Pensioen 1-2-3 laag 2 

FlexxPensioen-beleggen

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 voorbeelden van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

pensioen-1-2-3-laag-2

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

 ouderdomspensioen Ouderdomspensioen
Via uw (vorige) werkgever neemt (nam) u deel aan een pensioenregeling.
De premie die hiervoor wordt betaald, staat vast. Daarom spreken we van een ‘premieovereenkomst’. Door deze regeling krijgt u ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Dit pensioen is dan samen met de AOW uw maandelijkse inkomen. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Hoe hoog het is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van het bedrag dat u met uw pensioenregeling op uw pensioendatum heeft opgebouwd. En het hangt ook af van de uitkeringen die u dan met dit bedrag kunt aankopen. U vindt een indicatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 partner-en-wezenpensioen-op-risicobasis Partner- en wezenpensioen
Zolang u bij uw werkgever werkt, is er voor uw eventuele partner een partnerpensioen geregeld en voor uw eventuele kinderen een wezenpensioen. Als u zou overlijden, krijgt uw partner partnerpensioen zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald tot de leeftijd van 18, 21 of 27 jaar van het kind (zie uw pensioenreglement). Het is belangrijk om te weten dat het wezenpensioen niet meer verzekerd is als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan bij uw huidige werkgever. In uw pensioenreglement leest u welke elementen de hoogte van het partner- en wezenpensioen bepalen. Hoe hoog de uitkeringen zijn, vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor dan een deel van het pensioenkapitaal dat beschikbaar komt als u met pensioen gaat. Hiermee koopt u een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dat partnerpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. U vindt een indicatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U heeft immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Soms krijgen nabestaanden een uitkering van de overheid vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl.
 arbeidsongeschiktheidspensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
Als u (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zou worden, gaat uw pensioenopbouw door en betaalt De Goudse de premie (geheel of gedeeltelijk) voor u. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. 
 reglement Pensioenreglement
In het reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw pensioenregeling bij ons. Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling biedt? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nlMeer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naarpensioenen@goudse.comof bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 geen-wezenpensioen Wezenpensioen
In deze pensioenregeling is het wezenpensioen alleen verzekerd zolang u bij uw werkgever werkt. Dit betekent dat er geen wezenpensioen voor uw kinderen is als u op het moment van overlijden niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Als u kinderen heeft en uit dienst gaat, is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.
 geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Het kan zijn dat u wel een uitkering van de overheid krijgt. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. Dit hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U leest hierover op www.uwv.nl

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Hoe bouwt u pensioen op?

Hoe bouwt u pensioen op?

 drie-pijlers
 1. AOW van de overheid 
  De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op voor de jaren dat u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren.
  Ook is de hoogte niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

  Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.
 2. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt 
  Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 3. Pensioen dat u zelf regelt 
  U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld via banksparen of met een verzekering, zoals een lijfrenteverzekering. Of u kunt binnen de regeling van uw werkgever extra pensioen opbouwen als die mogelijkheid er is. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie.
  Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl
 premie Beschikbare premie 
Uw premies worden gestort in uw pensioenbeleggingsverzekering.
De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum uw pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.
 opbouw

Pensioenkapitaal 
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Soms telt een deel van het loon niet mee voor de pensioenopbouw. Zoals een ploegentoeslag. Uw werkgever kan u vertellen welk deel van uw loon meetelt.

Het loon dat meetelt noemen we het pensioengevend loon. De beschikbare premie is een percentage van uw pensioengevend loon min de franchise (het deel van het loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u AOW krijgt). Dit percentage hangt af van uw leeftijd. In de tabel ziet u welk percentage hoort bij welke leeftijd. 

Voorbeeld: 

Meneer Voorbeeld heeft een pensioengevend salaris van € 40.000,-.
De franchise in zijn pensioenregeling is € 13.000,-. Hij is 38 jaar. Uit de onderstaande tabel blijkt dat hierbij een percentage hoort van 9,3%.

Uw leeftijd op 1 januari Percentages
 Van 20 t/m 24 5,3%
 Van 25 t/m 29 6,4% 
 Van 30 t/m 34 7,7% 
 Van 35 t/m 39 9,3% 
 Van 40 t/m 44 11,3%
 Van 45 t/m 49 13,6%
Van 50 t/m 54  16,5%
 Van 55 t/m 59 20,0%
 Van 60 t/m 64 24,3% 

De beschikbare premie voor zijn pensioenregeling is:
(€ 40.000 -/- € 13.000) x 9,3% = € 2.511,- per jaar. Per maand is dit € 209,25.
 premieverdeling-beide Premieverdeling tussen werkgever en werknemer 
De premie voor uw pensioen wordt betaald door uw werkgever en door uzelf. Er wordt namelijk een werknemersbijdrage ingehouden op uw salaris. U ziet dit op uw loonstrook. Uw werkgever kan u vertellen hoeveel hij betaalt.

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nlMeer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naarpensioenen@goudse.comof bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.
Welke keuzes heeft u zelf?

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht Waardeoverdracht
Verandert u van baan? De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is het aan te kopen pensioen hoger dan € 592,51 (2024) per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij De Goudse staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is het aan te kopen pensioen minder dan € 592,51 (2024) per jaar en hoger dan € 2,- per jaar, dan beslist u bij ons zelf of u uw pensioen meeneemt. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Andere pensioenuitvoerders kiezen er mogelijk voor om uw pensioen in dit geval automatisch mee te laten gaan naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft dan niets door te geven, maar u heeft zelf geen keuze. Bij ons heeft u wel zelf de keuze, maar moet u het dus aan uw nieuwe pensioenuitvoerder doorgeven als u uw pensioen wilt meenemen. 

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is het aan te kopen pensioen per jaar lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.
 pensioenvergelijker Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker
 pensioenuitkering-aankopen

Pensioenuitkering kopen
Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. Hiermee koopt u een pensioenuitkering aan bij een pensioenverzekeraar. Dat is verplicht volgens de wet. Een pensioenuitkering is een periodieke uitkering die u ontvangt zolang u leeft. Bij welke pensioenverzekeraar u deze pensioenuitkering koopt, bepaalt u zelf.

Hoe uw pensioenuitkering eruitziet, bepaalt u ook zelf. U kiest of u een bedrag per maand of per kwartaal ontvangt. Ook kiest u of u bijvoorbeeld de eerste vijf jaar een hoger of lager bedrag krijgt of juist uw hele leven hetzelfde bedrag.

 keuze

Keuzemogelijkheden
De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

 • Eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt.
 • Eerst een hoger en daarna een lager pensioen ontvangen, of andersom.
 • Zelf bepalen bij wie u uw pensioenuitkeringen aankoopt.

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

 

 

Hoe zeker is uw pensioen?

Hoe zeker is uw pensioen?

 uitkeringszekerheid-risico

Risico’s 
De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u hierover zekerheid. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioenuitkeringen. 
Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn:

 • De rente.
 • De levensverwachting van mensen.
 • Vergoeding voor kosten die ze maken.

Meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.


Benieuwd naar uw totale pensioen?
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Meer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 kosten Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij uitvoeringskosten. Deze worden betaald van uw premie. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal maken wij beleggingskosten. Die brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Meer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

 

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

 waardeoverdracht Waardeoverdracht
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen als u van baan verandert. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij
De Goudse staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen aan voor uzelf en uw eventuele partner. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje ‘Wat krijgt u in deze pensioenregeling?’ Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.
 arbeidsongeschiktheidspensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft uw werkgever dit aan ons door.
Wij betalen dan (gedeeltelijk) de premie voor uw pensioen. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen. Geef dit daarom op tijd door aan ons of uw financieel adviseur. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.
 samenwonen-trouwen Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap
Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen 1-2-3 wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dit niet genoeg? Zorg dan voor een aanvulling hierop.

Woont u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samen? Dan is er niet automatisch een partnerpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hier wel voor in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in uw pensioenreglement.
U moet bijvoorbeeld een samenlevingscontract afsluiten en ons hiervan een kopie toesturen.
 scheiden Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen 
Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat u daar afwijkende afspraken over maakt. Die staan dan in uw echtscheidingsconvenant.
Stuurt u ons dan binnen twee jaar een kopie van het echtscheidingsconvenant. Ontvangen wij dit niet binnen twee jaar?
Dan verdelen wij uw pensioen op de standaardmanier. Uw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen.

Woont u ongehuwd samen? Dan moet u zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. Het partnerpensioen dat tot het moment van scheiden is opgebouwd, wordt bij uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner. Ook als u ongehuwd samenwoonde. Wilt u dit niet? Maak dan goede afspraken bij de scheiding en leg dit vast in een convenant of een notariële akte. Stuur ons dan een kopie hiervan toe.
 buitenland Verhuizen naar het buitenland 
Als u verhuist naar het buitenland kan het zijn dat u dan geen pensioen meer opbouwt. Bespreek dit dan met ons of uw financieel adviseur.
 meer-of-minder-werken Meer of minder gaan werken 
Uw pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, verandert uw salaris en daarmee uw pensioenopbouw. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast; u hoeft hier zelf niets voor te doen.
 keuze

Keuzemogelijkheden 
De keuzemogelijkheden van uw pensioenregeling zijn:

 • Eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt.
 • Wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren.
 • Eerst een hoger en daarna een lager pensioen ontvangen, of andersom.
 • Zelf bepalen bij wie u uw pensioen aankoopt.
 mijnpensioenoverzicht Mijnpensioenoverzicht.nl 
Wilt u een indicatie krijgen van uw latere pensioen? Bekijk dan minstens één keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 vragen Als u vragen heeft over uw pensioenregeling 
Neem contact met ons op als u vragen heeft, iets wilt doorgeven of gebruik wilt maken van de keuzemomenten. Dit doet u via een mail naar pensioenen@goudse.com

Benieuwd naar uw totale pensioen?
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.