Coronadienstverlening voor verzuimrelaties van De Goudse

Als ondernemersverzekeraar willen we graag wat extra doen voor onze verzuimrelaties, vooral ook nu veel ondernemers het zwaar hebben vanwege de coronacrisis.

Inzetbaar houden van personeel

Samen met adviseurs willen we bedrijven helpen die worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit doen we door extra dienstverlening te bieden aan ondernemers met een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen. De Goudse vergoedt de kosten hiervan.

Wat houdt dit in?

We merken dat de behoeftes en de problematiek sterk uiteenlopen. Een restaurant loopt bijvoorbeeld tegen heel andere dingen aan dan een supermarkt. We hebben daarom een breed aanbod van dienstverlening samengesteld, laagdrempelig en concreet, dat kan worden afgestemd op de specifieke behoeftes. Zo helpen wij u met het inzetbaar houden van uw personeel en uzelf!

Wij bieden – vanaf 1 juni 2020 tot 1 juli 2021 – de volgende extra preventiediensten aan:

Welke spelregels zijn er?

  • De diensten zijn beschikbaar vanaf 1 juni 2020 tot 1 juli 2021. In die periode moet de aanvraag van de diensten zijn gedaan.
  • De diensten en de vergoeding van de kosten staan open voor alle relaties van De Goudse met een lopende Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen.
  • Voor de inzet van het ‘Blijf aan het werk’-gesprek en het Werkplekonderzoek moet er duidelijk sprake zijn van een situatie waarin een individuele werknemer zich ziek dreigt te melden vanwege psychische of fysieke klachten (bewegingsapparaat). Het is niet de bedoeling dat werknemers puur uit preventief oogpunt voor de diensten worden aangemeld.
  • De aanmelding loopt via het Verzuim- en re-integratieteam (VRA) van De Goudse. Zij geven al dan niet akkoord op de inzet van de dienst.
  • Alle privacyregels worden uiteraard in acht genomen.

Welke kosten zijn eraan verbonden?

De Goudse vergoedt de kosten aan alle relaties met een lopende verzuimverzekering met een eigen risico in dagen als de VerzuimCoach vooraf heeft ingestemd. 

Relaties met een verzuimverzekering met een preventiebudget
Meer dan de helft van onze relaties heeft gekozen voor onze partners ArboNed of Perspectief. Deze relaties hebben al een preventiebudget van € 500,- per dreigend ziektegeval. Deze tijdelijke coronadiensten worden hiernaast vergoed. Voor het gebruik van het preventiebudget moet normaal gesproken de inzet van een dienst worden voorgesteld door  de bedrijfsarts. Voor deze tijdelijke dienstverlening is dit niet nodig. 

Relaties met een verzuimverzekering van De Goudse en een arbocontract met een andere arbodienst
Heeft u bij ons een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen en loopt het arbocontract bij een andere arbodienst? Ook dan vergoeden wij de kosten.

Hoe werkt de vergoeding van de kosten?


U ontvangt van de betreffende dienstverlener een offerte en daarna een factuur. U betaalt de dienstverlener en declareert vervolgens bij ons, waarna wij de kosten zo spoedig mogelijk vergoeden. We vragen u om eerst zelf te betalen, omdat wij als verzekeraar de btw niet kunnen verrekenen. 

Meer informatie over onze verzuimverzekering

Heeft u nog geen verzuimverzekering van De Goudse? Op deze pagina vindt u meer informatie.