Inzicht in uw beleggingsverzekeringen

Controleer uw beleggingsverzekering en uw mogelijkheden

De laatste jaren hebben de resultaten van beleggingsverzekeringen onder druk gestaan. Daardoor blijft de eindopbrengst vaak achter bij de oorspronkelijke verwachting. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u uw hypotheek niet volledig kunt aflossen of minder pensioen ontvangt dan verwacht.
Het is daarom belangrijk dat u nu nagaat of uw beleggingsverzekering nog past bij uw beleggingsdoel.

Controleer uw beleggingsverzekering

Ga na of de mogelijke eindwaarde hoog genoeg is voor uw doel
U heeft uw verzekering waarschijnlijk afgesloten voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Vergelijk het bedrag dat u nodig heeft voor uw doel met de verwachte waarde op de einddatum die op de meest recente waardeopgave staat. Zo ziet u snel hoe u ervoor staat.
Neem deze belangrijke vragen door
Met de onderstaande vragen ziet u direct of uw beleggingsverzekering nog bij u past. 
  • Wat is het doel waarvoor u uw verzekering heeft afgesloten? Is dit doel nog hetzelfde of is het in de tussentijd veranderd?
  • Wat is de verwachte waarde van uw verzekering op de einddatum volgens uw waardeopgave? En verwacht u hiermee uw doel te halen?
  • Hoe lang loopt uw verzekering nog door? Heeft u nog genoeg tijd om uw verzekering aan te passen?
  • Welk risico wilt en kunt u met beleggen nemen? Wilt u bijvoorbeeld met meer of minder risico beleggen? Of kiest u voor meer zekerheid over de waarde op de einddatum? Heeft u een uitkering bij overlijden (mee)verzekerd? En is deze uitkering nog wel nodig?

Wat kunt u doen?

Klachtenregeling

Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u niet tevreden, vertel het ons. De Goudse hecht veel waarde aan een juiste klachtafhandeling. Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen. Op de klachtenregelingpagina leest u meer hoe wij omgaan met uw klacht.