Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam
Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam

Pensioen 1-2-3 laag 1

WIA-aanvullingsverzekering onder 35%


In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel niet krijgt op grond van de standaard pensioenregeling van de WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. U treft hier algemene informatie aan en geen persoonlijke informatie. Als u deelnemer wordt aan de WIA-aanvullingsverzekering onder 35%, ontvangt u via de post een versie van laag 1 met uw persoonlijke informatie.

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

arbeidsongeschiktheidspensioen

Via uw werkgever heeft u een WIA-aanvullingsverzekering onder 35%. Daarmee krijgt u een tijdelijke uitkering als u arbeidsongeschikt bent maar volgens het UWV uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is. De aanvulling is gebaseerd op uw inkomen onder de WIA-loongrens. De WIA-loongrens bedraagt per 1 januari 2023 € 66.956,94.

reglement Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op goudse.nl/pensioen123 of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.
geen-partner-en-wezenpensioen Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner  geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen  Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

A. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. Op www.uwv.nl leest u er meer over.
B. Via uw werkgever. Hierover gaat uw Pensioen 1-2-3.
Als derde is er mogelijk: 
C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt.

 arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u na twee jaar ziekte voor minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via die wet krijgt u een uitkering. De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:
  • Als u gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt bent.
    U krijgt dan een WGA-uitkering.
  • Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een IVA-uitkering.

De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% zorgt voor een tijdelijke uitkering als u geen WIA-uitkering krijgt omdat u arbeidsongeschikt bent maar minder dan 35%.            

Verzekerd is een percentage van uw inkomen onder de WIA-loongrens. Dit is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever. De uitkering duurt een aantal jaar. Ook dit verschilt per regeling en is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever. Ontvangt u eerder AOW? Dan stopt de uitkering op uw AOW-leeftijd.

De afspraken met uw werkgever zijn voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

 premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

vrijwillig-pensioen U kunt stoppen met deelname aan deze regeling.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

indexatie Is er voor u een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die daarna even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement. Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt.
uitkeringszekerheid-risico De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

kosten De Goudse maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidspensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op www.goudse.nl in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt.
keuze Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling.
mijnpensioenoverzicht Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
vragen Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever. Op goudse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons mailen via inkomen@goudse.com of bellen op (0182) 544 891. Wij helpen u graag!

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.