Nieuw branchevoorwaarden

Branchevoorwaarden

Het is voor u en uw relaties niet altijd duidelijk aan welke preventie-eisen uw relaties moeten voldoen. En welke voordelen voor hun branche gelden. Daarom voeren wij Branchevoorwaarden in.

Wat betekent dit?
Naast de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd (pakketvoorwaarden) en de Productvoorwaarden ontvangt uw relatie Branchevoorwaarden. Daarin staan de branchespecifieke voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen.  

Branchevoorwaarden
Wanneer krijgt uw relatie de Branchevoorwaarden? 
Uw relatie krijgt de Branchevoorwaarden bij elke verzekering van het CompleetVerzekerd Horeca-pakket, met uitzondering van Cyberrisk en Ondernemers-AOV. De Branchevoorwaarden zijn een vast onderdeel van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck. 

Uitrol Branchevoorwaarden
De Branchevoorwaarden worden per branche uitgerold, gelijk met de overige wijzigingen zoals het nieuwe elektrabeleid. We beginnen met de branche horeca, daarna volgen de andere focusbranches. 

Wat betekent dit voor relaties in de horeca?

  • Nieuwe relaties in de branche horeca krijgen bij de aanvraag van een verzekering (met uitzondering van Cyberrisk en AOV) vanaf 2 december 2020 naast de pakketvoorwaarden en productvoorwaarden de nieuwe Branchevoorwaarden Horeca.
  • De nieuwe Branchevoorwaarden Horeca gelden vanaf 2 december 2020 ook voor bestaande relaties.

Waar worden de Branchevoorwaarden vermeld?
De Branchevoorwaarden zijn een vast onderdeel van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck. Ze zijn ook te downloaden via goudse.nl en de Adviseursmodule.

Voordelen Branchevoorwaarden

  • Duidelijk overzicht van de voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen voor de branche van uw relatie
  • Geen onduidelijkheden bij eventuele toekomstige wijzigingen van de werkzaamheden van uw relatie (bijvoorbeeld wanneer een ondernemer een halfjaar na de ingang van de verzekering toch gaat frituren)
  • Complete jaarlijkse gegevenscheck: alle preventie-eisen op een rij

Hoe informeren wij uw relaties?
Alle relaties met een lopende verzekering in CompleetVerzekerd Horeca ontvangen half oktober een brief van De Goudse met informatie over de nieuwe Branchevoorwaarden die op 2 december 2020 ingaan. U ontvangt een kopie van deze brief. Relaties met alleen Cyberrisk en/of Ondernemers-AOV ontvangen geen brief, omdat er voor hen niets is gewijzigd.