Vacatures

Hieronder vind je een overzicht met vacatures. Heb je geen passende functie kunnen vinden? Volg ons op LinkedIn voor nieuwe vacatures en stages. Wie weet is er binnenkort wel een functie beschikbaar die bij je past!

Stage Medische Dienst

Je gaat stage lopen op de afdeling Medische Dienst. Die behandelt o.a. alle verzekeringsaanvragen op medisch gebied. Het proces binnen de Medische Dienst is essentieel binnen de organisatie, omdat hier alle beoordelingen uitgevoerd worden voor aanvragen en claims. Het is daarom belangrijk dat je een klantgerichte en proactieve werkhouding hebt.
Lees verder

Wat ga je doen?

Je gaat drie tot zes maanden stage lopen en voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Indexeren
 • Telefonisch rappelleren
 • Overige administratieve werkzaamheden

Daarnaast krijg je de nodige ondersteuning, hulp en tijd bij het maken van eventuele opdrachten voor jouw opleiding.

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je het volgende mee:

 • Relevante MBO-opleiding

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • Je bent leergierig
 • Je bent analytisch
 • Je bent enthousiast
 • Je bent vrolijk

Wat bieden wij jou?

 • Leerzame stage
 • Passende stagevergoeding
 • Goede begeleiding
 • Prettige werksfeer in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is
 • Je ontwikkeling staat centraal

Wil je meer weten of solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Sandra Penders (teammanager Zaakschade Claims & Medische Dienst) op (0182) 545 327. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Vul dan het online sollicitatieformulier in.

Actuaris

Actuaris

De afdeling Verslaglegging helpt De Goudse Verzekeringen om op een financieel gezonde wijze de beste ondernemersverzekeraar van Nederland te worden. Wij zijn verantwoordelijk voor de actuariële en financiële verslaglegging op statutaire en Solvency II grondslagen, waarbij wij adviseren over verzekeringstechnische risico’s, kapitaal en de financiële positie van Goudse Schade en Goudse Leven. Ook analyseren wij proactief de trends en ontwikkelingen in onze portefeuille en doen van daaruit voorstellen indien bijsturing nodig is. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de actuariële modellen. Het team bestaat uit ongeveer 10 medewerkers op het gebied van Actuariaat, aangestuurd door een manager die rapporteert aan het bestuur.

Lees verder

Welke uitdagingen liggen er?

 • Je hebt een belangrijke adviserende en uitvoerende rol bij de verslaglegging met name op het gebied van Zaakschadeverzekeringen en uiteindelijk ook op het gebied van Inkomens- en Levensverzekeringen.
 • Je draagt bij aan de actuariële rapportages, waaronder ook de jaarrapportages zoals het intern actuarieel rapport, de RSR en de SFCR. Ten behoeve daarvan ontwikkel en implementeer je proces- en modelverbeteringen.
 • Zelfstandig afstemmen van verslagleggingsgrondslagen en uitgangspunten met managers, de Actuariële functie en de certificerend accountant.
 • Meewerken aan het beleid met betrekking tot rapportages en verslaglegging.
 • Je analyseert risicoprofielen en toetst rendementen en gehanteerde veronderstellingen
 • Je participeert in de verdere uitwerking van aanpassingen in regelgeving waaronder Solvency II.
 • Door te participeren in actuariële projecten ben je inhoudelijke sparringpartner voor collega’s binnen en buiten het actuariaat.
 • Het vertalen van actuariële effecten tot impact op het resultaat en die impact afstemmen met de business en het bestuur.

Wat verwachten wij verder van jou?

 • Je combineert in deze functie je actuarieel-wiskundig werk- en denkniveau met het praktisch realiseren van doelstellingen.
 • Je signaleert mogelijkheden voor proces- en rendementsverbeteringen, volgt de ontwikkelingen op het actuariële vakgebied en past deze toe.
 • Als teamspeler kun je makkelijk nauw samenwerken met collega’s, je staat open voor argumenten, waarbij je tegelijkertijd in staat bent een goed gefundeerd eigen standpunt in te nemen en dat je staande kunt houden.

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je mee:

 • Afgeronde HBO of WO (kwantitatieve) opleiding.
 • Afgeronde opleiding tot Actuaris AG.
 • Affiniteit met financiële processen (Accounting, Controlling, Herverzekering).

