Wat kost een brand in een restaurant?

Brand in een restaurant is een nachtmerrie

Brand in een restaurant is een ware nachtmerrie voor iedere horecaondernemer. De kosten lopen vaak hoog op. Uit onderzoek blijkt dat voor de helft van alle ondernemers (ook buiten de horeca) een brand leidt tot een faillissement binnen twee jaar.

Wat kost een brand in een restaurant

De kosten van een brand lopen hoog op

Na een grote brand in een restaurant is het vaak nodig om nieuwe inventaris en machines aan te schaffen. Voor een gemiddeld restaurant kost dit ongeveer € 50.000,-. Maar dat is niet alles. Ook de voorraden gaan vaak verloren.

Een brand in een horecazaak zorgt al snel voor een bedrijfsstilstand van een halfjaar. Bij een jaaromzet van € 500.000,- betekent dit een gemis van zo’n € 25.000,- aan nettowinst. Vaste lasten, zoals de huur, blijven gewoon doorlopen. Bij een huur van € 1.000,- per maand kost dit de ondernemer dus € 6.000,-. Daar komen wellicht nog kosten bij voor tijdelijke huisvesting en/of opslag. Als een restaurant tijdelijk ergens anders is gevestigd, dan zal de ondernemer zijn gasten hierover willen informeren. Dit brengt de nodige communicatiekosten met zich mee. 

Schoonmaak- en herstelkosten

Het opruimen van bluswater dat verontreinigd is door schoonmaakmiddelen of een lekkend koelsysteem kost al snel € 60.000,-. Dit komt bovenop de schoonmaak- en herstelkosten. Verder zorgt vooral rookschade (ook aan textiel) voor extra kosten. 

Brand in een restaurant, het kan ook u overkomen

De kosten van een brand in uw restaurant kunnen hoog oplopen. Daarom is het slim om nu alvast een plan te maken. Wilt u weten hoe u zelf deze schade kunt voorkomen of beperken? Bekijk onze Bedrijfsschadeverzekering en download de infographic. 

3 tips om brand te voorkomen

  • Frituren, filters en afzuigkanalen vormen een groot brandrisico door de hoge temperaturen. Een brand in een frituur kan zich via de afzuiginstallatie snel verspreiden en in korte tijd een complete keuken of restaurant in brand zetten. Laat een gecertificeerd bedrijf jaarlijks de kanalen en vetfilters van de afzuiginstallatie van uw bakwand of frituurinrichting controleren.
  • Maar liefst 60% van de branden wordt veroorzaakt door een gebrek in de elektrische installatie. Neem daarom gerichte preventiemaatregelen. Vraag uw adviseur naar het Preventieabonnement.
  • Goed onderhoud van brandblusmiddelen en noodverlichting is belangrijk. Laat jaarlijks een gecertificeerd onderhoudsbedrijf uw brand- en vluchtveiligheid controleren.

Bouw uw restaurant weer op na een brand

Deze horecaverzekeringen zorgen ervoor dat u na een brand uw restaurant weer kunt opbouwen.

Inventaris/Goederenverzekering
Dekt de kosten voor het aanschaffen van nieuwe inventaris, goederen en verloren voorraden. Koelschade is voor de horeca standaard meeverzekerd tegen dagwaarde, tot € 5.000,-.

Bedrijfsgebouwenverzekering
Dekt alle materiële schade die aan het bedrijfsgebouw ontstaat door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, maar ook door storm of water.

Bedrijfsschadeverzekering
Biedt dekking voor uw vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, en voor de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.

Milieuschadeverzekering
Met deze verzekering zijn de kosten van sanering gedekt, zoals het opruimen van asbest na een brand of de schade die ontstaat na het gebruik van verontreinigd bluswater. 

Wat kan een adviseur doen voor uw horecabedrijf?

Wilt u weten of u risico loopt met uw horecaonderneming? Een adviseur brengt de risico’s van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken. 
Vind een adviseur

Vind een adviseur