IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Zo bereidt u zich als ondernemer voor op het risico van arbeidsongeschiktheid

Algemeen • AOV
Als ondernemer bent u gewend om vooruit te kijken en uw bedrijf steeds verder te ontwikkelen. Maar soms loopt het leven anders dan u had gepland. Een ziekte of een ongeval kan iedereen overkomen en kan grote gevolgen hebben. Vooral voor u als zelfstandige, want u ontvangt geen loonbetaling of uitkeringen vanuit de overheid. Belangrijk dus om u goed voor te bereiden op het risico op arbeidsongeschiktheid. In dit artikel leest u alles wat u moet weten en regelen omtrent arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn de mogelijke scenario’s van arbeidsongeschiktheid?

U denkt er natuurlijk liever niet aan, maar ook als ondernemer loopt u het risico om arbeidsongeschikt te worden. U kunt ziek worden of een ongeval krijgen, waardoor u door fysieke of mentale klachten tijdelijk of langdurig niet kunt werken. Denk aan een zzp’er met een bouwbedrijf die zijn been breekt en daardoor een grote opdracht moet afzeggen. Of aan een zelfstandige met een goed lopende webshop die door een burn-out zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.  

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid


Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is het scenario waarin u tijdelijk niet in staat bent om al uw werk uit te voeren als gevolg van een ziekte of een ongeval, maar naar verwachting binnen een redelijke termijn weer volledig herstelt. De tijdsperiode voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Een voorbeeld hiervan is een ondernemer met een gebroken arm die een aantal weken niet in staat is om bepaalde taken uit te voeren. Na een aantal weken verwacht hij volledig hersteld te zijn en zijn werk te hervatten. 

Langdurige arbeidsongeschiktheid


Langdurige arbeidsongeschiktheid is het scenario waarin u een langere periode niet in staat bent om uw werk uit te voeren als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het ziet er naar uit dat deze toestand enige tijd kan duren. De tijdsperiode voor langdurige arbeidsongeschiktheid kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. Een voorbeeld: een ondernemer krijgt te maken met langdurige depressie en angststoornissen, waardoor hij niet in staat is om zijn werkzaamheden uit te voeren. Het is nog niet duidelijk of en wanneer hij zijn werk weer (volledig) kan oppakken. 

In het ergste geval krijgt u te maken met permanente arbeidsongeschiktheid. Dit is het scenario waarin u nooit meer in staat zal zijn om uw werk uit te voeren als gevolg van een ziekte of een ongeval. Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die een ernstig auto-ongeluk heeft gehad en daardoor verlamd is geraakt. Hierdoor is hij niet meer in staat om te werken.

Heb ik een AOV nodig? Doe de test!

ondernemer op kantoor

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor uw privéleven en bedrijf?

Zoals u leest loopt de impact van de verschillende scenario’s bij arbeidsongeschiktheid zeer uiteen. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan al ontstaan door een korte griep of blessure. De gevolgen hiervan op uw werk- en privéleven zijn vaak goed te overzien. Maar wanneer u te maken krijgt met meer ingrijpende oorzaken (fysiek of mentaal) kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn.  

Hieronder leest u wat de gevolgen van langdurige ziekte of een ongeval kunnen zijn (voor u persoonlijk en voor uw bedrijf) en wat de Ondernemers-AOV in die situaties voor u kan betekenen.  

Gevolgen voor uw privéleven

 • Mentale en fysieke gezondheid
  Een ziekte of een ongeval kan een enorme impact hebben op uw mentale en fysieke gezondheid. Het kan leiden tot lichamelijke beperkingen, stress, vermoeidheid, angst en depressie. Dit kan zich vertalen in verminderde productiviteit en een verminderde kwaliteit van leven. Arbeidsongeschiktheid kan, zeker als dit langdurig is, ook invloed hebben op uw sociale leven en relaties.
 • Impact op uw familie en vrienden 
  Als uw partner, familieleden of vrienden moeten bijspringen om uw bedrijf draaiende te houden of voor u te zorgen, kan dit ook veel druk op hen leggen. Daarom biedt De Goudse vanuit de Ondernemers-AOV niet alleen personal coaching aan u aan, maar ook aan uw gezinsleden (wanneer zij daar gebruik van willen maken).
 • Financiële gevolgen 
  Daarnaast heeft uw arbeidsongeschiktheid vrijwel altijd financiële gevolgen, aangezien uw inkomsten mogelijk sterk dalen. Hierdoor kunt u in de problemen raken met het betalen van uw hypotheek, boodschappen, studiekosten voor de kinderen of leuke extraatjes (zoals uitjes en vakanties). Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moeten vaak extra kosten gemaakt worden, zoals medische kosten en aanpassingen in huis of in uw bedrijf.

Met de uitkering vanuit uw AOV ontvangt u in deze situaties een vervangend inkomen. Bij langdurige uitval kan worden gekeken naar het inhuren van een vervanger. De AOV-uitkering kunt u gebruiken voor het betalen van deze vervanger. 

