Bedrijfsschadeverzekering

Als ondernemer staat u er waarschijnlijk niet bij stil dat na bijvoorbeeld een grote brand of waterschade uw bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk stil kunnen komen te liggen. Uw vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, lopen dan echter gewoon door. De Bedrijfsschadeverzekering van De Goudse biedt u dekking voor deze vaste lasten en de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.

Voordelen

  • Heeft u vervangende bedrijfsruimte nodig of moet u computerapparatuur of inventaris huren om uw bedrijf snel weer te kunnen openen? Deze kosten worden vergoed.
  • Een grote supermarkt of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf door bijvoorbeeld een grote brand (tijdelijk) moet sluiten, kunt u inkomsten mislopen. Dit is meeverzekerd.
  • Als een belangrijke leverancier na bijvoorbeeld een grote waterschade niet kan leveren, zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.
  • Als uw internetverbinding wegvalt door een brand, storm of blikseminslag bij uw provider dan wordt de schade die u hierdoor oploopt voor een groot deel vergoed.
  • U heeft een overdekking van 150% van het verzekerd bedrag, als u jaarlijks uw brutowinst aan ons heeft doorgegeven.
  • Reconstructiekosten voor het herstellen van uw administratie zijn tot € 5.000,- gratis meeverzekerd.

Aanvullende dekkingen

  • Reconstructiekosten: u kunt een hoger bedrag dan €  5.000,- verzekeren tegen een meerpremie.
  • Doorlopende Evenementen (voor de branche horeca)

Print deze pagina