Onze organisatie

De Goudse heeft gekozen voor een organisatiestructuur waarmee snel en daadkrachtig ingespeeld kan worden op ontwikkelingen op de verschillende deelmarkten. Door korte lijnen kan De Goudse direct inspelen op de wensen van eindklanten en verzekeringsadviseurs.

Onafhankelijk verzekeringsbedrijf
De Goudse neemt een sterke positie in als onafhankelijk verzekeringsbedrijf. Dat is het resultaat van ruim 90 jaar inspelen op de wensen van de eindklant en op actuele ontwikkelingen. Werkend met een heldere missie, onder leiding van een ervaren Raad van Commissarissen en Bestuur. We stellen ze graag aan u voor.

Raad van Commissarissen

  • dr M.R.R. (Michel) van Bremen
  • drs M.W. (Maarten) Dijkshoorn AAG, voorzitter
  • mr E. (Ellen) Faber
  • J. (Jacob) Middeldorp
  • prof dr mr F. (Frans) van der Wel RA

Bestuur

  • Geert Bouwmeester (voorzitter/klant & distributie)
  • Marcel Moons (verzekeringen en operaties)

Secretaris

  • Robbert Prins

Geert Bouwmeester
Geert Bouwmeester
Marcel Moons
Marcel Moons
Robbert Prins
Robbert Prins

Deugdelijk ondernemingsbestuur
Voor een onderneming als De Goudse is deugdelijk ondernemingsbestuur (Corporate Governance) van groot belang. Hieronder wordt verstaan: integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Corporate Governance heeft dan ook voortdurend de aandacht van De Goudse. De 'Code Tabaksblat' is aanleiding geweest om de situatie bij De Goudse verder aan te scherpen. De informatie aan de aandeelhouders en het overleg met hen is meer diepgaand dan in de Code Tabaksblat wordt voorgeschreven. Het Bestuur heeft de moreel-ethische verklaring ondertekend (conform principe 3.2.3 van de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars).

Governance Principes
Raadpleeg hier de volledige teksten van de en Governance Principes 2015 en Governance Principes 2014 en de toepassing daarvan door De Goudse.

Beloningsbeleid
De Regeling Beheerst Beloningsbeleid (publicatie 2015). De eerdere regelingen 20142013, 2012 en 2011 kunt u hier raadplegen.Print deze pagina