Heeft u bij overlijden van uw werknemer genoeg geregeld voor de nabestaanden?

Algemeen • Nabestaanden
Als een van uw werknemers overlijdt, heeft dit vaak grote financiële gevolgen voor de nabestaanden. Soms hebben zij recht op een uitkering vanuit de nabestaandenwet of een pensioenregeling. Zo’n uitkering is in veel gevallen klein en in bepaalde branches is er vanuit de pensioenregeling zelfs helemaal niets geregeld voor de nabestaanden. In dit artikel leest u wat er vanuit de overheid is geregeld en vanuit de werkgever kan zijn geregeld. En wat u als werkgever kunt doen om nabestaanden goed verzorgd achter te laten na overlijden van uw werknemer.

Wettelijke uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw)

In Nederland is vrijwel iedere inwoner verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet. Deze wet geeft nabestaanden onder (strenge) voorwaarden een basisuitkering. In de praktijk komen weinig nabestaanden voor een dergelijke uitkering in aanmerking. In 90% van de gevallen is er geen recht op een uitkering of slechts sprake van een kleine nabestaandenuitkering. Op de website van de Rijksoverheid leest u in welke gevallen u recht heeft op een uitkering vanuit de nabestaandenwet.   

De hoogte van de nabestaandenuitkering hangt af van diverse factoren. Denk aan het inkomen van de ontvanger en de gezinssamenstelling. U leest meer over de hoogte van de uitkering op de website van Rijksoverheid.

Nabestaandenuitkering via pensioenregeling

De pensioenregeling van uw werknemers is afhankelijk van de branche waarin u opereert en de cao die u hanteert. In sommige pensioenregelingen is er standaard een nabestaandenpensioen geregeld. Als werkgever betaalt u de premie voor dit nabestaandenpensioen. Bij overlijden van uw medewerker wordt er een maandelijks bedrag uitgekeerd aan de achterblijvende partner (partnerpensioen) en eventuele minderjarige kinderen (wezenpensioen).  

Controleer of er in uw pensioenregeling iets is geregeld voor nabestaanden

In andere pensioenregelingen is er geen nabestaandenpensioen opgenomen. In de basispensioenregeling van Horeca en Catering is er bijvoorbeeld niets standaard geregeld voor de nabestaanden. Controleer daarom altijd of er überhaupt een nabestaandenregeling voor uw medewerkers is opgenomen in de pensioenregeling. De premie wordt meestal voor een deel via een pensioenbijdrage op het brutosalaris van uw werknemers ingehouden.
“Check altijd wat uw nabestaandenpensioen precies inhoudt. De hoogte van de uitkering is lang niet altijd toereikend voor nabestaanden.”

Controleer of de hoogte van de uitkering toereikend is voor nabestaanden

Is er sprake van een nabestaandenpensioen? Check dan altijd wat de regeling precies inhoudt. De hoogte van de uitkering is namelijk afhankelijk van verschillende factoren en is lang niet altijd toereikend voor nabestaanden. Partner en kinderen blijven dan alsnog met te lege handen achter na overlijden van uw werknemer. Zij kunnen dan in de problemen raken met het betalen van de hypotheek of andere vaste lasten.

Laat u adviseren over het al dan niet afsluiten van een (aanvullende) nabestaandenverzekering

Als werkgever kunt u uw medewerkers en hun geliefden beschermen tegen dit risico door een (aanvullende) nabestaandenverzekering af te sluiten. Hieronder leest u alles over de verschillende opties. Een onafhankelijk adviseur brengt graag voor u in kaart wat er in uw pensioenregeling is geregeld voor nabestaanden en of dit toereikend is. Wanneer nodig adviseert hij of zij u over aanvullende verzekeringen om de nabestaanden van overleden werknemers goed verzorgd achter te laten.

Wat is er geregeld voor nabestaanden in uw pensioenregeling?