Lees meer over de impact van arbeidsongeschiktheid op uw privéleven.

Gevolgen voor uw bedrijf

 • Financiële gevolgen 
  Arbeidsongeschiktheid heeft meestal ook financiële gevolgen voor uw onderneming. Ziekte of een ongeval heeft vaak tot gevolg dat er (tijdelijk of langdurig) minder of geen inkomen binnenkomt. Als dit langer duurt, kan dit resulteren in financiële problemen en zelfs faillissement.
 • Verminderde productiviteit/efficiëntie 
  Ook beperkte arbeidsongeschiktheid kan leiden tot verminderde productiviteit en minder efficiëntie. U bent misschien niet meer in staat om al uw taken (volledig) uit te voeren. Een vervanger brengt extra kosten met zich mee. De uitkering van uw AOV kan deze kosten beperken of zelfs volledig vergoeden.
 • Impact op uw personeel 
  Als u medewerkers in dienst heeft, kunnen ook zij de effecten van uw arbeidsongeschiktheid merken. Bijvoorbeeld doordat ze tijdelijk geen opdrachten ontvangen, de werkdruk toeneemt of bepaalde werkzaamheden wegvallen.
 • Reputatie bedrijf 
  Tot slot kan uw arbeidsongeschiktheid gevolgen hebben voor de reputatie van uw bedrijf. Vervult u een belangrijke rol in het bedrijf en valt u plotseling uit, dan kan dit leiden tot onzekerheid bij klanten en leveranciers. Mogelijk kunt u ook niet alle afspraken nakomen. Dit kan leiden tot verlies van omzet en een verminderde reputatie van het bedrijf. 

Lees meer over de impact van arbeidsongeschiktheid op uw bedrijf.

Wees voorbereid op arbeidsongeschiktheid


Het is daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn op eventuele arbeidsongeschiktheid. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te beperken en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Het is verstandig om hier tijdig over na te denken en actie te ondernemen, zodat u bij eventuele arbeidsongeschiktheid niet voor verrassingen komt te staan.  

De Ondernemers-AOV van De Goudse biedt u meer dan een uitkering als u (tijdelijk) niet meer kunt werken. Met verschillende preventieve diensten wordt u ondersteund om het risico op arbeidsongeschiktheid te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Lees meer informatie over de verschillende preventieve diensten. Twijfelt u over het al dan niet afsluiten van een AOV? In het artikel Heb ik een AOV nodig? helpen wij u verder.

Laat u adviseren door een onafhankelijk adviseur

Heeft u behoefte aan advies over de voorbereiding op mogelijke arbeidsongeschiktheid en de het kiezen van de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering? Win advies in bij een onafhankelijk adviseur en vind passende oplossingen.

Waar heeft u als zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid recht op vanuit de overheid?

Als zelfstandig ondernemer heeft u weinig tot geen vangnet vanuit de overheid. U heeft geen recht op loondoorbetaling, omdat u niet in loondienst bent. Daarnaast heeft u geen recht op een WIA-uitkering. Soms blijft dan enkel de bijstand over, waarbij u eerst te maken krijgt met de vermogenstoets. Het is daarom verstandig om uzelf te verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door het afsluiten van een AOV.

Verderop bespreken wij de verschillende mogelijkheden om te zorgen voor financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Bent u zowel in loondienst en in uw eigen bedrijf werkzaam?

Dan heeft u voor het gedeelte van uw inkomen dat u haalt uit loondienst gedurende de eerste twee jaar van ziekte recht op loondoorbetaling van uw werkgever (2 jaar minimaal 70%). Daarna heeft u recht op een WIA-uitkering van de overheid. Hiermee kunt u, afhankelijk van uw situatie, een uitkering tot maximaal 75% van het laatstverdiende loon ontvangen als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent (IVA-uitkering). Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of volledig maar niet duurzaam, dan heeft u recht op een WGA-uitkering.

Voor het gedeelte dat u als zelfstandige werkt, zult u zelf iets moeten regelen. Afhankelijk van de verhouding van uren/inkomsten, is een AOV in meer of mindere mate voor u aan te raden. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies met betrekking tot uw situatie? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur.

Lees meer artikelen over arbeidsongeschiktheid

Hoe bereidt u zich als ondernemer zo goed mogelijk voor op het arbeidsongeschiktheidsrisico?

Het is verstandig om als ondernemer tijdig maatregelen te nemen om u voor te bereiden op het risico van arbeidsongeschiktheid. Het voorkomt veel stress en onzekerheid als u weet wat u te doen staat als het gebeurt.

Behoefte aan advies?

Bent u geïnteresseerd in het afsluiten van een AOV, eventueel in combinatie met een alternatief? Vergelijk verschillende opties om de beste oplossing voor uw situatie te vinden. Een onafhankelijk adviseur helpt u hier graag bij.