Vervoerverzekering Eigen Goederen

Bezorgt u wel eens goederen of producten bij klanten? Of haalt u ze wel eens op, bijvoorbeeld bij een groothandel? Dan loopt u natuurlijk het risico dat ze beschadigd raken. Bijvoorbeeld door een aanrijding, of tijdens het laden of lossen. Of dat ze gestolen worden uit uw auto. De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt dan een oplossing.

Voordelen

  • 24/7 dekking tijdens het transport en verblijf in uw auto, ook bij diefstal!
  • Schade die ontstaat tijdens het laden en lossen is verzekerd.
  • U hoeft geen opgave te doen van kentekens van de vervoermiddelen.
  • Er zijn alleen beveiligingseisen bij het vervoer van diefstalgevoelige goederen, zoals computerapparatuur of merkkleding, met een waarde van meer dan € 5.000.
  • Komt de bestuurder of de bijrijder tijdens het vervoer of tijdens het laden of lossen door een ongeval te overlijden? Dan betalen wij € 5.000,- aan de erfgenamen.

Print deze pagina