 • Pensioenfonds Horeca
  In het basispensioen van het pensioenfonds Horeca & Catering is niet standaard een nabestaandenpensioen opgenomen. Het is wel mogelijk om het nabestaandenpensioen bij te verzekeren, maar dit heeft twee nadelen. Zo is het moment van deelname en de hoogte van het bedrag gelimiteerd op 10% of 20% van het pensioengevend salaris. Daarnaast moet het personeelslid zelf initiatief nemen om deel te nemen. U bent er dan als werkgever niet zeker van dat er iets voor de nabestaanden is geregeld. Met de nabestaandenproducten van De Goudse zorgt ú ervoor dat uw personeel deelneemt en biedt u uw medewerkers en hun dierbaren een mooie benefit. 
 • Pensioenfonds Bouw
  Bij het pensioenfonds bpfBOUW wordt wel standaard een partnerpensioen opgebouwd. Dat is een mooi begin, maar er is helaas geen mogelijkheid om van een Anw-hiaatregeling gebruik te maken. Een Anw-hiaatregeling zorgt voor een aanvullend inkomen bovenop het standaard partnerpensioen. Om de nabestaanden van overleden werknemers toch een aanvulling op het partnerpensioen te bieden, kunt u als werkgever wel een Anw-hiaatverzekering via De Goudse afsluiten. U bepaalt of uw personeel verplicht of vrijwillig deelneemt. In de vrijwillige variant kunt u de premie inhouden op het brutoloon van uw werknemers.
 • Pensioenfonds Overheid en Onderwijs
  Bij het pensioenfonds ABP bouwen ambtenaren standaard een nabestaandenpensioen op. Maar ook binnen deze regeling is er geen mogelijkheid om het nabestaandenpensioen aan te vullen. De Anw-compensatie ABP is in 2018 vervallen. Het pensioenfonds geeft aan dat er wel een aanvullende nabestaandenverzekering elders kan worden afgesloten. Met onze Anw-hiaatverzekering wordt het reguliere nabestaandenpensioen aangevuld. U kiest voor een verplichte of vrijwillige verzekering voor uw personeel. In de vrijwillige variant kiezen ze zelf of ze deelnemen en kunt u de premie van deelnemers inhouden op het brutoloon.

Aanvullende nabestaandenverzekeringen

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om uw werknemers een nabestaandenverzekering aan te bieden. Hiermee zorgt u ervoor dat de nabestaanden van uw personeel goed verzorgd achterblijven na overlijden van uw medewerker. De uitkering vanuit de nabestaandenverzekering is een aanvulling op een eventuele uitkering vanuit een pensioenregeling of de Algemene nabestaandenwet.  

De Goudse biedt u twee nabestaandenproducten:

 1. Nabestaandenverzekering Collectief
 2. Anw-pensioen

Als één van de weinige verzekeraars kunnen wij deze producten los van een ouderdomspensioenregeling aanbieden. Beide verzekeringen hebben eigen specifieke voordelen op het gebied van fiscaliteit, dekking en premie. Hieronder leest u daar meer over.  

Heeft u behoefte aan advies? Een onafhankelijk adviseur helpt u graag de verzekeringen te kiezen die het beste bij uw situatie passen.  

1. De Nabestaandenverzekering Collectief

Met de Nabestaandenverzekering Collectief ontvangen de nabestaanden van een overleden werknemer een uitkering. Deze verzekering is vooral geschikt voor bedrijven zonder of met een beperkte pensioenregeling. En voor bedrijven die hun kosten laag willen houden, maar wel financiële ondersteuning van nabestaanden willen regelen. 

Als werkgever kiest u voor het aanbieden van een verplichte of een vrijwillige verzekering. Op de verplichte variant nemen al uw medewerkers automatisch deel en betaalt u voor hen de premie. Op de vrijwillige variant bepalen uw medewerkers zelf of ze willen deelnemen en betalen ze de premie zelf. De uitkering wordt altijd netto aan de nabestaanden uitgekeerd.
“Vanuit de gedachte van goed werkgeverschap is het een goede oplossing om uw werknemers op verplichte basis te verzekeren voor een collectieve nabestaandenverzekering.”

