Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam
Patricia Jaspers van RedFactor uit Rotterdam

Personenautoverzekering

Als er iets met uw auto gebeurt, wilt u snel weer op de weg zitten. De zakelijke autoverzekering van De Goudse biedt deze zekerheid met een prima schaderegeling en een scherpe premie. 
 • Bij Volledig Cascodekking zijn uw accessoires tot € 1.250,- meeverzekerd
 • Nieuwwaarderegeling van 3 jaar voor nieuwe auto’s
 • Binnen 3 jaar uw occasion total loss? Dan krijgt u de aankoopwaarde terug
 • Snelle schadeafhandeling

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Bekijk deze verzekering ook voor

In het kort

Wat verzekert u met onze personenautoverzekering? 

Zit u veel op de weg voor uw bedrijf? Dan zit u er niet op te wachten dat er iets met uw auto gebeurt. Gelukkig zit u met onze verzekering voor uw personenauto zo weer op de weg! 

Wel verzekerd 

U heeft de keuze uit WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco.

 • WA (Wettelijke aansprakelijkheid): U bent verzekerd als u met uw auto schade toebrengt aan een ander. 
 • Beperkt Casco: schade aan uw auto door een beperkt aantal oorzaken: brand en explosie, aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, diefstal en ruitschade. 
 • Volledig Casco: schade aan uw auto door een breed aantal oorzaken waaronder schade die u zelf veroorzaakt zoals een botsing of van de weg raken. 
 • Accessoires en belettering zijn tot € 1.250,- meeverzekerd bij Volledig Casco. Een hoger bedrag is mogelijk. 
 • Nieuwwaarde regeling van 3 jaar voor nieuwe personenauto’s.
 • Aanschafwaarderegeling voor occasions als de auto binnen 3 jaar na aanschaf total loss raakt of gestolen wordt.

Eigen risico

 • Er geldt geen eigen risico bij de WA-dekking.
 • Bij Beperkt en Volledig Casco geldt geen eigen risico als u gebruik maakt van één door ons geselecteerde reparateurs.
 • Als u de schade laat repareren door een herstelbedrijf dat niet bij ons is aangesloten wordt het eigen risico € 500,-.
 • Bij ruitreparatie door een Glasgarant-hersteller geldt geen eigen risico.
 • Bij ruitvervanging door een Glasgarant-hersteller geldt een eigen risico van € 75,-.
 • U kunt het eigen risico verhogen naar € 250,-, € 500,-, € 750,- of € 1.000,- waardoor u minder premie betaalt.

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering aanvullen met dekkingen voor accessoires, ongevallen inzittenden, rechtsbijstand en schade inzittenden. U leest er meer over onder ‘Wat zijn de aanvullende dekkingen?’ U ziet: wij bieden u een complete oplossing voor het verzekeren van uw auto.

Niet verzekerd 

Wij vergoeden geen schade: 

 • Die ontstaat tijdens een snelheidswedstrijd of het rijden op een circuit.
 • Tijdens sliptesten, slipcursussen of rijvaardigheidstrainingen.
 • Tijdens verhuur, gebruik als taxi of lesauto.
 • Terwijl de bestuurder de auto niet mag besturen (geen rijbewijs, rijbevoegdheid ontzegd of ingetrokken) of hij de auto niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt.

Wat is verzekerd bij de Personenautoverzekering?

De Personenautoverzekering is geldig in alle landen die op het Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald. U kunt kiezen voor de onderstaande drie dekkingen. 

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)


Dit biedt dekking tegen aansprakelijkheid voor zaak- of personenschade die u toebrengt aan anderen. Ook de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de passagiers valt daaronder. Wij vergoeden niet alleen de schade als u daadwerkelijk aansprakelijk bent, maar wij regelen ook het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Beperkt Casco


Deze dekking beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade door onder andere brand en explosie, aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, diefstal en ruitschade, maar niet alle oorzaken zijn gedekt. Dit is een passende dekking als uw auto al wat ouder is en de dagwaarde niet meer zo hoog is.

Volledig Casco

Deze dekking beschermt u ook nog eens tegen de financiële gevolgen van schade door onder andere botsingen, van de weg of in het water raken en andere externe schadeoorzaken. Dus ook schade aan de auto die u zelf veroorzaakt, is verzekerd. Deze dekking is aan te raden bij elke nieuwe auto en voor een auto die nog een hoge dagwaarde heeft. Voor Volledig Casco geldt het volgende.