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • Je bent een gedreven, conceptueel sterke professional met een daadkrachtige, oplossingsgerichte en praktische instelling.
 • Je bent analytisch ingesteld en in staat om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Communicatief vaardig en samenwerkingsgericht.
 • Enthousiast, vasthoudend, overtuigend en initiatiefrijk.
 • Je bent goed in het coördineren van werkzaamheden en het aansturen van collega’s.

Wat bieden wij jou?

 • Een salaris dat aansluit bij jouw opleidingsniveau, kennis en ervaring.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en bedrijfsfitness.
 • Prettige werkomgeving met betrokken collega’s en een informele sfeer.
 • Ruime ontwikkelmogelijkheden om persoonlijk en professioneel te groeien.
 • Korting op verzekeringen van De Goudse.

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Huib Wigmans (manager Verslaglegging) op (0182) 544 824. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Frans van Jaarsveld (HR-adviseur) via het online sollicitatieformulier.

Ons screeningsbeleid wordt toegepast en een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Senior IT Risk Officer

Senior IT Risk Officer

De Goudse heeft een uitgebreid risicomanagementsysteem om zowel financiële als niet-financiële risico’s te identificeren, meten, evalueren en beheren. Het systeem is er ook op gericht ervoor te zorgen dat de solvabiliteitspositie van De Goudse adequaat is in relatie tot het risicoprofiel en de operationele omgeving. Jaarlijks vindt een herijking van de strategische doelstellingen en (risico)strategie plaats.

Het team Riskmanagement speelt een centrale rol in het risicomanagementsysteem en is onderdeel van de sector Financiën en Risk. Samen met team Compliance vertegenwoordigt Riskmanagement de tweede lijn en houdt zij toezicht op de risicobeheersing in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het team Riskmanagement bestaat uit een Actuariële Functiehouder, Financieel Risk Officer, Operationele Risk Officers en IT Risk Officer (vacature), waarbij de IT Risk Officer tevens de rol van Chief Information Security Officer (CISO) vervult.

Waar ligt je focus?
Je bent als IT Risk Officer/ CISO sparringspartner voor de business met betrekking tot haar IT processen en je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van het Information Security Management System (ISMS), opstellen en onderhouden van Informatiebeveiligings(IB)-gerelateerd beleid, actualiseren van voorschriften, periodiek rapporteren over IT en Informatiebeveiligingsprocessen en het uitvoeren van risico self assessments en business impact analyses.

Lees verder

Welke uitdagingen liggen er?

 • Het Riskmanagement team is een klein team en De Goudse heeft veel producten, processen en systemen. Dat betekent dat je uitgedaagd wordt om een totaaloverzicht te krijgen en te houden, jezelf breed te ontwikkelen en daar waar nodig te verdiepen in diverse, soms complexe onderwerpen. Binnen en buiten het team zijn er korte communicatielijnen, zodat je snel kunt schakelen.
 • Je speelt een cruciale rol in de doorontwikkeling van het team en om je kennis en kunde optimaal in te zetten binnen De Goudse. Je zorgt voor blijvende toegevoegde waarde van Riskmanagement voor De Goudse, waarbij we aansluiting blijven houden in ontwikkelingen op jouw vakgebied (IT en IB). De Goudse heeft de ontwikkeling van medewerkers hoog op de agenda, daarom is er zeker ruimte voor jouw ontwikkeling on the job, in opleiding of training.
 • Als Riskmanagement team zijn we continue in beweging om onze rol zo goed mogelijk in te vullen; dit betekent dat je veel ruimte krijgt om eigen initiatief te tonen en dat er van je wordt verwacht dat je actief anticipeert op ontwikkelingen in de informatiebehoefte.

Wat verwachten wij van jou?

 • Als IT Risk Officer / CISO draag je zorg voor het plannen en coördineren van De Goudse-brede IT Risk en CISO activiteiten en het samenbrengen van (tweedelijns)inzichten met IT en de business.
 • Je bent verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en duidelijkheid van de op te leveren notities en managementrapportages ten behoeve van het Management, Bestuur en de Audit & Risicocommissie.
 • Je word ingezet op IT Risk / CISO verbetertrajecten en ad-hoc vraagstukken. Er wordt van je verwacht dat je je door ontwikkelt naar de rol van businesspartner voor IT en business.
 • Daarnaast bouw je aan een goede samenwerking met andere risk managers, compliance officers, auditors, accountant en uiteraard IT en business. Er wordt van je verwacht dat je door kennis en kunde binnen het team te delen, het integraal risico management bevordert.