Goed werkgeverschap

Vanuit de gedachte van goed werkgeverschap is het een goede oplossing om uw werknemers op verplichte basis te verzekeren voor de Nabestaandenverzekering Collectief. In het bijzonder als er in de pensioenregeling weinig tot niets is geregeld voor nabestaanden van overleden werknemers. U doet er als werkgever goed aan om dan zelf iets te regelen, zodat nabestaanden beschermd worden tegen het risico op overlijden van uw personeel. 

De verplichte variant

Deze variant geldt voor al uw medewerkers. De verzekeringspremie betaalt u voor uw werknemers. Kiest u voor deze variant, dan ontvangen de nabestaanden van een overleden werknemer een eenmalige uitkering. De uitkering is ter hoogte van 1 t/m 5 keer het bruto jaarsalaris van de werknemer (tot een maximum van € 500.000,-). U kiest het verzekerde bedrag. 

De vrijwillige variant

Deze variant laat de keuze voor deelname aan uw medewerkers. Maken ze gebruik van de verzekering, dan betalen zij zelf de premie uit het netto loon. U kunt zelf ook aan deze verzekering deelnemen. 

Als werkgever kiest u de invulling van de uitkering. U heeft de keuze uit: 
 • Een eenmalige uitkering voor de nabestaanden van uw medewerker na overlijden. Deze uitkering is ter hoogte van 1 t/m 5 keer het bruto jaarsalaris (tot een maximum van € 500.000,-). U kiest het verzekerde bedrag.
 • Een maandelijkse uitkering voor de partner van de overleden werknemer. De uitkering wordt uitgekeerd tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Op jaarbasis bedraagt deze uitkering € 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,-.

Meer over Nabestaandenverzekering Collectief 

Wat kost de Nabestaandenverzekering Collectief?

De premie wordt berekend op basis van de leeftijd van de deelnemers en de bedrijfssector. Hieronder vindt u een premievoorbeeld van een medewerker in de horeca.

Premievoorbeeld

Functie
Horecamedewerker
Verzekerd bedrag bij overlijden
€ 114.000,- (3x jaarsalaris van €38.000) (eenmalig)
Leeftijd
41

Premievoorbeeld

Functie
Horecamedewerker
Verzekerd bedrag bij overlijden
€ 114.000,- (3x jaarsalaris van €38.000) (eenmalig)
Leeftijd
41

Premievoorbeeld

Functie
Verzekerd bedrag bij overlijden
Leeftijd

De Nabestaandenverzekering Collectief is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, het pakket personeelsverzekeringen van De Goudse. Afhankelijk van uw keuzes kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt er graag meer over.

Vraag een offerte aan

2. Het Anw-pensioen

Met het Anw-pensioen (ook wel Anw-hiaatverzekering genoemd) ontvangt de partner van uw overleden werknemer een maandelijkse uitkering. De uitkering loopt door totdat de partner de AOW-leeftijd bereikt (ook als de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgt met de levensverwachting). U kunt deze verzekering ook afsluiten als u maar één werknemer in dienst heeft.

Het Anw-pensioen is vooral geschikt voor bedrijven met een (beperkte) pensioenregeling. De uitkering vanuit het Anw-pensioen dient dan als een aanvulling op het (beperkte) bedrag dat de partner bij overlijden ontvangt. Of voor bedrijven met een pensioenregeling waarin al een Anw-hiaatverzekering is opgenomen, die deze willen oversluiten naar een variant met een uitkering tot de AOW-leeftijd van de partner (ook als die in de toekomst stijgt).

De invulling van het Anw-pensioen

U bepaalt als werkgever of uw medewerkers vrijwillig of verplicht (kunnen) deelnemen. Bij de verplichte variant kunt u ervoor kiezen om alle werknemers te laten deelnemen of alleen de werknemers die een partner hebben. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de wettelijke Anw-uitkering. U kunt ervoor kiezen om de hoogte zelf te bepalen. Het minimumbedrag is € 5.000,- per jaar in 2023. Het maximumbedrag is € 20.411,- per jaar in 2023.

