Rechtshulp bij betalingsproblemen (incassozaken)

Bouw • Bedrijfsschade

Financiële schade door uitgebleven betalingen

Een niet (of te laat) betaalde factuur bezorgt veel bouwondernemers kopzorgen. Met maar ‘weinig vet op de botten’ is een uitgebleven betaling voor bouwbedrijven zelfs de grootste risicofactor voor een bedrijfsstilstand. Wat kunt u als bouwondernemer doen om te voorkomen dat uw klanten niet (of te laat) betalen? En hoe beperkt u de financiële schade als dit toch gebeurt?

Vorige zomer haalde een Engelse aannemer het nieuws nadat hij vijf van zijn opgeleverde woningen sloopte. De reden? De aannemer zou nog geld krijgen van zijn opdrachtgevers. Zover zal het in de praktijk niet vaak komen, maar het uitblijven van betalingen is voor veel bouwondernemers een grote zorg, weet Erik Heemskerk, relatiemanager bij SRK Rechtsbijstand. ‘Bouwen kost gewoon veel geld. Een mkb’er heeft het geld dat hij verdient met een opdracht vaak weer nodig om een volgende opdracht uit te kunnen voeren. Als er dan een paar facturen niet betaald worden, kan dat heel vervelend worden.’

Pressiemiddel


Wat zijn de belangrijkste redenen voor opdrachtgevers om hun rekening niet te betalen? Soms is er helemaal geen reden te achterhalen of blijkt de opdrachtgever zelf krap bij kas. Maar vaker ziet Erik dat het uitblijven van een betaling door de opdrachtgever gebruikt wordt als pressiemiddel om het opgeleverde werk te verbeteren. ‘We zien vaak dat de opdrachtgever altijd netjes heeft betaald, maar dan ineens de laatste termijn niet wil betalen omdat hij ontevreden is over het geleverde werk.’ 

Gouden tips


Zorg daarom dat je al je afspraken met opdrachtgevers op papier zet, adviseert Erik. ‘Wat je gaat opleveren, hoe lang dit gaat duren, hoeveel het gaat kosten: zet alles op papier en maak een goed contract op.’ Een tweede ‘gouden tip’ die hij daaraan wil toevoegen is het hanteren van goede algemene voorwaarden. ‘Er bestaan bijvoorbeeld ook specifieke algemene voorwaarden voor de bouw. Laat je algemene voorwaarden altijd door ons controleren. Onder een rechtsbijstandsverzekering is deze service gedekt.’ Een laatste ‘gouden tip’? Wees kritisch als je kiest voor een klant. Erik: ‘Zeker nu het goed gaat in de bouw, kun je kritisch kijken met wie je in zee gaat. Als je opdrachtgever een bedrijf is dat je niet helemaal vertrouwt, vraag dan eens informatie op bij de Kamer van Koophandel. Wie weet is het bedrijf wel failliet verklaard.’

Incassobijstand

Als een opdrachtgever, ondanks preventiemaatregelen, echt niet wil betalen, biedt een rechtsbijstandsverzekering met incassobijstand een oplossing. Erik: ‘Een bouwondernemer wil geen gedoe met klanten, maar gewoon zijn vloer storten of een serre bouwen. Met rechtsbijstand nemen we de ondernemer een hoop gedoe uit handen.’

SRK Rechtsbijstand helpt klanten met een rechtsbijstandsverzekering inclusief incassobijstand van De Goudse bij het terugvorderen van hun openstaande betalingen. Soms is een telefoontje voldoende om de opdrachtgever te laten betalen, maar Erik ziet ook dat opdrachtgevers soms niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld als er sprake is van faillissement. ‘Wij onderzoeken dan of de zaak haalbaar is voor de klant. Als we zien dat er meerdere schuldeisers zijn, weten we eigenlijk al: dit wordt lastig.’

Als het tot een juridische zaak komt, dan is ook dit in principe gedekt onder de rechtsbijstandsverzekering. SRK Rechtsbijstand helpt de ondernemer dan om tot een oplossing te komen. Als dit nodig is, zelfs via de rechter. Erik: ‘Vaak zien we dat een opdrachtgever die niet wil betalen meer eist dan redelijk is. Bijvoorbeeld dat een muur opnieuw getegeld wordt omdat er een tegel een klein beetje beschadigd is. De rechter bepaalt dan wat een redelijke oplossing is. Bijvoorbeeld een korting op de prijs.’

Over Stichting SRK
Stichting SRK Rechtsbijstand wil dat rechtshulp toegankelijk is voor iedereen en voert onafhankelijke rechtsbijstand uit voor De Goudse Verzekeringen. Voor SRK werken 320 alerte en deskundige juristen, waaronder 70 advocaten.

SRK is daarnaast erkend als opleidingsinstelling door de Nederlandse Orde van Advocaten en besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en continue opleiding van haar juristen. Junior juristen gaan bij indiensttreding een tweejarig opleidingstraject ‘beroepsvaardigheden’ in en nemen daarnaast deel aan tal van juridische cursussen.

Wat kost....

1. Een rechtsbijstandsverzekering voor een bouwondernemer?
Voor een aannemer (35 jaar) met een BV en 5 medewerkers en een omzet van € 250.000,-: € 89,52 per maand (richtpremie) voor een rechtsbijstandsverzekering inclusief incassobijstand.

Dekking: professionele ondersteuning bij juridische conflicten, (juridische) ondersteuning bij de incasso van uw vorderingen, telefonische juridische adviesservice, juridische ondersteuning bij conflicten met medewerkers, leveranciers, etc; bemiddeling, (juridisch) toetsen van overeenkomsten.

2. Het inschakelen van een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder (als u geen rechtsbijstandsverzekering inclusief incassobijstand heeft)?
Als u ervoor kiest om een incassobureau in te schakelen, kunt u te maken krijgen met de volgende buitengerechtelijke incassokosten:

  • € 25,- dossierkosten (als uw debiteur helemaal niet betaalt)
  • € 25,- dossierkosten + incassokosten over de betaling (als uw debiteur gedeeltelijk betaalt). Voor de incassokosten betaalt u, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, een bepaald percentage over de betaling. Zo betaalt u over een bedrag van 500 euro 15 procent incassokosten: € 75 ,-
  • Incassokosten als uw klant volledig betaalt. In de bouw kost een klus al snel 10.000 euro of meer. Voor één onbetaalde factuur van 10.000 euro betaalt u € 500,- incassokosten als de klant volledig betaalt.

De incassokosten waar u als ondernemer jaarlijks mee te maken kan krijgen, hangen dus af van: het aantal facturen dat u jaarlijks niet betaald krijgt, de hoogte van de openstaande bedragen en de mate waarin de facturen al dan niet alsnog betaald worden.

Weigert uw klant te betalen en schakelt u een gerechtsdeurwaarder in of komt uw zaak voor de rechter, dan heeft u – afhankelijk van de handeling(en) die verricht moet(en) worden – te maken met:

  • Deurwaarders kosten tussen de € 70,- en € 350,- per handeling: hierbij kunt u denken aan een dagvaarding of beslag op roerende zaken. Bij een juridisch conflict moeten er meestal meerdere handelingen uitgevoerd worden.

Naast buitengerechtelijke incassokosten en deurwaarderskosten kunt u te maken krijgen met kosten van derden, waaronder: leges, uittreksels BRP, verhaalsinformatie en griffierecht.

Uitstel van betalingen voorkomen? 3 tips

  • Zet al uw afspraken met opdrachtgevers op papier
  • Hanteer goede algemene voorwaarden en laat deze controleren
  • Wees kritisch als u kiest voor een klant

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken. 
Vind een adviseur

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024