Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 voorbeelden van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. pensioen-1-2-3-laag-2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

 partner-en-wezenpensioen-op-risicobasis

Tijdelijk partnerpensioen
Zolang u via uw werkgever deelneemt aan het Anw-pensioen van De Goudse, is er voor uw partner een tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Dit ontvangt uw partner maandelijks als u overlijdt, totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Als uw partner overlijdt voordat hij of zij de AOW-leeftijd bereikt, eindigt de uitkering aan het eind van de maand van overlijden.

 arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid
Is premievrijstelling voor u meeverzekerd, wordt u arbeidsongeschikt en heeft u recht op een WIA-uitkering? Dan blijft u verzekerd voor het Anw-pensioen, maar u betaalt dan geheel of gedeeltelijk geen premie meer. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.


Wordt u binnen een halfjaar na de start van uw deelname arbeidsongeschikt? En kon u dit bij de start al verwachten vanwege uw gezondheidstoestand? Dan heeft u geen recht op deze premievrijstelling. Maar u heeft daar wél recht op als u direct vóór de start van uw deelname al een halfjaar voor vergelijkbare premievrijsteling was verzekerd bij een andere verzekeraar.

Let op: premievije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid is niet standaard meeverzekerd in elk Anw-pensioen. Als dit voor u van toepassing is, leest u dat in laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 die u van ons heeft ontvangen en in uw pensioenreglement.

 reglement Pensioenreglement
In uw reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw pensioenregeling bij ons. Wilt u precies weten wat uw  pensioenregeling u biedt? Stuur dan een mail naar inkomenrb@goudse.com of bel naar
(0182) 544 891.
 
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen.
 geen-wezenpensioen In deze pensioenregeling krijgen uw kinderen geen wezenpensioen als u overlijdt.
 geen-partnerpensioen Komt u binnen een jaar na de start van uw deelname aan de regeling te overlijden? En kon u dit bij de start al verwachten vanwege uw gezondheidstoestand? Dan krijgt uw partner geen uitkering vanuit deze pensioenregeling. Maar uw partner krijgt wel een uitkering als u direct voor de start van uw deelname al een jaar was verzekerd voor overlijden met een vergelijkbare pensioenregeling.
 geen-partnerpensioen Overlijdt u op het moment dat u geen deelnemer meer bent aan de regeling? Dan is het Anw-pensioen niet verzekerd.
 geen-arbeidsongeschiktheidspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

 drie-pijlers

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij overlijden:

A. Via de overheid.
Als iemand in Nederland woont of werkt en overlijdt, biedt de overheid financiële ondersteuning aan de partner (of de kinderen). Dit gebeurt met een Nabestaandenuitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Om zo’n uitkering te ontvangen, moet de partner wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De partner mag de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Bovendien moet de partner voor een kind zorgen dat jonger is dan 18 jaar of de partner moet meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Als de partner aan deze voorwaarden voldoet, krijgt die een volledige Nabestaandenuitkering als hij of zij geen andere inkomsten heeft. Heeft de partner wel andere inkomsten? Dan worden die geheel, gedeeltelijk of niet afgetrokken van de Nabestaandenuitkering. Dit hangt af van het soort inkomen. Op www.svb.nl leest u meer over de Anw.

B. Via uw werkgever.
Er is er voor uw partner met het Anw-pensioen een tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Hoeveel pensioen er is verzekerd ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit ontvangt u ieder jaar van ons.
Het kan ook zijn dat er via een andere pensioenregeling voor uw partner een levenslang partnerpensioen is verzekerd en voor uw kinderen een wezenpensioen. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3 niet.
Wilt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft bij uw huidige en eventuele andere werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als derde is er het volgende mogelijk.

C. Alles wat u zelf heeft verzekerd voor het geval u zou overlijden.
Misschien heeft u een overlijdensrisicoverzekering die een eenmalig bedrag uitkeert als u zou overlijden. Dit bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een hypotheek af te lossen, een begrafenis te betalen of om uw partner financieel verder te helpen. Of zo’n verzekering voor u nodig is, hangt af van van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de Pensioenschijf-van-vijf op de wesite van het Nibud: www.nibud.nl.

 partnerpensioen-op-risicobasis Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner op grond van uw Anw-pensioenregeling bij ons tijdelijk een partnerpensioen. Het doet er hierbij niet toe of uw partner ook recht heeft op een wettelijke Anw-uitkering. En het doet er ook niet toe of uw partner nog een ander nabestaandenpensioen ontvangt.

De hoogte van het tijdelijke partnerpensioen is gekoppeld aan de hoogte van de wettelijke Nabestaandenuitkering vanuit de Anw en is vastgelegd in uw pensioenreglement. De hoogte wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld.
De uitkering stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt. De uitkering stopt ook als uw partner overlijdt voordat hij of zij de AOW-leeftijd heeft bereikt.
 premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw Anw-pensioen. Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

keuze

Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever is de deelname aan de regeling voor u verplicht of vrijwillig. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement.

Is de deelname vrijwillig? Dan bepaalt u zelf of u deelneemt. Ook kunt u dan later altijd stoppen met deelname.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 indexatie

Is er voor uw partner een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die daarna even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement.

Of de uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op de koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen drie jaar.

Jaar     Prijsstijging
2018    1,7%
2017    1,4%
2016    0,3%

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 kosten De Goudse maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Deze bedragen 20% van de premie en hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 3.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

 arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd.
 keuze  Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling en de deelname aan de regeling vrijwillig is.
 scheiden Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt waardoor uw deelname aan de regeling stopt.
 mijnpensioenoverzicht Bekijk minstens één keer per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 vragen Heeft u vragen? Of is er een situatie waardoor u in actie moet komen (zie hierboven)? Neem dan contact op met uw werkgever.

Op www.goudse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons mailen via anw@goudse.com of bellen op (0182) 544 901. Wij helpen u graag! Hetzelfde geldt voor uw nabestaanden.