Nieuwe dekkingen en wijzigingen acceptatiebeleid Horeca

Voor onze zakelijke schadeverzekeringen zijn er enkele dingen veranderd. Naast de aanpassing van ons elektrabeleid en de invoering van branchevoorwaarden zijn ook een aantal verzekeringen gewijzigd. Sommige verzekeringen hebben nieuwe dekkingen en bij andere wijzigt het acceptatiebeleid. Sinds 3 december 2020 gelden de wijzigingen voor de horeca. Op 15 april a.s. zijn er wijzigingen in verzekeringen en het acceptatiebeleid voor de bouw. Hieronder leest u er meer over.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen voor horeca (sinds 3 december 2020)
 • Op deze pagina vindt u een overzicht van de wijzigingen voor bouw (vanaf 15 april 2021) 

Wijzigingen Horeca

Naast de aanpassing van ons elektrabeleid en de invoering van Branchevoorwaarden zijn vanaf 3 december 2020 ook een aantal verzekeringen gewijzigd. Sommige hebben nieuwe dekkingen en bij andere wijzigt het acceptatiebeleid. Zo hebben we de etikettendekking voor goederen specifiek voor de horeca geïntroduceerd en willen we het brandrisico van zonnepanelen verkleinen door preventiemaatregelen. Mede hierdoor hebben we de productvoorwaarden aangepast. Hieronder leest u er meer over.

Wijzigingen in dekkingen

Uit gesprekken met (horeca)ondernemers en adviseurs kwam de behoefte naar voren om onze verzekeringen op een aantal punten te verbeteren. Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen.

Aansprakelijkheid
Nieuw voor hotel, B&B en pension:
Wij begrijpen dat sommige ondernemers met een hotel, pension of B&B gasten een totaalbeleving willen bieden. Daarom valt het gebruik van een zwembad, sauna en fitnessruimte onder de dekking van de AVB als deze activiteiten:

 • alleen worden aangeboden aan de eigen gasten;
 • niet worden aangeboden ter exploitatie van commerciële doeleinden (denk aan zwemlessen of sportschool);
 • voldoen aan de verplichte wet- en regelgeving omtrent veiligheid en hygiëne.

Inventaris/Goederen
Nieuw: standaard etikettendekking.

Wanneer etiketten of verpakkingsmateriaal van goederen als gevolg van water, brand, rook of roet worden beschadigd of verloren gaan en de goederen hierdoor in waarde zijn verminderd, dan wordt dit verschil in waarde vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een etiket dat door bluswater van een wijnfles afraakt.

Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade
Nu ook verzekerd is schade als gevolg van:

 • omvallende objecten, zoals bomen en heistellingen, ongeacht de oorzaak (bij Bedrijfsgebouwen blijft het eigen risico voor storm van toepassing);
 • rioolwater dat onvoorzien via inpandige afvoerleidingen terugstroomt.

Verkeersschade Medewerkers
Ook de Verkeersschade Medewerkersverzekering is verbeterd:

 • Het verzekeringsgebied wordt uitgebreid van Europa naar de gehele wereld.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens de normale reis heen en terug tussen de woning en werkplek (woon-werkverkeer).
 • Ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers die uw relatie tijdelijk inschakelt zijn standaard meeverzekerd.
 • Uitbreiding dekking: scooters en brommers kunnen worden meeverzekerd (€ 75,- per scooter/brommer).

Wijzigingen in acceptatiecriteria

Bedrijfsgebouwen & Inventaris/Goederen

Zonnepanelen
Steeds meer branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we voor nieuwe klanten de volgende preventie-eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, moeten ze zijn gekeurd door een SCIOS Scope 12-bevoegd inspecteur.
 • Er kan geen Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering worden afgesloten als het bedrijfsgebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

Bij nieuwe relaties vragen we hier naar bij de aanvraag van een Bedrijfsgebouwen- of Inventaris/Goederenverzekering. Bij bestaande klanten wordt hiernaar gevraagd bij een mutatie van deze verzekeringen.

Afval
Om brand bij horecabedrijven te voorkomen, mag voortaan het afval dat buiten het bedrijf wordt verzameld (dus niet binnen het pand) alleen worden verzameld in:

 • afvalbakken en peukenverzamelaars die zijn vervaardigd van staal en zijn voorzien van goed sluitende stalen (vlamdovende) deksels.
 • stalen afvalcontainers die zijn voorzien van goed sluitende stalen deksels en worden afgesloten met een slot na sluitingstijd. Niet stalen afvalcontainers zijn alleen toegestaan:
  - op een afgesloten terrein; of
  - op minimaal 10 meter van de gevel en verankerd met een slot zodat ze niet te verplaatsen zijn.

Deze preventie-eisen zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Horeca.

Wateraccumulatie
Voor de dekking wateraccumulatie stellen we, zoals we u al eerder lieten weten, een aantal aanvullende eisen bij gebouwen met een plat dak en een stalen draagconstructie. Deze eisen zijn opgenomen in de Productvoorwaarden Bedrijfsgebouwen en Inventaris/Goederen. 

Rechtsbijstand
Ook de Rechtsbijstandverzekering is gewijzigd:

 • Voor externe kosten geldt een maximale vergoeding van € 50.000,-, waar de kosten van de zelfgekozen advocaat bij zijn inbegrepen. Als uw relatie kiest voor het SRK, is de vergoeding nog steeds onbeperkt.
 • Geschillen rond de oprichting en instandhouding van een bedrijf zijn voortaan uitgesloten.
 • De uitsluiting van geschillen met de holding is opgenomen in de Productvoorwaarden (was voorheen opgenomen in een clausule).

Vragen of meer informatie

Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder of accountmanager.

Informatie over Elektrabeleid, Branchevoorwaarden en wijzigingen bouw en detailhandel
Hier vindt u meer informatie over:

Elektrabeleid
Branchevoorwaarden
Wijzigingen Bouw
Wijzigingen Detailhandel
Wijzigingen Groothandel
Wijzigingen Persoonlijke dienstverlening