de naam Broodfonds is inmiddels beschermd door de oorspronkelijke bedenkers – zijn er ook verschillende andere schenkkringen ontstaan. Creatieve oplossingen om een tijdelijk verlies van inkomen op te vangen. 

Hoe dek ik slim de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid af?

 • Kijk naar de financiële risico’s op korte én op lange termijn voor u, uw gezin en de onderneming.
  Welk inkomen heeft u nu en in de toekomst maandelijks nodig om van te leven? Is er een partner met een eigen inkomen? Of bent u de hoofdkostwinner?
 • Laat u goed adviseren.
  Een onafhankelijke adviseur kan u helpen. Bijvoorbeeld door bestaande voorzieningen in kaart te brengen. Misschien heeft u een financiële buffer opgebouwd? Of heeft u inkomsten uit verhuur? Of heeft u bij het UWV een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering? U weet zo precies welke financiële risico’s u loopt. En welke risico’s u niet zelf kunt dragen.
 • Kies een AOV die past bij uw situatie.
  De hoogte van de premie hangt onder andere af van het percentage van uw inkomen dat u wilt verzekeren en de eindleeftijd waar u voor kiest. Ook de eigen risicotermijn van een AOV – bijvoorbeeld 90 dagen of een jaar – is van invloed op de premie. 
  Een Broodfonds biedt een soortgelijke dekking, maar met een beperkte uitkeringsduur van maximaal 2 jaar. Sommige zelfstandige ondernemers kiezen voor een combinatie; een AOV voor de financiële risico’s op lange termijn en deelname aan een Broodfonds voor een basisinkomen in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Hoe zit het met de continuïteit van de onderneming?

Stel dat u voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dat dan voor de voortgang van uw bedrijf? En welke impact heeft het op uw privéleven? Een onafhankelijke adviseur zal in een gesprek over arbeidsongeschiktheid ook altijd de bedrijfscontinuïteit met u bespreken.
Ik wil advies 
waarom-een-zakelijk-verzekeringsadviseur-inschakelen-klein

Wat zijn de verschillen tussen een broodfonds en een AOV?

Belangrijk verschil tussen een Broodfonds en een AOV is de duur dat u een vervangend inkomen ontvangt. Een AOV keert uit zo lang u arbeidsongeschikt bent, uiterlijk tot de overeengekomen eindleeftijd. Vanuit een Broodfonds krijgt u maximaal twee jaar een maandelijkse schenking om inkomensverlies op te vangen. Na twee jaar stopt het broodfonds met uitkeren, ook als u nog steeds arbeidsongeschikt bent.

Ook de maximale hoogte van de uitkering verschilt. Bij een Broodfonds geldt er maximum uitkering van circa € 2.500,- per maand. Broodfondsen en andere schenkkringen sluiten aan bij de wettelijke schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst. Jaarlijks mag u van een ander een bedrag belastingvrij ontvangen zonder dat u hierover schenkingsbelasting betaalt (€ 2.274,- in 2022). Is uw benodigde inkomen hoger dan het maximum, dan komt u dus mogelijk tekort.

Over de uitkering bij arbeidsongeschiktheid betaalt u inkomstenbelasting. De maandelijkse inleg van een broodfonds is niet fiscaal aftrekbaar, de schenkingen die u ontvangt zijn onbelast. Tip! Lees ook het artikel:  is mijn AOV fiscaal aftrekbaar.
Wist u dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? Dit scheelt al snel 40 tot 50% van de premie per jaar.

Is een Broodfonds een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, maar het biedt wel een oplossing voor de korte termijn. Een broodfonds of een schenkkring is geschikt om een korte periode een beperkt inkomensverlies op te vangen. Ook een financiële buffer kunt u hiervoor gebruiken. Om het financiële risico van langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen is een financiële buffer of deelname aan een Broodfonds echter veel minder geschikt. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit oplopen tot een miljoen euro aan inkomsten die je moet opvangen. Een omvangrijk risico waartegen je je alleen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt beschermen.

Zoekt u een beter alternatief voor een AOV? Op onze pagina over het vergelijken van AOV-producten leest u welke opties u nog meer heeft.

Een praktijkvoorbeeld:

Een 33-jarige freelance journalist heeft een inkomen van € 33.000,- bruto per jaar. Wordt hij onverhoopt arbeidsongeschikt dan valt zijn inkomen weg. Het totale verlies aan inkomen over zijn werkzame leven kan oplopen tot wel € 1,15 miljoen, uitgaande van een pensioenleeftijd van 68 jaar. Zelfs zonder een toekomstige inkomensstijging mee te nemen. Met een AOV kan hij zich hiertegen verzekeren. Regelt hij niets, dan belandt hij bij langdurige arbeidsongeschiktheid op termijn in de bijstand. Een halvering van zijn inkomen, een bijstandsuitkering is op dit moment € 1.091,71 bruto per maand.

Moet ik rekening houden met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die de overheid aankondigde?

De overheid vindt het belangrijk dat ondernemers zichzelf verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. De invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet dit stimuleren. Maar de invoering van een verplichte AOV voor ondernemers is complex en kan nog jaren op zich laten wachten, zo liet het kabinet eerder weten. Ondernemers moeten in de tussentijd dus zelf iets regelen. In de plannen van het kabinet wordt straks rekening gehouden met de maatregelen die u zelf al hebt genomen om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte of een ongeval. Verstandig dus om zelf een regeling te treffen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers (Ondernemers-AOV) beschermt u tegen inkomens-verlies als u niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte. Ook krijgt u persoonlijke begeleiding bij re-integratie. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is geschikt voor alle ondernemers: ondernemers met personeel, zzp'ers (eenmanszaak) en maten en vennoten, en ook voor directeur groot aandeelhouders (DGA). Wij bieden een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers in de bouw, horeca en zakelijke dienstverlening en vele andere branches.

Twijfelt u nog over het afsluiten van een AOV? In ons artikel Heb ik wel of niet een AOV nodig? behandelen we de 5 meest genoemde bezwaren tegen het afsluiten van een AOV. Ontdek of uw bezwaren terecht zijn en of u wel of geen AOV nodig heeft in uw situatie.

Lees meer artikelen over arbeidsongeschiktheid

Advies over uw AOV

Heeft u interesse in een AOV? Bekijk dan onze verzekeringspagina of vraag direct een offerte aan.