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je het volgende mee:

 • Een academische opleiding op relevante vakgebieden als EDP auditing of CISM.
 • Meerdere jaren ervaring (minimaal 6 jaar) binnen het vakgebied IT-security management, IT Risicomanagement en/of EDP Auditing, bij voorkeur binnen de financiële dienstverlening.
 • Kennis van en ervaring met AO/IC, business continuity management en/of auditing en de bereidheid je verder te ontwikkelen met een vakgerichte opleiding.
 • Affiniteit en ervaring met projectmanagement is een pre.

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • Gewend om te denken in (IT)processen en risico’s
 • Implicaties van risico’s kunnen overzien
 • Kennis van de processen in een van de deelgebieden pensioen-, leven-, schade- of inkomensverzekeringen en/of ICT gerelateerde processen
 • Een goed analytisch vermogen en in staat om onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken
 • Enthousiasme om het vakgebied verder vorm te geven en te ontwikkelen
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Oplossingsgerichte en praktische instelling
 • Vasthoudend, overtuigend en initiatiefrijk
 • Kwaliteitsgericht
 • Teamspeler

Wat bieden wij jou?

 • Een brede functie met veel ruimte voor eigen initiatief binnen een leuk team.
 • Een salaris dat aansluit bij jouw opleidingsniveau, kennis en ervaring.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, bedrijfsfitness, opleidingsbudget en korting op verzekeringen van De Goudse.
 • De mogelijkheid om 4 dagen te werken.

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Jeroen Minnaard (manager Riskmanagement) op (0182) 544 154. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Frans van Jaarsveld (HR-adviseur) via het online sollicitatieformulier.

Ons screeningsbeleid wordt toegepast en een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Geneeskundig Adviseur

Geneeskundig Adviseur

(38 uur)

Je gaat werken in het team Medische Dienst van De Goudse. Als geneeskundig adviseur geef je een kwalitatief en hoogwaardig advies over claims bij wettelijke aansprakelijkheid en letselschade. Daarnaast geef je advies over de acceptatie van arbeidsongeschiktheids-, levens- en zorgverzekeringen (expats).

Lees verder

Welke uitdagingen liggen er?

 • Je geeft advies over acceptatie en over claims.
 • Je doet voorstellen om de kwaliteit en/of processen te verbeteren.
 • Je onderhoudt contacten met collega’s, maar ook met artsen, medische instellingen, arbeidsdeskundige bureaus en letselschaderegelaars. En uiteraard met verzekerden

Wat verwachten wij verder van jou?

 • Je staat voor kwaliteitsverbetering.
 • Je draagt bij aan een algemene beleidsontwikkeling met betrekking tot alle verzekeringen, waarbij medische aspecten een rol spelen.
 • Je wijst het management en de medewerkers op relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Je houdt relevante vakkennis bij en vertaalt die zo nodig naar operationele activiteiten.

Wie ben jij?

 • Je bent BIG-geregistreerd arts.
 • Je bent Register Geneeskundig Adviseur of bent bereid deze opleiding te volgen.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in de verzekeringsgeneeskundige sector.

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • meedenkend vermogen en samenwerkingsgerichtheid;
 • daadkracht en flexibiliteit.

Verder ben je:

 • gemotiveerd en enthousiast;
 • iemand die openstaat voor andere zienswijzen en sparren met anderen.

Wat bieden wij jou?

 • Een salaris dat aansluit bij jouw opleidingsniveau, kennis en ervaring.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en bedrijfsfitness.
 • Goede opleidings- en nascholingsmogelijkheden.
 • Korting op verzekeringen van De Goudse.

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Sandra Penders (teammanager Zaakschade Claims) op (0182) 545 327. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Ingeborg Koot-Nijs (HR Adviseur) via het online sollicitatieformulier.

Stage Data Science & Analytics

Stage Data Science & Analytics

(32-40 uur)

Wil je ervaring opdoen binnen het werkveld van data science? Heb je affiniteit met het oplossen van business-vraagstukken met behulp van inzichten uit data? Ben je goed in het vinden, ontsluiten en schonen van data? Lees je alles over AI/ML/big data of participeer je op kaggle.com? Solliciteer dan!

Onze visie
Wat wij doen wordt gedreven door de behoeftes van de ondernemer, zodat die zich zorgelozer en succesvoller kan concentreren op zijn bedrijf. Wij geven actief inzicht in risico’s met betrekking tot bedrijf, personeel en de ondernemer zelf. En natuurlijk bieden wij hiervoor ook oplossingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de belangen van de ondernemer het best zijn gewaarborgd bij een onafhankelijke adviseur die werkt op basis van integraal risicomanagement. Daarom ondersteunen wij adviseurs actief bij het ontwikkelen van hun visie en vaardigheden op dit gebied. Voor De Goudse is data science een belangrijk en nieuw middel om dit te bereiken.

Lees verder

Wat ga je doen?

Ter uitbreiding van het team Data Science & Analytics (van 5 medewerkers) zijn we op zoek naar een stagiaire die van A tot Z meewerkt aan onze projecten: 

 • data schonen;
 • visualiseren;
 • modelleren; 
 • implementeren van de inzichten.

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je het volgende mee:

 • Relevante HBO+/WO-opleiding;
 • Programmeerervaring (R, Python, SQL)

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • Je bent analytisch en conceptueel
 • Je bent inspirerend en enthousiast
 • Je bent innovatief en creatief
 • Je bent een multi-tasker en kunt aan meerdere onderzoeken tegelijk werken

Wat bieden wij jou?

 • Leerzame stage
 • Ruimte voor eigen onderzoek
 • Passende stagevergoeding
 • Goede begeleiding
 • Prettige werksfeer in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is
 • Een gedreven team dat je ondersteunt en feedback geeft, op zowel inhoud als persoon

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Edwin Schut (data scientist) op (0182) 544 683. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Vul dan het online sollicitatieformulier in.

Business Controller

Business Controller

(38 uur)

De sector Financiën heeft uiteraard een belangrijke rol binnen de organisatie, met name op het gebied van tarifering, verslaglegging en het ondersteunen van het bestuur bij het realiseren van haar doelstellingen. Recent heeft er binnen Financiën een herinrichting plaatsgevonden om beter invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de strategie van De Goudse. Dit heeft geleid tot een indeling naar twee sectoren: Pricing & Control en Verslaglegging.

Als business controller ben je onderdeel van de sector Pricing & Control. Deze sector is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning op strategisch, financieel en actuarieel vlak. Pricing & Control heeft een brede adviserende rol richting bestuur, de diverse sectoren en de collega’s binnen financiën. Vanuit sturing op rendement en het beheersen van haar risico’s is De Goudse erbij gebaat dat er adequate tarieven worden ontwikkeld en dat relevante managementinformatie tijdig en frequent beschikbaar is.

Lees verder

Waar ligt je focus?

Je bent als controller samen met je collega’s van het team Control verantwoordelijk voor de periodieke managementinformatie ten behoeve van de besturing van De Goudse, het coördineren van de plannings- & besturingscyclus en het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de te realiseren tactische en strategische organisatiedoelen. Je bent aanspreekpunt voor financiële vraagstukken en weet die in samenspraak met het managent door te vertalen naar concrete (bij)sturing.

Welke uitdagingen liggen er?

 • Binnen het team ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de Goudse-brede activiteiten. Hiermee ben je hét centrale punt binnen het team, maar ook degene die de verwachtingen van de stakeholders vooraf scherp heeft gekregen.
 • Doordat veel informatie bij jou samenkomt, ben je in staat om over de verschillende organisatieonderdelen heen te kijken. Hiermee heb je een belangrijke rol binnen de organisatie om de informatiestromen in samenhang te beoordelen, die te toetsen aan de doelstellingen en om daarna te komen met een concrete doorvertaling naar adviezen of aandachtspunten.
 • Als team van controllers zijn we continu in beweging om onze rol zo goed mogelijk in te vullen; dit betekent dat je veel ruimte krijgt om eigen initiatief te tonen en dat er van je wordt verwacht dat je actief anticipeert op ontwikkelingen in de informatiebehoefte.

Wat verwachten wij van jou?

 • Als controller draag je zorg voor het plannen en coördineren van de Goudse-brede control-activiteiten en het samenbrengen van de inzichten vanuit de diverse business-lines.
 • Je bent verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de op te leveren managementrapportages en zorgt voor heldere presentaties ten behoeve van het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Audit & Risicocommissie.
 • Je wordt ingezet op verbetertrajecten en ad hoc-vraagstukken. Er wordt van je verwacht dat je je door ontwikkelt naar de rol van businesspartner voor diverse stafafdelingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van het MTP, het budget, het jaarplan en prognoses.

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je het volgende mee:

 • Academisch denk en werkniveau, bij voorkeur HBO/WO (bedrijfs-)economie, bedrijfskunde of HOFAM.
 • Bewezen financieel inzicht (control, verslaggeving, business intelligence).
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring; ervaring binnen de verzekeringsbranche/financiële dienstverlening is een pre.
 • Gedegen kennis van Microsoft Office, met name PowerPoint en Excel is een must
 • Kennis van Solvency 2 is een pre
 • Kennis van beleggingen en/of projectcontrol is een pre
 • Bereidheid om binnen twee jaar de opleiding tot post master Registercontroller te gaan volgen

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • Goede en effectieve communicatie, je bent in staat je ideeën en meningen aan anderen duidelijk te maken en je communicatiestijl aan te passen aan de lezer of luisteraar. Hierdoor ben je in staat goed samen te werken en mensen aan elkaar te verbinden.
 • Plannen en organiseren zit in je natuur, je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en aangeven welke doelen en middelen nodig zijn. Je kunt goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden.
 • Je bent analytisch, in staat om problemen te signaleren en verbanden te leggen met de organisatorische en maatschappelijke context waarbinnen zich dit afspeelt.
 • Stressbestendigheid; effectief blijven presenteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
 • Initiatief; kansen signaleren en ernaar handelen. Uit jezelf beginnen in plaats van passief afwachten.
 • Kwaliteitsgerichtheid; hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Dit wel vanuit een passende mate van pragmatisme.

Wat bieden wij jou?

 • Een salaris dat aansluit bij jouw opleidingsniveau, kennis en ervaring.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 13e maand.
 • De (mogelijkheid tot het volgen van) een post-master-opleiding Registercontroller.
 • Korting op verzekeringen van De Goudse.

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Niels Lieverse (teammanager Control) op (0182) 545 319. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Frans van Jaarsveld (HR-adviseur) via het online sollicitatieformulier.

Ons screeningsbeleid wordt toegepast en een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Medior Internal Auditor

Medior Internal Auditor

(24-40 uur)

Je gaat werken binnen het team Internal Audit (IAD). Dit team bestaat uit 3 auditors en wordt aangestuurd door een manager die rechtstreeks rapporteert aan het bestuur en de Audit en Risk Commissie. Er bestaat een nauwe samenwerking met het team Risk management en Compliance.

Het team Internal Audit helpt De Goudse haar doelstellingen te realiseren door met haar onderzoeken de effectiviteit van de processen van risicomanagement, beheersing en governance te evalueren en te verbeteren.

Lees verder

Welke uitdagingen liggen er?

 • De IAD is een klein team en De Goudse heeft veel verschillende producten, processen en systemen. Dat betekent dat je het leuk moet vinden om je breed te ontwikkelen en zelf te verdiepen in diverse, soms complexe onderwerpen. 
 • Je speelt een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het team om je kennis en kunde optimaal in te zetten binnen De Goudse.
 • Zorgen voor blijvende toegevoegde waarde van de onderzoeken van de IAD voor De Goudse, waarbij we aansluiting blijven houden met trends in onderzoekstechnieken en onderwerpen.
 • Het zo praktisch mogelijk adviseren van de 1e lijn over mogelijke verbeteringen binnen hun processen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je voert alleen of samen met een collega audits uit. De audits kunnen zowel operationeel, IT, financieel als compliance gerelateerd zijn.
 • Je adviseert de afdelingsmanagers proactief naar aanleiding van adviesverzoeken en /of uitkomsten van audits. Ook ben je mede verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming met het management.
 • Daarnaast bouw je aan een goede samenwerking met de andere auditors, risk managers, compliance officers en natuurlijk ook binnen de 1e lijn.
 • Je helpt bij het identificeren van de risicogebieden van de organisatie en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het auditplan.

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je het volgende mee:

 • Een relevante HBO/ WO-opleiding zoals (technische) bedrijfskunde, (bedrijfs)economie, bestuurlijke informatiekunde, controlling, accountancy of (technische) bestuurskunde.
 • Een (grotendeels) afgeronde RA opleiding.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met auditen; bij voorkeur bij een financiële instelling of big 4.
 • Kennis van en ervaring met Solvency II is een pré.
 • Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van audits (van plan van aanpak tot en met rapportage).
 • Je volgt de ontwikkelingen op het vakgebied van internal audit en wetgeving en past deze toe.

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • Je bent een zelfstandige professional met een resultaatgerichte, oplossingsgerichte en praktische instelling waarbij je beschikt over voldoende aanpassingsvermogen om snel te reageren op nieuwe situaties, nieuwe producten en gezichtspunten van het management.
 • Je bent analytisch ingesteld en in staat om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk, op alle niveaus van de organisatie.
 • Enthousiast, vasthoudend, overtuigend, ondernemend, persoonlijk, zelfkennis en gevoel voor humor.

