Inspectie elektrische installatie NTA 8220

Wat is de Inspectie elektrische installatie SCIOS Scope 10 volgens NTA 8220?

Wat is de Inspectie elektrische installatie SCIOS Scope 10 volgens NTA 8220?

Maar liefst 60% van alle branden wordt veroorzaakt door een gebrek in de elektrische installatie. De oorzaak is vaak een verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Voor de veiligheid van u en uw medewerkers is het daarom van belang dat uw elektrische installatie regelmatig geïnspecteerd en onderhouden wordt.

Wat houdt een SCIOS Scope 10 inspectie volgens NTA 8220 in?


Een SCIOS Scope 10 inspectie volgens NTA 8220 is een methode die de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De inspectie houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en de omgeving waarin de elektrische installatie zich bevindt.
De NTA 8220 is geen vervanging van de NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie. Hiervoor geldt dat de inspectie moet worden uitgevoerd door inspectiebedrijven die gecertificeerd zijn volgens Scope 10 van SCIOS (zie ook www.scios.nl).

Wat houdt de inspectie in?

  • Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door het door het SCIOS gecertificeerde Scope 10 inspectiebedrijf Van Empel Inspecties en Advisering.
  • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage van de constateringen.
  • Bij geen geconstateerde gebreken ontvangt u een keuringsrapport met een verklaring van inspectie volgens SCIOS Scope 10.
  • Bij constatering van gebreken ontvangt u een keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet u de gebreken laten verhelpen door een erkend installatiebedrijf.

Voordelen

  • U voldoet eenvoudig aan de eisen van de overheid en verzekeraar voor het verkrijgen van een vergunning of verzekering.
  • U zorgt voor een veilige omgeving voor uw medewerkers, klanten en uzelf.
  • Klanten van De Goudse ontvangen 10% korting op het tarief van Van Empel Inspecties en Advisering.
elektro

Prijs

Het tarief is afhankelijk van:

  • het soort bedrijf en de branche waarin uw bedrijf werkzaam is;
  • de vloeroppervlakte van uw bedrijf (BVO in m2);
  • aantal elektrische installaties (meterkasten).

Van Empel Inspecties en Advisering maakt graag een offerte voor u die past bij uw bedrijf. U krijgt een korting van 10% op het standaard tarief van Van Empel Inspecties en Advisering.
Vraag een offerte aan

In samenwerking met

logo-van-empel

Misschien ook interessant voor u?