De premie is afhankelijk van uw branche, de leeftijd van uw medewerkers en de gekozen dekking. U bepaalt welk deel van de premie de werknemer betaalt. En of u zelf een deel wilt betalen.

Meer over Anw-pensioen

Wat kost het Anw-pensioen?

De premie van het Anw-pensioen is afhankelijk van uw branche, de leeftijd van uw medewerker(s) en de gekozen dekking.

Premievoorbeeld

Functie
Medewerker ICT-bedrijf
Verzekerd bedrag bij overlijden
€ 17.859,- per jaar tot AOW-leeftijd partner
Leeftijd werknemer
35

Premievoorbeeld

Functie
Medewerker ICT-bedrijf
Verzekerd bedrag bij overlijden
€ 17.859,- per jaar tot AOW-leeftijd partner
Leeftijd werknemer
35

Premievoorbeeld

Functie
Verzekerd bedrag bij overlijden
Leeftijd werknemer

Het Anw-pensioen is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, het pakket personeelsverzekeringen van De Goudse. Afhankelijk van uw keuzes kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt er graag meer over.

Vraag een offerte aan

Belangrijkste verschillen Nabestaandenverzekering Collectief en Anw-pensioen

Met de Nabestaandenverzekering Collectief en het Anw-pensioen heeft u als werkgever de mogelijkheid om het financiële risico van overlijden van een werknemer af te dekken voor de nabestaanden. Beide producten bieden de partner/nabestaanden een uitkering na overlijden van uw werknemer. En bij beide producten heeft u de keuze tussen het aanbieden van een vrijwillige of een verplichte verzekeringsvariant.  

Er bestaan ook een aantal duidelijke verschillen tussen de producten. De belangrijkste verschillen zijn te vinden op het gebied van: fiscaliteit, betaling premie, deelnemers (verzekerden) en begunstigden (degenen die de uitkering ontvangen). Hieronder leest u daar meer over. 

Betaling premie en fiscaliteit

Nabestaandenverzekering Collectief

Op de vrijwillige variant van de Nabestaandenverzekering Collectief betaalt de werknemer zelf de volledige premie. U houdt het premiebedrag in op het nettoloon van de deelnemende werknemers. Bij de verplichte variant betaalt u als werkgever de premie. De uitkering van deze verzekering is netto. Dat betekent dat de nabestaanden er geen belasting over hoeven te betalen 

Anw-pensioen

Bij het Anw-pensioen heeft u een keuze: u kunt de premie geheel of gedeeltelijk door uw werknemers laten betalen. De premie wordt ingehouden op het bruto salaris. Daardoor wordt er rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de premie. De werknemer heeft hier dus belastingvoordeel. De uitkering bij overlijden voor de partner is bruto. De uitkering is dus belast voor de inkomstenbelasting (box 1).

Deelnemers en begunstigden

Nabestaandenverzekering Collectief

Op de vrijwillige variant van de Nabestaandenverzekering Collectief kunnen werknemers (in collectiviteit) en directeur(en)-grootaandeelhouder(s) (DGA’s) worden verzekerd. Als zelfstandig ondernemer kunt u dit product ook voor uzelf afsluiten. De begunstigde (degene die de uitkering ontvangt) is in het geval van een maandelijkse uitkering de partner. Is er gekozen voor een eenmalige uitkering? Dan zijn de begunstigden achtereenvolgens: de partner, de kinderen of overige erfgenamen.  
Op de verplichte variant kunnen alleen werknemers worden verzekerd. De uitkering wordt via de werkgever uitgekeerd aan de nabestaanden.  

Anw-pensioen

Op het Anw-pensioen kunnen alleen werknemers worden verzekerd. Onder het begrip ‘werknemer’ valt hier niet: de vakantiewerker, de stagiair en de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De uitkering is bedoeld voor de partner van de verzekerde werknemer.

Vraag advies aan een onafhankelijk adviseur

Wilt u de nabestaanden verzorgd achterlaten bij overlijden van uw werknemer(s)? Breng samen met een onafhankelijk adviseur in kaart of u al voldoende heeft geregeld en laat u adviseren over eventuele aanvullende producten.