 • Nieuwwaarderegeling van 3 jaar voor nieuwe auto’s.
 • Aanschafwaarderegeling voor occasions als uw auto binnen 3 jaar na aanschaf total loss raakt of gestolen wordt.
 • Na afloop van de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling wordt de dagwaarde vergoed.

Aanvullende dekkingen

U kunt de verzekering uitbreiden met vier aanvullende dekkingen. U leest er meer over bij ‘Wat zijn de aanvullende dekkingen?’
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw Personenautoverzekering uitbreiden met de onderstaande dekkingen.

Accessoires (boven € 1.250,-)

Bij de Volledig Cascodekking heeft u standaard dekking voor accessoires tot € 1.250,-. Bij de Beperkt Cascodekking is dit € 500,-. Het Accessoirespakket is alleen nodig als u een hoger bedrag wilt verzekeren. Let op: Het Accessoirespakket is er voor de accessoires die later zijn aangebracht op of in uw auto, zoals een trekhaak, velgen of een beveiligingssysteem. De opties waarmee uw auto door de fabriek is afgeleverd, zijn al meeverzekerd via de (Beperkt of Volledig) Cascodekking. Daarvoor hoeft u dus geen aanvullende dekking te nemen.

Ongevallen Inzittenden

Hoe voorzichtig u ook rijdt, een ongeval kunt u niet altijd voorkomen. Met de Ongevallenverzekering voor inzittenden verzekert u de inzittenden van uw auto. Zij of hun nabestaanden ontvangen een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen

U kunt als eigenaar of bestuurder van een auto in vervelende situaties terechtkomen. Zo kan er verschil van mening ontstaan over de schuldvraag na een aanrijding. Of u kunt na de aanschaf van een auto onenigheid krijgen met de dealer over de garantievoorwaarden.
De Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen biedt u dan juridische ondersteuning, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken.

Schade Inzittenden

Hoe voorzichtig u ook rijdt, een ongeval kunt u niet altijd voorkomen. Met de Schadeverzekering Inzittenden verzekert u de schade die inzittenden van uw auto kunnen oplopen. Denk hierbij aan zaakschade (kleding, brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten. Ook de bestuurder is verzekerd. En wij vergoeden de schade ook als de bestuurder zelf aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als de bestuurder met uw auto tegen een boom rijdt en gewond raakt.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Personenautoverzekering heeft een ruime dekking. Maar er is bijvoorbeeld geen dekking voor schade die ontstaat tijdens een snelheidswedstrijd of het rijden op een circuit. En niet voor schade die ontstaat terwijl de bestuurder of passagier geen toestemming had om uw auto te gebruiken, de bestuurder de auto niet mag besturen (geen rijbewijs, rijbevoegdheid ontzegd of ingetrokken) of hij de auto niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt. U vindt een volledige lijst met uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Eigen risico

Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico.

Voor ruitschade geldt het volgende:

 • Bij vervanging van een ruit door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 75,-. Kijk bij de geselecteerde glasherstellers of aangesloten dealerbedrijven.
 • Bij reparatie door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 0,-.
 • Bij reparatie of vervanging door een niet-geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico
  € 500,-.

Voor overige schade geldt het volgende:

 • Bij reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico € 0,-. Het eigen risico is € 500,- bij reparatie door een niet-geselecteerd herstelbedrijf.
 • Het eigen risico is € 500,- in alle andere gevallen wanneer u niet tot reparatie overgaat.

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Het voordeel daarvan is dat u minder premie betaalt. Welke keuze voor u beter is, hangt af van uw situatie.

Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt. 

Wat kost het?

Wat kost de Personenautoverzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van het merk, de (dag)waarde en het gewicht van de auto, het aantal schadevrije jaren, de regio, het segment van de auto (bijvoorbeeld MPV, SUV), het vermogen van de motor en de brandstofsoort(en). De leeftijd van de bestuurder is eveneens een premiebepalende factor en de indeling is als volgt:

Leeftijdsgroepen
17 t/m 24, 25 t/m 34, 35 t/m 44, 45 t/m 54, 55 t/m 64, 65 t/m 74 en vanaf 75.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf 1.0
Aanvullende Voorwaarden Personenauto
Branchevoorwaarden Bouw
Branchevoorwaarden Horeca
Productvoorwaarden Personenauto

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur