Aangepast elektrabeleid

Elektrabeleid

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring verkleint niet alleen de kans op brand maar zorgt ook voor een veilige omgeving voor medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom voeren wij een nieuw acceptatiebeleid in op het gebied van elektra. 

Wat is nieuw?

 • Bij een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering stellen wij verplicht dat ondernemers de elektrische installatie van hun bedrijf en de daarop aangesloten apparatuur één keer in de vijf jaar laten keuren volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
 • Wanneer tijdens deze keuring gebreken zijn geconstateerd, dan moeten die worden hersteld door een installatiebedrijf.
 • De ondernemer moet het keuringsrapport – en bij eventuele gebreken ook de herstelverklaring – delen met zijn adviseur en De Goudse. U kunt deze documenten uploaden in de Adviseursmodule.

Voor welke relaties geldt het nieuwe beleid?
We starten 2 december met de uitrol van het nieuwe elektrabeleid voor de branche horeca. Hierna volgen de andere branches. Hieronder vindt u een overzicht dat aangeeft in welke gevallen een keuring van de elektrische installatie (op termijn) nodig is.

Branche Verzekering Situatie
Horeca Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 25.000,-
----------------------------------------
In alle gevallen
Bouw Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Bij aanwezigheid werkplaats EN verzekerd bedrag > € 50.000,-
------------------------------------------------------------------------------------
Bij aanwezigheid werkplaats
Detailhandel  Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 150.000,-, < € 150.000,-  afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-
Groothandel Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
 Verzekerd bedrag > € 150.000,-, < € 150.000,-  afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-
Persoonlijke dienstverlening Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 150.000,-, < € 150.000,-  afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-

*Binnen het CompleetVerzekerd-pakket gelden voor de Bedrijfsschade-, Extra kosten- en Reconstructiekostenverzekering dezelfde preventie-eisen als voor de Inventaris/Goederenverzekering.

Waarom NTA 8220?
De NEN 3140, waarvan tot nu veel gebruik wordt gemaakt, is gericht op de veiligheid van medewerkers (en het voldoen aan de Arbowet) en niet primair op de brandveiligheid. Bij een keuring volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur ligt de focus op de brandveiligheid van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur.

Wat als mijn relatie nog een NEN 3140-keuringsrapport heeft?
We verwachten dat een groot aantal ondernemers nog in het bezit is van een geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring volgens de richtlijnen van NEN 3140. Daarom accepteren we voorlopig ook deze keuringsrapporten en indien van toepassing herstelverklaringen. Als de geldigheidsduur van het NEN-3140 rapport is verstreken, moet een herkeuring plaatsvinden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Wat betekent dit voor nieuwe relaties?
Voor nieuwe relaties zijn er twee situaties mogelijk:

 • Een nieuwe relatie is in het bezit van een geldig keuringsrapport, en – bij eventuele gebreken – een herstelverklaring-, volgens de richtlijnen NTA 8220 (SCIOS Scope 10) of NEN 3140. U kunt deze keuringsrapporten bij de aanvraag in de Adviseursmodule uploaden. Bij verloop van de geldigheid van het keuringsrapport moet de elektrische installatie van uw relatie worden herkeurd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
 • Een nieuwe relatie heeft nog geen geldig keuringsrapport. U en uw relatie krijgen vanaf de ingangsdatum van de verzekering zes maanden de tijd om een keuring te laten verrichten en de geldige keuringsdocumenten te uploaden. We vragen dan wel om een keuringsrapport volgens de richtlijnen van NTA 8220 van een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Wat betekent dit voor uw bestaande relaties?
Ook voor bestaande relaties zijn er twee situaties mogelijk:
 • Uw relatie is in het bezit van een geldig keuringsrapport en – bij eventuele gebreken – een herstelverklaring, volgens de richtlijnen NTA 8220 (SCIOS Scope 10) of NEN 3140.
 • Uw relatie is niet in het bezit van een geldig keuringsrapport. De elektrische installatie moet dan worden gekeurd volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

We begrijpen dat u tijd nodig heeft om deze documenten van uw relaties te verzamelen en te uploaden in de Adviseursmodule. Daarom krijgt u hier anderhalf jaar de tijd voor. Bij verloop van de geldigheid van het keuringsrapport moet de elektrische installatie van uw relatie worden herkeurd volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur

Uploaden keuringsdocumenten in de Adviseursmodule
U kunt de keuringsdocumenten van uw horecarelaties vanaf 2 december 2020 uploaden in de Adviseursmodule.

 • Voor nieuwe relaties kan dit bij de aanvraag van een Inventaris/Goederen en/of Bedrijfsgebouwenverzekering.
 • Voor bestaande relaties komt er bij de Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering een mogelijkheid in het systeem om de keuringsdocumenten te uploaden.

Wij vragen u om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de Adviseursmodule en de keuringsdocumenten niet op een andere manier aan te leveren. 

Uiterlijke uploaddatum
U heeft anderhalf jaar de tijd om de keuringsdocumenten van uw bestaande relaties te uploaden. We beginnen met de uitrol van de branche horeca op 2 december 2020. Voor deze relaties moeten de documenten uiterlijk op 1 juni 2022 zijn geüpload. Na de horeca volgen de andere branches. In Q1 2021 hoort u wanneer we de branche bouw gaan uitrollen.

Overzicht betreffende relaties 
Om u een overzicht te geven van de relaties voor wie u een keuringsdocument moet opvragen en uploaden, ontvangt u in november een mail van ons met een overzicht van deze relaties. Vanaf eind januari 2021 komt er een overzicht in de Adviseursmodule beschikbaar. U vindt daar uw relaties met een lopende verzekering voor wie u een keuringsdocument moet uploaden, en de status hiervan.

Herinneringen
We helpen u eraan te herinneren wanneer de keuringsdocumenten moeten zijn geüpload. Naast het overzicht in de Adviseursmodule ontvangen u en uw relatie meerdere keren voor de uiterlijke uploaddatum een herinneringsmail; 2 maanden voor de uiterlijke uploaddatum ontvangen u en uw relatie een laatste schriftelijke herinnering. 

Wat als de documenten niet (op tijd) worden geüpload?
Het is van groot belang dat wij deze keuringsdocumenten ontvangen. Zo weten u en uw relatie dat de elektrische installatie veilig is en dat er geen discussie is bij schade. Als op de uiterlijke datum nog geen geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring voor uw relatie is geüpload, beëindigen wij de verzekering(en). Aangezien voor de Bedrijfsschade- en Extra Kostenverzekering dezelfde eisen gelden als voor de Inventaris/Goederenverzekering, worden deze verzekeringen dan ook beëindigd.

Wat betekent dit voor u?

 • Bestaande relaties worden door ons geïnformeerd over ons nieuwe elektrabeleid, met aandacht voor het volgende:
  De overstap naar een keuring van de elektrische installatie volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10- bevoegd inspecteur.
  Het verplicht delen van het keuringsrapport en – bij gebreken – de herstelverklaring.
 • Wij verzoeken u om de keuringsrapporten en indien van toepassing herstelverklaringen van bestaande relaties op te vragen en te uploaden in de Adviseursmodule.
 • Voor relaties in de horeca moet dit uiterlijk 1 juni 2022 zijn gedaan.

Tip: de gemiddelde doorlooptijd van een SCIOS Scope 10-keuring is vier maanden (inclusief herstelwerkzaamheden). U kunt uw relaties hierop attenderen. 

Hoe informeren wij uw relaties? 
Half oktober ontvangen uw relaties met een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering (met verzekerd bedrag > € 25.000) in CompleetVerzekerd Horeca een brief van De Goudse met informatie over de wijzigingen die vanaf begin december 2020 voor hen gelden. U ontvangt een kopie van deze brief. Begin december ontvangen u en uw relatie nog een brief waarin we aangeven dat het delen van de keuringsdocumenten vanaf dat moment mogelijk is. 

Eenvoudig regelen van een keuring mét korting
In de Preventiezaak van De Goudse kan uw relatie een SCIOS Scope 10-keuring van de elektrische installatie volgens de richtlijnen van NTA 8220 met 10% korting aanvragen bij Van Empel Inspecties en Advisering. Natuurlijk kan uw relatie ook gebruikmaken van de diensten  van een ander SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf.

Het is ook mogelijk om een gecombineerde keuring volgens SCIOS Scope 8 (richtlijnen NEN 3140) en Scope 10 (richtlijnen NTA 8220) aan te vragen bij Van Empel. Uw relatie krijgt dan een korting van 75% op de Scope 8-inspectie. Zo voldoet uw relatie aan de eisen van de Arbowet én De Goudse. 

Meer weten?
In deze folder en Q&A vindt u meer informatie over de keuring van de elektrische installatie en het uploaden van de keuringsdocumenten.