Wat kost een brand in een winkel?

Schade na een brand

Een brand richt vaak in korte tijd veel schade aan. Niet alleen uw winkelpand, maar ook uw inventaris en voorraden raken beschadigd. De kans is dan groot dat u uw winkel tijdelijk moet sluiten om de schade te herstellen.

Dit kan grote financiële gevolgen hebben: u loopt omzet en klanten mis terwijl uw vaste lasten zoals huur en personeelskosten gewoon doorlopen. Wist u dat de helft van alle ondernemers die met een brand te maken krijgt binnen twee jaar faillissement aanvraagt?

Wat een brand precies kost? Dat verschilt natuurlijk per winkelier. Bekijk hier een paar voorbeelden van winkeliers uit ons klantenbestand die schade opliepen na een brand.

watkostbrand_winkel

Brand in een slagerij

Oorzaak: kortsluiting in de wasmachine.

Schadeposten:

  • Er is veel schade aan het winkelpand door roet. De kosten van schoonmaakwerk lopen hierdoor snel op.
  • Ook de inventaris is onherstelbaar beschadigd. Er moet nieuwe inventaris, zoals bijvoorbeeld snijmachines, gekocht worden.
  • Doordat het schoonmaakwerk veel tijd in beslag neemt, is de slagerij enige tijd gesloten. Ook duurt het langer voordat nieuwe inventaris geleverd kunnen worden. Hierdoor loopt de slager langere tijd klanten en omzet mis.

Totale kosten: € 80.000,-

Brand in een kledingzaak

Oorzaak: brand in het naastgelegen pand.

Schadeposten:
  • Het gehuurde winkelpand en de inventaris is beschadigd.
  • De hele voorraad aan kleding is verloren gegaan.
  • Omdat het gehuurde pand een monumentaal pand is, duurt het herstel lang. Hierdoor moet de winkel langer tijdelijk gesloten blijven terwijl de vaste lasten van de ondernemer doorlopen. Ook de relatief lange levertijd van nieuwe voorraad (seizoensgebonden) kleding zorgt ervoor dat de winkel langer gesloten blijft.
  • De ondernemer maakt kosten als hij zijn klanten op de hoogte brengt van de tijdelijke sluiting van zijn winkel. 

Totale kosten: € 70.000,-

Voorkom brandschade

  • Maar liefst 60% van de branden wordt veroorzaakt door een gebrek in de elektrische installatie. Hier leest u meer over voorkomen van brand in uw elektrische installatie.
  • Zorg dat er tenminste brandblusmiddelen zoals schuimblussers in uw winkel aanwezig zijn. Daarnaast kunt u schade voorkomen met goede noodverlichting en een Training kleine blusmiddelen. Zodat uw medewerkers weten hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken. Benieuwd naar al onze preventiemiddelen? U vindt ze in onze Preventiezaak. Met flinke korting als u bij ons verzekerd bent.
  • Goed onderhoud van brandblusmiddelen en noodverlichting is belangrijk. Laat jaarlijks een gecertificeerd onderhoudsbedrijf uw brand- en vluchtveiligheid controleren.

Snel weer open na een brand

Deze detailhandel verzekeringen zorgen ervoor dat u na een brand uw winkel snel weer kunt openen.

Inventaris/Goederenverzekering
De Inventaris/Goederenverzekering dekt de kosten voor het aanschaffen van nieuwe inventaris, goederen en verloren voorraden. Ook zijn verbeteringen aan uw huurpand (zoals een nieuwe toonbank of uitbouw) meeverzekerd tot € 10.000,-. Een hoger bedrag is mogelijk.

Bedrijfsgebouwenverzekering
De Bedrijfsgebouwenverzekering dekt alle materiële schade die aan het bedrijfsgebouw ontstaat door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, maar ook door storm of water.

Bedrijfsschadeverzekering
De Bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor uw vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, en voor de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt. Denk ook aan huur van een tijdelijk pand om uw winkel voort te zetten en advertentiekosten om klanten hiervan op de hoogte te brengen.

Milieuschadeverzekering
Met de Milieuschadeverzekering zijn de kosten van sanering gedekt, zoals het opruimen van asbest na een brand of de schade die ontstaat na het gebruik van verontreinigd bluswater.

Vraag een offerte aan

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Vind een adviseur

Vind een adviseur