Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.
pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

partner-en-wezenpensioen-op-risicobasis

Tijdelijk partnerpensioen
Komt u te overlijden? En bent u op dat moment deelnemer aan de regeling? Dan krijgt uw partner tijdelijk een partnerpensioen.

 arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u verzekerd voor het Anw-pensioen, maar u betaalt dan geheel of gedeeltelijk geen premie meer. Dit geldt niet als u binnen een halfjaar na de start van uw deelname arbeidsongeschikt wordt en u dit bij de start vanwege uw gezondheidstoestand al kon verwachten.

Let op: deze premievrijstelling is niet standaard meeverzekerd in elk Anw-pensioen. Of dit voor u geldt, leest u in uw pensioenreglement. 

 reglement Pensioenreglement
Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.goudse.nl/pensioen123 of vraag het pensioenreglement bij ons op.
 
Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen.
 geen-wezenpensioen In deze pensioenregeling krijgen uw kinderen geen wezenpensioen als u overlijdt.
 geen-partnerpensioen Komt u binnen een jaar na de start van uw deelname aan de regeling te overlijden? En kon u dit bij de start van uw deelname al verwachten vanwege uw gezondheidstoestand? Dan krijgt uw partner geen uitkering vanuit deze pensioenregeling.
 geen-partnerpensioen Overlijdt u op het moment dat u geen deelnemer meer bent aan de regeling? Dan is het Anw-pensioen niet verzekerd en ontvangt uw partner van ons geen tijdelijk partnerpensioen.
 geen-arbeidsongeschiktheidspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij overlijden.
A. Via de overheid. De Nabestaandenuitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) biedt financiële ondersteuning van de overheid voor de partner (of voor de kinderen) als de overledene in Nederland woonde of werkte. Om een uitkering te ontvangen, moet de partner van de overledene wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op www.svb.nl leest u meer over de Anw.
B. Via uw werkgever. Hierover gaat uw Pensioen 1-2-3.
Als derde is het volgende mogelijk.
C. Alles wat u zelf heeft verzekerd voor het geval u zou overlijden.
partnerpensioen-op-risicobasis Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner op grond van uw Anw-pensioenregeling bij ons tijdelijk een partnerpensioen. Het doet er hierbij niet toe of uw partner ook recht heeft op een wettelijke Anw-uitkering. En het doet er ook niet toe of uw partner nog een ander nabestaandenpensioen ontvangt.

De hoogte van het tijdelijke partnerpensioen is gekoppeld aan de hoogte van de wettelijke Nabestaandenuitkering vanuit de Anw en is vastgelegd in uw pensioenreglement.

De uitkering stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw Anw-pensioen. Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

keuze

Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever is de deelname aan de regeling voor u verplicht of vrijwillig. Dit is vastgelegd in het pensioenreglement dat op u van toepassing is.

Is de deelname vrijwillig? Dan bepaalt u zelf of u deelneemt. Ook kunt u dan later altijd stoppen met deelname.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

Is er voor uw partner een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die daarna even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement.
Of de uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op de koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt.
Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

kosten De Goudse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd.
keuze Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling en de deelname aan de regeling vrijwillig is.
scheiden Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt waardoor uw deelname aan de regeling stopt.
mijnpensioenoverzicht Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
vragen Heeft u vragen? Of is er een situatie waardoor u in actie moet komen
(zie hierboven)? Neem dan contact op met uw werkgever.

Op www.goudse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons mailen via anw@goudse.com of bellen op (0182) 544 901. Wij helpen u graag! Hetzelfde geldt voor uw nabestaanden.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.