Claire Warneke van Keet in Rotterdam
Claire Warneke van Keet in Rotterdam

Optimale brandveiligheid voor uw horecazaak

Horeca • Bedrijfsschade

Brandschade door onveilige elektrische installaties of apparatuur

Het aantal grote bedrijfsbranden neemt al jaren toe. Veel van deze branden worden veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie of de apparatuur die hierop aangesloten is. Hoe zorgt u als ondernemer voor een optimale brandveiligheid in uw bedrijfspand?

Het gebruik van de NEN3140 voor de inspectie en onderhoud van uw elektrische installaties biedt vooral zekerheid voor de veiligheid van uw medewerkers. Sinds eind 2018 heeft de NEN3140 een zusje: de NTA8220. Deze standaard focust volledig op de brandveiligheid van uw elektrische installaties en apparaten.

Hoeveel branden er precies worden veroorzaakt door een gebrekkige elektrische installatie- of apparatuur? Dat durft Marcel Buchner, risicodeskundige en mede-eigenaar van AtMetis Risk Management & Valuations, niet precies te zeggen. ‘Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen brand en elektra, maar de uitkomsten zitten niet helemaal op één lijn. Waar de onderzoekers het wel over eens zijn, is dat de elektrische installatie één van de grootste veroorzakers is van brand.’

Kroonsteentje

Een brand zit in een klein hoekje: dit aloude spreekwoord gaat nog steeds op, weet Marcel uit ervaring. Zo kan een verkeerd gebruikt kroonsteentje al voor zoveel warmteontwikkeling zorgen dat er brand ontstaat. Marcel: ‘En wat denk je van spinnen- raggen in de meterkast? Er hoeft maar een vonkje op over te springen en hup: je hebt een beginnende brand.’

Dit soort risico’s voor de brandveiligheid staan niet centraal staan binnen de NEN3140, vertelt Marcel. Deze norm voor de inspectie en onderhoud van

elektrische installaties richt zich vooral op de veiligheid voor gebruikers van elektrische installaties en apparatuur, licht de risicodeskundige verder toe. ‘De NEN3140 geeft aan hoe je een elektrische installatie moet gebruiken zodat deze veilig is voor je medewerkers. De norm voorkomt bijvoorbeeld elektrocutiegevaar.’

Brandveilige omgeving

Om de brandveiligheid binnen gebouwen te verhogen, ontwikkelden het Verbond van Verzekeraars, UNETO-VNI en I-keur een standaard die wel volledig focust op de brandveiligheid van elektrische installaties en apparaten.

Waar de NTA8220 zich op richt? Het gaat om het hele samenspel van elektriciteit in een pand, legt Marcel uit: ‘Het gaat dus niet alleen om de elektrische installatie, maar ook om zaken als: zijn er beschadigde kabels, is de koeling van elektrische apparaten voldoende, zijn er geen slechte verbindingen in de verdeelkast en zijn er misschien brandbare materialen in de buurt van elektrische installaties.’

Periodieke inspectie

Ben je als bedrijf verplicht om je elektrische installatie en apparatuur te laten keuren? Nee, verzekert Marcel. Maar, voegt de risicodeskundige toe: ‘Als ondernemer heb je wel de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het gebruik van NEN3140 is daarbij een prima hulpmiddel. Bovendien: steeds meer verzekeraars eisen van hun klanten een periodieke keuring volgens NEN3140 of NTA8220. In de praktijk betekent dat eens in de vijf jaar.’

Om zeker te stellen dat de keuring volgens NTA8220 goed verloopt, is het keurmerk Scope 10 ontwikkeld door SCIOS. Marcel: ‘Bij de keuring volgens NEN3140 zien we dat deze vaak niet voldoende wordt uitgevoerd omdat de uitgangspunten van de keuring niet concreet genoeg zijn uitgewerkt. Met als gevolg dat het uiteindelijke doel, een veilige elektrische installatie, niet altijd wordt bereikt.’

SCIOS Scope 10 voorkomt dit probleem door heel specifiek te omschrijven aan welke minimale kwaliteitseisen een inspecteur moet voldoen om een bedrijf te keuren op NTA8220. Marcel: ‘Een elektricien is misschien goed in de aanleg van een elektrische installatie, maar niet altijd getraind in het kijken naar risicovolle situaties voor de brandveiligheid in een gebouw. Helaas zijn op dit moment nog niet heel veel inspecteurs gekwalificeerd voor een SCIOS Scope 10 inspectie, maar het worden er steeds meer. Deze inspectie biedt maximale zekerheid dat de keuring volgens NTA8220 goed wordt uitgevoerd.’

Over Atmetis

AtMetis biedt bedrijven, particulieren en verzekeraars ‘raad en daad’ op het gebied van risicomanagement en waardebepaling. Bij het snelgroeiende bedrijf werken op dit moment 15 professionals met uiteenlopende kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, taxaties en consultancy. AtMetis denkt graag mee met haar klanten en verrast hen waar mogelijk met nieuwe ideeën en toepassingen.

Voorkom brandschade door elektra: 3 tips

  • Zorg voor goede oplossingen voor uw elektra in plaats van tijdelijke oplossingen. Tijdelijke oplossingen, zoals verlengsnoeren, zijn vaak risicovoller. En voor u het weet, is een tijdelijke oplossing permanent.
  • Wees u er van bewust dat brand in een klein hoekje zit. Dus: vervang bijvoorbeeld die beschadigde kabel. Vervangen kost niet zo veel. Een brand wel!
  • Maak eens een rondgang door uw gebouw. Waar zitten de risico’s als het gaat om brandveiligheid? Doe dit een keer per maand.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken. 
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024