IXXI in 's-Hertogenbosch
IXXI in 's-Hertogenbosch

Arbeidsongeschikt­heids­verzekering ondernemer

Wat als u burn-out raakt en voor langere tijd niet meer kunt werken? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft u in een klap minder of geen inkomen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers (Ondernemers-AOV) van De Goudse beschermt u tegen inkomensverlies. 

 • Kosteloze Persoonlijke coaching & Online gezondheidscheck
 • Altijd up-to-date dankzij de AOV-waardemeter
 • Altijd duidelijkheid over uw uitkering

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Welke dekking is er op een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Als corona arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of ertoe leidt dat iemand die al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, meer arbeidsongeschikt wordt, is er dekking.
Er is echter geen dekking als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als iemand bijvoorbeeld thuis blijft vanwege vrees voor besmetting of omdat hij preventief in quarantaine moet blijven.
Wat kan De Goudse voor mij betekenen?
In deze stressvolle periode, waarin corona zowel zakelijk als privé veel impact heeft, kan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering echter wel degelijk veel voor u betekenen. U kunt namelijk een beroep doen op personal coaching. Het professionele en onafhankelijke ICAS verzorgt deze coaching kosteloos (één traject per kalenderjaar) en anoniem. U kunt kiezen uit verschillende diensten van professionele, gekwalificeerde en ervaren coaches, councelors en psychologen. Heeft u een AOV bij De Goudse en heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u kosteloos bellen naar ICAS op (0800) 525 35 62.
Wat als er een medische keuring nodig is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Goudse is een keuring niet meer standaard vereist. Maar als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn. Als er een beroep wordt gedaan op de verzekering is er vaak ook een keuring nodig. Deze keuringen gaan vooralsnog gewoon door. Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruikgemaakt van een videoverbinding, zodat reistijd en contact vermeden worden.
Kunnen ondernemers ook een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud voor zichzelf als ondernemer of als zzp’er?
Nee, de regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Voor ondernemers zelf en voor zzp’ers zijn er andere regelingen.
Welke extra tijdelijke ondersteuning is er voor zzp’ers en mkb’ers?

Voor hen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo). Deze staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door de gemeenten. Er kan een aanvraag worden ingediend bij de woongemeente (niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd).  De regeling is nog niet van kracht maar gemeenten kunnen wel alvast aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Voor de laatste informatie, ook over het aanvragen, zie het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.  

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor een periode van maximaal drie maanden aan tot het sociaal minimum. Deze uitkering bedraagt maximaal ca. € 1.500,- per maand en is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Er is geen terugbetalingsverplichting en ook geen vermogens- of partnertoets.
 • Er kan onder bepaalde voorwaarden een lening voor bedrijfskapitaal worden afgesloten tot maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen op te lossen.
Zijn er nog andere regelingen vanuit de overheid?

Ja, er zijn nog meer regelingen van kracht voor zzp’ers  en mkb’er. Het  Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht. 
Naast informatie over:

 • de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW); en
 • de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers en mkb’ers

vindt u daar ook informatie over de volgende maatregelen:
 • Compensatieregeling van € 4.000,- voor de zwaarst getroffen bedrijven (met name horeca, reisbranche, evenementenbranche en bedrijven in culturele sector)
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
 • Uitstel belastingbetaling
 • Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Maatregelen voor stopzetten toeristenbelasting voor ondernemers en maatregelen voor de cultuursector

Daarnaast hebben een aantal banken maatregelen aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien en zijn er initiatieven van de EU.
In het kort

Wat verzekert onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers?

Iedereen kan ziek worden of een ongeval krijgen. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt u tegen dit inkomensverlies. Met onze AOV-verzekering weet u waar u aan toe bent: als u deze afsluit krijgt u een overzicht van de uitkeringen die u ontvangt voor ieder percentage dat u arbeidsongeschikt raakt. Ook krijgt u persoonlijke begeleiding bij re-integratie. 

Wel verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Ondersteuning bij re-integratie
 • Preventiediensten (zoals een personal coach) om arbeidsongeschiktheid te voorkomen

Niet verzekerd

 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens de periode van uw eigen risico
 • Geen dekking als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk zelf heeft veroorzaakt
 • Geen dekking als u een ongeluk krijgt onder invloed van alcohol of drugs

Bereken de premie van uw AOV

Bereken de premie van uw aov verzekering in vier stappen

Wat is verzekerd bij de Ondernemers-AOV?

Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers weet u vooraf exact wat de hoogte is van uw uitkering. Of u als ondernemer nu volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. 

Extra dienstverlening

Met onze Ondernemers-AOV is niet alleen uw inkomen verzekerd. We helpen u ook om weer aan het werk te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van uw werkplek of een coachingstraject. 

En zelfs als u gewoon aan het werk bent, heeft u profijt van onze Ondernemers-AOV. U kunt kosteloos gebruik maken van de preventieve diensten van twee onafhankelijke dienstverleners om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, zoals: 

 • De Persoonlijke Gezondheidscheck van Niped.
 • Persoonlijke coaching voor u en uw gezinsleden door ICAS.

Wat als uw situatie verandert? 

U kunt als ondernemer te maken krijgen met veranderingen in uw bedrijf of uw privésituatie. Ook dan wilt u een verzekering die bij u past. Met de AOV-waardemeter brengt u jaarlijks met uw verzekeringsadviseur uw actuele situatie en wensen in kaart. Zo weet u meteen of aanpassingen aan uw verzekering nodig zijn. Bent u jonger dan 55 jaar? Dan kunt jaarlijks uw verzekerde bedrag met maximaal 10% verhogen, zonder dat u hiervoor medische informatie hoeft aan te leveren. 

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen uitkering. U krijgt ook geen uitkering tijdens de periode van het eigen risico. In beide situaties ondersteunen wij u wel om weer (volledig) te gaan werken. In sommige situaties is er geen dekking. Bijvoorbeeld als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt of als u een ongeluk krijgt terwijl u onder invloed van alcohol of drugs bent.

Wat kost een AOV?

Wat kost de Ondernemers-AOV?

U betaalt een eerlijke AOV premie op basis van uw beroep, uw werkzaamheden en de gekozen dekkingselementen. U kunt kiezen voor een gemiddelde premie die u de hele looptijd betaalt of voor een premie die laag begint en langzaam stijgt naar een tarief dat daarna gelijk blijft. Uw adviseur helpt u graag bij uw keuzes. In de premie zijn alle AOV kosten verwerkt behalve de kosten voor advies en dienstverlening van uw adviseur. De vergoeding hiervoor spreekt u samen met uw adviseur af.

Indicatie

Wilt u een indicatie? Gebruik de AOV-premietool om indicatie van uw AOV premie te berekenen. De premie die u te zien krijgt, is op basis van doorlopende korting. In plaats daarvan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook kiezen voor aanvangskorting. Zie hierna. Voor een berekening op basis van aanvangskorting kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Premiekorting

Bent u niet ouder dan 50 jaar wanneer u de Ondernemers-AOV afsluit, dan krijgt u aanvangskorting. Dit is 30% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar.
In plaats daarvan kunt u ook kiezen voor doorlopende korting. U krijgt dan 5% korting zolang uw AOV verzekering loopt. Bent u ouder dan 50 jaar, dan is aanvangskorting niet mogelijk maar krijgt u altijd doorlopende korting.

Pakketkorting

De Ondernemers-AOV is altijd onderdeel van het Privé Pakket of van het pakket CompleetVerzekerd, ook als u verder geen verzekeringen bij ons heeft. De Ondernemers-AOV telt mee voor de hoogte van de pakketkorting. Deze korting geldt voor de verzekeringen in het pakket maar niet voor de Ondernemers-AOV zelf. 

Vraag een offerte aan

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

AOV premievoorbeeld

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Uw premie van uw AOV is onder meer afhankelijk van uw beroep, uw werkzaamheden en de gekozen dekkingselementen. Hieronder vindt u een premievoorbeeld. Dit is een indicatie, de exacte premie kan nog afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden. Het is goed om te weten dat dit bedrag aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Projectmanager, 34 jaar
Verzekerd bedrag: € 40.000,-
Eindleeftijd: 68 jaar
Eigen risicotermijn: 1 maand
Premie per maand: € 196,-

ICT-adviseur, 30 jaar
Verzekerd bedrag: € 30.000,-
Eindleeftijd: 68 jaar
Eigen risicotermijn: 1 maand
Premie per maand: € 165,-

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur