FlexxPensioen-beleggen

Deze informatie is bedoeld voor bestaande klanten.
Wij sluiten geen nieuwe FlexxPensioen-polissen meer af.
Op deze pagina leest u wat wel en niet is verzekerd in de standaard-pensioenregeling FlexxPensioen-beleggen. Het kan zijn dat uw regeling op sommige punten afwijkt. Dit komt doordat werkgevers zelf konden kiezen welke mogelijkheden er opgenomen werden in de regeling. Meestal is de standaardregeling overgenomen. Wilt u weten hoe uw regeling er precies uitziet? Of wilt u informatie over andere verzekeringen dan FlexxPensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Belangrijkste voordelen

  • Uw pensioenpremies worden belegd
  • Op einddatum koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wat is FlexxPensioen-beleggen?

Bij FlexxPensioen-beleggen worden uw premies voor u belegd. Dit vormt uiteindelijk uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen aan. Hoe hoog het pensioenkapitaal is op uw pensioendatum is onzeker. Dit hangt onder andere af van de fondsen waarin uw premies worden belegd.
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Hieronder leest u in het kort wat is verzekerd in de standaardvorm van FlexxPensioen-beleggen. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw pensioenregeling er precies uitziet? Mail dan naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

  • Uw pensioenpremies worden voor u belegd. De hoogte van het uiteindelijke pensioenkapitaal is onzeker.
  • Op uw 65e (tenzij anders afgesproken) komt dit pensioenkapitaal vrij en koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen.
  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw bij ons bekende partner een partnerpensioen.
  • Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar hoeft er (gedeeltelijk) geen premie meer te worden betaald.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder leest u in het kort wat niet is verzekerd in de standaard pensioenregeling FlexxPensioen-beleggen. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw pensioenregeling er precies uitziet? Mail dan naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

  • Wordt er geen premie meer betaald voor uw regeling, bijvoorbeeld omdat u uit dienst bent of de verzekering is beëindigd ? Dan krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons als u zou overlijden. Uw bij ons bekende partner ontvangt dan wel een partnerpensioen.
  • Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsgeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenopbouw gaat dan wel door, maar er hoeft (gedeeltelijk) geen premie meer te worden betaald.

 

Wat kost het?

Wat kost het?

De Goudse maakt verschillende kosten voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. Bijvoorbeeld voor de administratie en het toesturen van uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
Ook zijn er kosten om uw belegde kapitaal te beheren en transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die een fondsbeheerder in rekening brengt bij het kopen en verkopen van aandelen en obligaties.

Ieder jaar maken wij een waardeoverzicht waarop u ziet welk deel van uw premie is gebruikt voor de betaling van kosten. U ontvangt dit jaarlijks per post en kunt het ook opvragen via pensioenen@goudse.com of (0182) 544 974.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt op grond van de standaard-pensioenregeling van FlexxPensioen-beleggen. U vindt daar algemene informatie en geen persoonlijke informatie. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw pensioenregeling er precies uitziet? Mail dan naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.