Stichting De Betrokken Spartaan
Stichting De Betrokken Spartaan

Onze maatschappelijke betrokkenheid

De Goudse voelt zich verantwoordelijk voor de maatschappij en wil een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving. Daarom zijn we betrokken bij veel verschillende organisaties en projecten.

School op zondag

School op zondag

We dragen bij aan gelijke kansen voor alle kinderen als sponsor van De Goudse Weekendschool. Uit alle wijken van de stad komen leerlingen uit groep 7 en 8 op zondag naar school. Niet voor standaardlessen over taal en rekenen, maar om te leren over onderwerpen als gezondheidszorg en orde & veiligheid. Uit allerlei vakgebieden ontmoeten ze mensen. Een arts. Een timmerman. De burgemeester. De Weekendschool is goed voor hun algemene ontwikkeling, hun samenwerkings- en presentatietalent en hun zelfvertrouwen. En dat vindt De Goudse belangrijk. Want de jeugd heeft de toekomst.
De Goudse Weekendschool

Verantwoord geld uitgeven

Verantwoord geld uitgeven

We leren jongeren verstandig omgaan met geld door onze actieve bijdrage aan De Week van het Geld. Dat is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Met speciaal ontwikkeld lesmateriaal en samenwerking van verschillende partijen (onder andere dus De Goudse) worden jongeren voorbereid op financiële redzaamheid in de toekomst. Dit jaar luidde het motto van De Week van het Geld: 'Bedwing de bling'. Jongeren dachten na over hoe verstandig om te gaan met geld, hoe verleidingen te doorzien, en hoe te dromen zonder in de problemen te komen.
Verantwoord geld uitgeven

Gouda leeft!

Gouda leeft!

We stimuleren Goudse ondernemersinitiatieven als partner van het Genootschap Graaf Floris V. We zijn trots op onze stad. We willen dat Gouda bruist en dat iedereen, ook van buiten de stad, dat weet. Daarom zijn we blij dat Genootschap Floris V, dat al 40 jaar bestaat, Goudse tradities in ere houdt en nieuwe initiatieven ondersteunt. Dat doen ze onder andere door het uitloven van de jaarlijkse Graaf Florisprijs, waarbij projecten die bijdragen aan de levendigheid van de stad beloond worden. Daar dragen we graag aan bij.
Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda

Zuinig op ons erfgoed

Zuinig op ons erfgoed

We ondersteunen het behoud van het culturele erfgoed van Gouda met onze bijdrage aan het Broederschap St. Jan en Museum Gouda. Het behoud van dit erfgoed is voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsoren. Gouda kent een rijke geschiedenis, die prachtig te zien is in de Sint-Jan en het museum. Wij van De Goudse zijn trots op onze roots en we vinden het belangrijk dat mensen van over de hele wereld kunnen genieten van onze beroemde Goudse Glazen, kunstschatten, historische gebruiksvoorwerpen en eeuwenoude monumenten. 
Goudse Glazen

Meer dan voetbal

Meer dan voetbal

We steunen het verbeteren van de leefbaarheid van Rotterdamse wijken rondom het Sparta Stadion als sponsor van de Stichting De Betrokken Spartaan. In deze stichting komen twee van de dingen die De Goudse belangrijk vindt bij elkaar: vitaliteit door middel van bewegen en sociale samenhang. Met hun inspanningen op het gebied van sport & bewegen, werk & inkomen en leefbaarheid & ontwikkeling zorgen deze betrokken Sparta-fans voor een veiliger en gezonder leefomgeving.

Goed groeien

Goed groeien

We steunen de transformatie van de financiële sector met onze deelname aan de Stichting New Financial Forum. Deze stichting wil een nieuw soort economie, liefst wereldwijd: duurzaam, inclusief, sociaal en verantwoord. Geld verdienen en financieel groeien mag, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor de planeet en de samenleving. Daar is De Goudse het helemaal mee eens.
visual windmolens