Privacy statement

Hoe gaan we met uw gegevens om?

Bij onze bedrijfsactiviteiten ontvangen we uw persoonsgegevens via uw verzekeringsadviseur of direct van u. De bescherming en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Privacybeleid

Op alle verwerkingen van persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstelling van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over de code vindt u in onze consumentenbrochure Gedragscode. U kunt de volledige gedragscode downloaden via verzekeraars.nl. Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het gebruik van deze site

Het gebruik van deze site

Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Als u onze site bezoekt, kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid van de site te bevorderen.
De medewerkers die van deze gegevens kennis kunnen nemen, moeten deze informatie geheimhouden.
Cookies

Cookies

De Goudse maakt op deze site gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en dat uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat. Op de cookie-pagina leest u wat cookies zijn, hoe ze worden gebruikt en hoe u ze kunt beheren.
Verstrekking aan derden

Verstrekking aan derden

De overheid en de toezichthoudende instanties kunnen ons vragen om verwerkte persoonsgegevens te verstrekken. Wij zijn dan verplicht om die gegevens te leveren. Op grond van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen kunnen wij in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens opnemen in een daarvoor bestemde administratie van de afdeling Speciale Zaken. Bijvoorbeeld wanneer fraude een rol speelt.
Meer weten? Lees de Privacyverklaring

Meer weten? Lees de Privacyverklaring

We hebben een Privacyverklaring opgesteld om u uitgebreid te informeren over de zorgvuldige wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Uw rechten

Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn? Of heeft u vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Stuur dan een brief naar de compliance officer van De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.