Sponsorbeleid

Onze criteria bij sponsoring

De Goudse krijgt regelmatig verzoeken voor sponsoring. Op dit moment ondersteunen wij diverse maatschappelijke doelen en is het voor ons onmogelijk om elk nieuw verzoek eveneens te honoreren. Dat neemt niet weg dat wij elk voorstel serieus in overweging nemen. Wij kijken daarbij niet alleen naar de mogelijke effecten op onze naamsbekendheid en profilering, maar ook naar de mate waarin de sponsoring bijdraagt aan:
  • een waardevol maatschappelijke belang;
  • het belang van (mkb-)ondernemers (De Goudse is tenslotte ondernemersverzekeraar);
  • het belang van Gouda, de stad waarin wij zijn gevestigd en waarmee we ons nauw verbonden voelen;
  • ons totaalpakket van sponsoractiviteiten.

Wil je ons benaderen voor een sponsorproject? Houd dan rekening met deze criteria. Je kunt je voorstel sturen naar communicatie-info@goudse.com ter attentie van Carien Vleeskruijer.