Pensioen 1-2-3 laag 1

FlexxPensioen-beleggen


In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt op grond van de standaard pensioenregeling van FlexxPensioen-beleggen. U treft hier algemene informatie aan en geen persoonlijke informatie. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Het kan zijn dat uw pensioen op sommige punten afwijkt. Wilt u weten hoe uw pensioenregeling er precies uitziet? Mail dan naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 voorbeelden van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.
pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen als u 65 jaar wordt.
partner-en-wezenpensioen-op-risicobasis Komt u te overlijden en werkt u op dat moment nog steeds bij de werkgever die de regeling bij ons heeft afgesloten? Dan krijgt de bij ons bekende partner partnerpensioen en krijgen de bij ons bekende kinderen wezenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door maar betaalt u (geheel of gedeeltelijk) geen premie meer. 
reglement Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling biedt? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 geen-wezenpensioen Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons.
 geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheids-
pensioen van ons.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe bouwt u pensioen op?

Hoe bouwt u pensioen op?

drie-pijlers U bouwt op drie manieren pensioen op: 
1. AOW: dit pensioen van de overheid bouwt u op als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
2. Pensioen bij De Goudse. U bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen
premie Uw premies worden gestort in uw pensioenbeleggingsverzekering.
De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum uw pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.
opbouw Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon, niet over uw hele loon. We houden namelijk al rekening met uw AOW. Het deel van uw loon waarover geen beschikbare premie wordt vastgesteld, is de franchise. Over het loon min de franchise wordt de beschikbare premie vastgesteld.
premieverdeling-beide De premie voor uw pensioen wordt betaald door uw werkgever en door uzelf. Er wordt namelijk een werknemersbijdrage ingehouden op uw salaris.
Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke keuzes heeft u zelf?

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht Verandert u van baan? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.
pensioenuitkering-aankopen Op uw pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal een periodieke uitkering aan die u ontvangt zolang u leeft. U kunt zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder of verzekeraar u deze uitkering koopt.
keuze De keuzemogelijkheden van uw pensioenregeling zijn:
  • Eerder met pensioen gaan.
  • Eerst een hoger, daarna een lager pensioen ontvangen, of andersom.
  • Zelf bepalen bij wie u uw pensioenuitkeringen aankoopt.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe zeker is uw pensioen?

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid-risico De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u daarover zekerheid. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 kosten Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij uitvoeringskosten. Deze worden betaald van uw premie. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal maken wij beleggingskosten. Die brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

 waardeoverdracht Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. 
 arbeidsongeschiktheidspensioen  Als u arbeidsongeschikt wordt. Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar betaalt u zelf geen premie meer.
 samenwonen-trouwen  Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 scheiden  Als u gaat scheiden of het samenwonen of het geregistreerd partnerschap beëindigt.
 buitenland  Als u verhuist naar het buitenland.
 meer-of-minder-werken  Als u meer of minder gaat werken.
 keuze  Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u?'
 mijnpensioenoverzicht Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 vragen Neem contact met ons op als u vragen heeft, iets wilt doorgeven of gebruik wilt maken van de keuzemomenten. Dit doet u via een mail naar pensioenen@goudse.com

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Stuur dan een mail naar pensioenen@goudse.com of bel ons team Pensioenen op (0182) 544 974.