Wat bieden wij jou?

 • Een brede functie met veel ruimte voor eigen initiatief binnen een leuk team.
 • Een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand, bedrijfsfitness, opleidingsbudget en korting op verzekeringen van De Goudse.
 • De mogelijkheid om 3 of 4 dagen te werken.
 • De mogelijkheid om 1 dag in de week thuis te werken.

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Patricia Michel (manager Internal Audit) op (0182) 544 156. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Mauritia Moor (HR manager) via het online sollicitatieformulier.

Een assessment en screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Senior Business-specialist

Senior Business-specialist

(38 uur)

Je gaat werken binnen de sector Schade & AOV. Dé sector als het gaat om zakelijke verzekeringen, gericht op het MKB. Je maakt deel uit van het team van business-specialisten (5) en rapporteert direct aan de manager Schade & AOV. Binnen deze sector werken ongeveer 100 mensen, verdeeld over verschillende acceptatie- en schadeteams. Natuurlijk werk je samen met jouw directe collega’s (als coördinator). Ook heb je vanwege de diversiteit aan werkzaamheden intensief contact met collega’s van verschillende andere teams. Als directe adviseur werk je nauw samen met de manager Schade & AOV.

Lees verder

Welke uitdagingen liggen er?

De Goudse richt zich op het MKB en wil de beste ondernemersverzekeraar worden. Dit houdt in dat we voor een persoonlijke aanpak kiezen. Daarnaast bieden we een divers productenpalet, met een uitstekende kwaliteit van dienstverlening en moderne ICT.

De sector Schade & AOV is dagelijks bezig onze relaties verder te helpen. Er is continu groei en ontwikkeling om hoge standaarden te garanderen of deze verder te verbeteren, onder andere op het gebied van ICT, projecten, productontwikkeling rendementsverbetering, managementinformatie en procesverbetering. Jij staat hierbij in het hart en levert (leidende) bijdragen.

Wat verwachten we verder van jou?

 • Je geeft leiding aan projecten (portefeuilleovernames, conversie systemen, big data, robotisering, voorstellen rendementsverbetering en groei, etc.).
 • Je hebt de dagelijkse de functionele leiding (geen hiërarchische) over het team business-specialisten.
 • Je stelt beleidsstukken en businesscases op en legt die voor aan het management en/of bestuur ter besluitvorming.
 • Je adviseert jouw manager, je denkt mee en spiegelt; daarnaast ben je positief-kritisch, ook naar het teammanagement toe.
 • Dagelijks coach je het team business-specialisten; je verdeelt het werk, bewaakt de voortgang en denkt inhoudelijk mee.

Wat bieden wij jou?

 • Marktconform salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand
 • Korting op verzekeringen van De Goudse

Wie ben jij?

Op het gebied van opleiding en ervaring breng je het volgende mee:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • enkele jaren ervaring in vergelijkbare functie bij een verzekeraar;
 • je bent toe aan volgende stap op een intensieve en leerzame positie;
 • je bent verzekeringstechnisch onderlegd;
 • je hebt affiniteit met projectmanagement, procesverbetering en digitalisering.

Je beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

 • analytisch sterk, scherp en kritisch;
 • verbaal sterk, verbindend, concluderend, adviserend, op alle niveaus;
 • flexibel, doorzetter en afmaker;
 • je stelt hoge kwaliteitseisen aan jezelf en jouw omgeving;
 • door de veelheid van opdrachten/projecten is een helicopterview belangrijk; je maakt de juiste keuzes en prioriteringen, en weet wanneer je moet versnellen of juist moet afremmen.

Verder ben je:

 • proactief;
 • resultaatgericht;
 • bereid om te overleggen, af te stemmen en samen zaken op te pakken;
 • energiek;
 • innovatief en durf je te dromen.

Wil je meer weten of meteen solliciteren?

Als je vragen hebt, kun je bellen naar Danny Oostveen (manager Schade en AOV), op (0182) 544 846. Herken je jezelf in deze functie en wil je solliciteren? Vul het onderstaande formulier in. Jouw motivatie mag je richten aan Ingeborg Koot-Nijs (HR-adviseur).

Sollicitatieformulier

Je mag hier alleen pdf, jpg, png of docx bestanden uploaden.