Ewald Arts en Gaius Voute van Bier&cO in Amsterdam

Groothandel verzekeringen 

CompleetVerzekerd Groothandel

De groothandel is een belangrijke schakel. U wilt deze rol natuurlijk blijven vervullen voor uw klanten. Zelfs na brandschade aan uw gebouw of inventaris, of een schadeclaim vanwege het leveren van een onveilig product. De gevolgen voor uw bedrijf kunnen dan groot zijn. 

Ons pakket CompleetVerzekerd Groothandel beschermt uw bedrijf. Dit pakket maakten we met en voor ondernemers zoals u. Daarvoor gingen we in gesprek met een brancheorganisatie, ondernemers in de groothandel en leveranciers. We hebben op deze manier veel geleerd over groothandels.

Voor uw groothandel heeft u natuurlijk uw eigen wensen. U kiest dan ook zelf welke verzekeringen en dekkingen u opneemt. Daarbij profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Product recall tot maximaal       € 50.000,- meeverzekerd
 • particulier-vinkje
  Productaansprakelijkheid meeverzekerd
 • particulier-vinkje
  Max. 10% extra dekking op stijging waarde goederenvoorraad

Belangrijkste risico's in de groothandel

Als ondernemer in de groothandel kunt u tegen allerlei risico’s aanlopen. Sommige risico’s kunnen een grote impact hebben op uw bedrijf. Dit zijn de belangrijkste risico’s in de groothandel:

U wordt aansprakelijk gesteld

In uw groothandel biedt u wellicht ook buitenlandse producten aan. Importeert u producten van buiten de EU, dan loopt u het risico om aansprakelijk gesteld te worden. Bijvoorbeeld als u een onveilig product levert en dit schade veroorzaakt. Bij producten van binnen de EU geldt dit ook als u deze onder uw naam verkoopt.

Er ontstaat brand

Hoeveel zijn de goederen in uw magazijn waard? Waarschijnlijk gaat het om een flinke som. Een brand kan ervoor zorgen dat u dit allemaal kwijtraakt. Brand kan onder meer ontstaan door brandstichting, brandgevaarlijke werkzaamheden en kortsluiting.

Uw klanten betalen niet (op tijd)

Helaas betalen niet alle klanten op tijd. En dan zijn er ook nog klanten die de betaling helemaal achterwege laten. Hierdoor moet u niet alleen steeds achter uw geld aan zitten, maar is het ook mogelijk dat u zelf straks uw rekeningen niet meer kunt betalen.
 

Uw risico's goed afdekken?

Wilt u persoonlijk advies voor uw situatie? Een verzekeringsadviseur kan samen met u uitgebreid kijken naar de risico’s die u loopt en welke oplossingen het beste bij uw situatie passen.

Specifieke voordelen

Product recall

 • Is het u wel eens gebeurd dat u een lading producten moest terughalen om schade te voorkomen of te beperken? Dit is tot maximaal € 50.000,- meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering.
 • Inclusief eventuele voorlichtings- of advertentiekosten!

Productaansprakelijkheid

Importeert u producten van buiten de Europese Economische Ruimte? En voldoet u aan de eisen die gesteld worden in onze voorwaarden? Dan is productaansprakelijkheid meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering.

Gratis juridisch advies over leveringsvoorwaarden

 • Twijfelt u over leveringsvoorwaarden en wilt u die laten toetsen? Dat kan kosteloos met de Rechtsbijstandverzekering.
 • U kunt ook gratis telefonisch advies krijgen, bijvoorbeeld over vergunningen of contracten.

Incassobijstand

Klanten die niet (op tijd) betalen, daar houdt u zich waarschijnlijk liever niet mee bezig. Met Incassobijstand hoeft u zelf geen vervelende gesprekken te voeren.

voor de groothandel

Online bestellingen

Veel groothandels bieden hun klanten de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen. Een storing op de website kan dus leiden tot verlies van afnemers en omzet. Daarom is dit risico onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd op de Bedrijfsschadeverzekering.

Stijging waarde goederenvoorraad

Neemt de waarde van uw voorraad tijdens een verzekeringsjaar toe? Dan heeft u op de Inventaris/Goederenverzekering maximaal 10% extra dekking bovenop uw verzekerde bedrag, zonder extra premiebetaling.

Werkmaterieel

 • Heeft u werkmaterieel, zoals heftrucks, stapelaars en veegmachines? Met onze Werkmaterieelverzekering kunt u zich verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid én kiezen uit uitgebreide dekkingen, zoals Casco en Schade aan eigen zaken.
 • U kunt ook ‘Schade door eigen gebrek’ meeverzekeren, voor materieel niet ouder dan 5 jaar. Er is geen eigen risico!

De spullen in uw bestel- of vrachtauto’s 24/7 verzekerd

Uw goederen zijn met de Vervoerverzekering Eigen Goederen niet alleen tijdens het vervoer verzekerd, maar ook dag en nacht als zij achterblijven in uw voertuigen. U bent dus 24/7 verzekerd tegen diefstal!

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur