Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering

Bescherm uw privévermogen bij een schadeclaim
Hoe zorgvuldig u ook te werk gaat, u kunt als bestuurder of commissaris van een organisatie altijd te maken krijgen met schadeclaims. U loopt dan het risico persoonlijk aansprakelijk gehouden te worden in uw privévermogen, zelfs als de schade is veroorzaakt door een collega-bestuurder. Het bestuur is namelijk collectief verantwoordelijk voor elkaars rechtshandelingen. Niet alleen bij grote bedrijven, maar ook binnen het MKB komen claims steeds vaker voor. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijft uw privévermogen beschermd. 

Voordelen

  • De kosten van verweer worden vergoed, ook als de claim onterecht is.
  • De dekking geldt ook wanneer u niet meer in functie bent. De dekking geldt namelijk voor voormalige en huidige bestuurders en commissarissen. (Dit geldt uiteraard niet zodra de verzekering is beëindigd.) 
  • Het hele bestuur en de raad van commissarissen zijn verzekerd.
  • Het zogeheten ‘inlooprisico’ is standaard meeverzekerd. Dit beschermt u als u een schadeclaim krijgt voor een fout die u vóór de ingangsdatum van de verzekering heeft gemaakt, maar waar u pas ná de ingangsdatum achterkomt.

Waarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld?
U kunt aansprakelijk worden gesteld door derden, zoals schuldeisers, werknemers, de fiscus, een curator en subsidieverstrekkers. Maar ook de rechtspersoon zelf kan van mening zijn dat u niet naar behoren heeft gehandeld en u aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld na een wisseling van bestuur. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld in verband met de volgende zaken.

  • Aangaan van contracten zonder dat u de kredietwaardigheid van de contractspartner controleert. 
  • Onverantwoord investeren, waarbij u te grote risico’s neemt.
  • Niet nakomen van contracten, rekeningen onbetaald laten en onzorgvuldig handelen.
  • Onvoldoende informeren van toezichthouders, waardoor zij worden gehinderd in hun taak.
  • Niet voldoen aan een eis voor het ontvangen van subsidie.
  • Boedeltekorten na een faillissement als gevolg van verwijtbaar handelen van u als bestuurder.

Aanvullende dekkingen
U kunt het zogeheten ‘uitlooprisico’ meeverzekeren. U blijft dan ook beschermd tegen schadeclaims na beëindiging van de polis, als gevolg van bijvoorbeeld faillissement of overname. Natuurlijk moet de schade wel tijdens de looptijd van de verzekering zijn veroorzaakt.

Print deze pagina